Stížnost posluchače J. Venigera na pořad Hovory z Lán (listopad 2014)

26. listopad 2014

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 26. 11. 2014

Text emailové stížnosti

Dobrý den,

rád bych touto cestou upozornil na to, že v tomto státě stále ještě žijí lidé, kteří si nepřejí, aby obzvlášť v pořadu, který nese poměrně hrdý název Hovory z Lán, nevystupovala kdejaká žumpa, která jde zrovna kolem Vaší budovy. Bylo by dobré, příště do tohoto pořadu pozvat pana presidenta, nebo alespoň prezidenta.

Po tomto možná ne zcela podařeném pokusu o vtipnou symboliku Vás chci již jen požádat, abyste pana Pokorného, kterého mám jinak velice rád a považuji ho za jednoho z nejlepších moderátorů vůbec, upozornili, že v případě, kdy se host jeho pořadu blíží svým projevem opilému štamgastovi ve 4. cenové skupině, má právo či spíše povinnost zachovat se jako číšník v takovém zařízení: přestat hostovi nalévat (pokládat otázky) a sečíst mu to (ukončit pořad).

Při vší úctě k Vám ostatním, obracím se především na pana Jiřího Vejvodu, kterého si pamatuji velice dobře z jeho vystupování v médiích a dle jeho projevu ho považuji za velice kulturního člověka. Pane doktore, prosím, napněte veškeré úsilí k tomu, aby se něco takového už nikdy neopakovalo. Pandořinu skříňku s vulgaritami v politice otevřel právě pan Zeman již při svém působení coby premiér, toto je velice odporná nástavba a pokud se proti tomuto společnost neohradí, nevím, kam chceme směřovat dále.

Na závěr pouze podotknu, že tento můj email zcela jistě nevolá po potrestání pana Pokorného a jeho týmu, což jste ale jistě pochopili.

S pozdravem

Jiří Veniger

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Venigere,

jménem Rady Českého rozhlasu tímto reaguji na Váš podnět z 3. 11. 2014.

Podle názoru RČRo měl být při „Hovorech z Lán“ z 2. 11. 2014 prezident Miloš Zeman moderátorem Janem Pokorným upozorněn na nepřípustnost používání vulgárních výrazů, respektive měl být přerušen v okamžiku jejich opakovaného vyřčení.

Došlo tedy k porušení čl. 22 odst. 3 Kodexu Českého rozhlasu, v němž se uvádí: „Pokud se v živém vysílání určitá osoba projevuje tak, že Český rozhlas nemůže dostát povinnostem uloženým zákonem nebo Kodexem, je průvodce (moderátor) živého vysílání oprávněn takovou osobu přerušit, resp. jí odebrat slovo. Jestliže chování nebo projev takové osoby vážně překročí únosnou míru, je povinností průvodce se od chování či výroků takové osoby jménem Českého rozhlasu distancovat.“

V pořadu ani nedošlo ze strany moderátora (který je zároveň šéfredaktorem Radiožurnálu) Jana Pokorného k distancování se od oněch výroků, Kodex ČRo to přitom vyžaduje.

Rada ČRo si je zároveň vědoma toho, že v dané situaci hrálo značnou roli velké překvapení a respekt k prezidentovi coby hlavě státu.

Rada ČRo si k podnětům přicházejícím ke kauze „Hovory z Lán“ z 2. 11. 2014 vyžádala vyjádření od Českého rozhlasu. Vypracoval je Mgr. René Zavoral, programový náměstek Českého rozhlasu. Jak vidíte z dopisu Rady ČRo, který právě čtete, jsou radní ohledně některých aspektů dané kauzy jiného mínění než vedení ČRo. Nicméně Rada ČRo zmíněné vyjádření na své veřejné schůzi dne 26. listopadu 2014 vzala na vědomí. V příloze Vám tedy sdělení Mgr. Zavorala zasíláme především jako doklad nynější míry seberefexe Českého rozhlasu.

Rada Českého rozhlasu zdůraznila na své veřejné schůzi 26. 11. 2014, že na případné další živé vysílání pořadu Hovory z Lán za účasti prezidenta České republiky Miloše Zemana se vztahuje i článek 22 odstavec 2 Kodexu Českého rozhlasu, v němž se uvádí: „Pokud je to proveditelné, nepřipustí Český rozhlas k účasti na živém vysílání osobu, u které je důvodný předpoklad, že by se mohla chovat urážlivě, vulgárně nebo je pod vlivem alkoholu či omamných prostředků.“ Z tohoto důvodu vyzvala Rada ČRo vedení Českého rozhlasu, aby byl pro budoucí formát pořadu Hovory z Lán respektován tento článek Kodexu Českého rozhlasu.

Vážený pane Venigere, děkujeme Vám za Váš zájem o kvalitu vysílání Českého rozhlasu.

S pozdravem

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
předseda Rady ČRo

Vyjádření vedení ČRo
viz příloha

Spustit audio