Stížnost posluchače J. Vlčka na novináře Janka Kroupu (srpen 2015)

26. srpen 2015

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 26. 8. 2015

Text stížnosti

Vážená rado Českého rozhlasu.
Dobrý den, protestuji proti tomu, aby byl z mého koncesionářského poplatku placen známý lhář Janek Kroupa.
V takzvané "Kauze Budišov" poškodil náš městys a našemu starostovi panu Ladislavovi Péťovi zkrátil život.
Pan starosta byl vážně nemocen a kvůli tomuto fabulátorovi byl vzat do vazby!!!!!!!! Musel přerušit chemoterapii a toto
se projevilo na zhoršení zdravotního stavu.
Děkuji za odpověď.
Josef Vlček

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Vlčku,

jménem Rady Českého rozhlasu tímto odpovídám na Váš podnět z 22. 6. 2015.

Chápeme Vaše rozhořčení nad okolnostmi a dopady tzv. kauzy Budišov a rolí novináře Janka Kroupy v ní. Jak asi víte, J. Kroupa se stal novinářem Českého rozhlasu až později. Některé jeho reportáže v jiných médiích byly zdařilé.
Investigativní žurnalistika je jedním z nejnáročnějších žánrů. Z řady důvodů patří kvalitní investigativní žurnalistika také k novinářským činnostem společensky nejpřínosnějším. Vzhledem k závažným dopadům, které může mít na jednotlivé aktéry skutečných či domnělých případů, jsou nutné obzvlášť pečlivé editoriální procesy a soustavné ohledy na etické rozměry.
Co se týká působení J. Kroupy v Českém rozhlase, Rada Českého rozhlasu v reakci na několik posluchačských stížností vyzvala vedení Českého rozhlasu, aby věnovalo velkou pozornost dodržování presumpce neviny. Zároveň má většina radních pochopení pro to, že je investigativní žurnalistika velmi obtížná, a radní věří, že se chybami učí i novináři Českého rozhlasu.

Rada ČRo si k Vašemu podnětu vyžádala prostřednictvím generálního ředitele Českého rozhlasu vyjádření ze strany ČRo. Poskytl je Jan Pokorný, šéfredaktor stanice ČRo Radiožurnál. Rada Českého rozhlasu sdělení J. Pokorného na své veřejné schůzi dne 26. srpna 2015 vzala na vědomí. Text připojujeme v příloze.

Vážený pane Vlčku, děkujeme Vám za Váš zájem o kvalitu vysílání Českého rozhlasu.

S pozdravem

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
předseda Rady ČRo

Vyjádření vedení ČRo

Janek Kroupa nebyl při zpracovávání tzv. kauzy Budišov ani zaměstnancem ani spolupracovníkem ČRo Radiožurnál. Vedení ČRo nejsou známy schvalovací struktury v televizi, kde v té době působil, ani okolností zpracovávání této reportáže.
V ČRo je J. Kroupa přímo podřízen šéfredaktorovi Radiožurnálu, jelikož řada materiálu, které přináší a na nichž pracuje, je diskrétní povahy. Nad náměty J. Kroupy se schází tým zkušených editorů a novinářů Radiožurnálu i Centra zpravodajství Českého rozhlasu. V ČRo žádný reportér, ani J. Kroupa, nemůže odvysílat nic, co není projednáno viz výše.

Jan Pokorný
Šéfredaktor Radiožurnálu

autor: kob
Spustit audio