Stížnost posluchače J. Švédy ohledně rozhovoru B. Tachecí s D. Kaiserem na ČRo Plus (březen 2024)

27. březen 2024

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 27. 3. 2024.

Stížnost posluchače

Vážené členky, vážení členové Rady Českého rozhlasu,

rád bych Vás oslovil s podnětem na prozkoumání možného selhání moderátorky pořadu Osobnost Plus Barbory Tachecí. Dne 16. ledna 2024 byl v rámci pořadu Osobnost Plus na stanici ČRo Plus odvysílán rozhovor s Danielem Kaiserem ze serveru Echo24, který se mimo jiné týkal otázek změn klimatu a Zelené dohody pro Evropu. Dle mého názoru byl tento rozhovor neobjektivní, zazněly zde nepravdivé výroky, které měly povahu dezinformace. Moderátorka pořadu podle mě selhala, když Kaiserova realitě neodpovídající tvrzení o změně klimatu neuváděla na pravou míru. Daniel Kaiser Green Deal (tj. Zelenou dohodu pro Evropu) označil za „sociální inženýrství“, při kterém by prý i „Stalin zblednul závistí“. Přirovnání dohody Evropské unie k praktikám diktátora, při jehož vládě zahynuly desítky milionů lidí, je podle mě nepřiměřené a nevkusné. Moderátorka na toto tvrzení nijak nereagovala. Tento postup by se možná dal ještě vysvětlit tím, že jde o představení názorů osobnosti Daniela Kaisera. Jasným selháním a dle mého soudu i porušením Kodexu Českého rozhlasu bylo však to, že další nepravdivé výroky hosta pořadu nezvládla moderátorka korigovat. Daniel Kaiser mimo jiné prohlásil: „Že člověk svým hlavně tedy průmyslovým činěním nějak zásadně přispívá k růstu CO₂ v atmosféře, to zatím není vůbec nějak časem vědecky dokázaná hypotéza.“ Na tento výrok moderátorka zareagovala pouze slovy: „Zaznělo už tady mnoho názorů, myslím na Plusu, o tom, že tohle dokázané je (...).“ Taková námitka je dle mého soudu naprosto nedostatečná, neboť pouze staví tento Kaiserův (nepravdivý) výrok vedle dalších „názorů“, které na ČRo Plus zaznívají, aniž by moderátorka jakkoliv zvážila jejich pravdivost. O Mezivládním panelu pro změnu klimatu Kaiser prohlásil: „A když si zprůměrujeme zpětně jejich scénáře, vidíme, že se otepluje asi jen polovičním tempem než oni – s údajně vědeckou autoritou – už od počátku 90. let předpovídali. A přitom emisí CO2 ve vzduchu nebo v atmosféře přibývá, respektive přibylo skoro dvakrát nebo daleko víc, než s čím oni počítali. Čili logicky vzato: Tato hypotéza není vodotěsná (...).“ Na toto a ani další nepravdivá tvrzení Daniela Kaisera moderátorka nereagovala. Celkově lze tedy dle mého soudu říci, že Barbora Tachecí nezvládla svou úlohu moderátorky pořadu ve veřejnoprávním médiu, neboť dala bez korekce prostor dezinformačním výrokům. Tachecí měla jednoznačně říct, že Kaiser uvádí nepravdivé informace, a měla poukázat na fakt, že hypotéza o člověkem způsobené změně klimatu je potvrzená a ve vědecké komunitě akceptovaná. Měla s těmito fakty hosta přímo konfrontovat, a zabránit tak šíření dezinformací ohledně příčin klimatické změny. Pozitivní na celé této kauze je snad jen to, že redaktorka ČRo Věra Luptáková (-lup-) přidala do shrnujícího článku o rozhovoru redakční poznámku, která Kaiserova nepravdivá tvrzení uvedla na pravou míru. Stejně tak klimatický zpravodaj Českého rozhlasu Jan Kaliba v článku nazvaném Dezinfovideí popírajících změnu klimatu výrazně ubylo označuje Kaiserovy výroky jako dezinformační. Je ale na pováženou, že tyto dezinformace zaznívají bez korekce v pořadu stanice Český rozhlas Plus, která má ambici být špičkovým zpravodajským a publicistickým médiem veřejné služby. Posluchači živého vysílání nemusí vždy číst internetové stránky rozhlasu, a proto mělo jasné popření nepravdivých výroků zaznít přímo v živém vysílání pořadu Osobnost Plus Barbory Tachecí. Dalším velmi problematickým moderátorským výkonem Barbory Tachecí byl rozhovor s historikem a vysokoškolským pedagogem Ivo Cermanem, který byl odvysílán 17. května 2023 (viz článek Je tady skupina historiků, která ohýbá dějiny. Jsou jako magma a vše zaplavují, varuje historik z opačného proudu Cerman). Zaznělo zde spousta velmi silných - až pomlouvačných - tvrzení o historicích a historičkách, kteří/ré prý ovládli řadu institucí a údajně patří do tábora, jenž si dle Cermana „přivlastnil pravomoc určovat, koho odvolat a co je pravda (...).“ Jmenováni byli historikové a historičky z Ústavu pro soudobé dějiny, zmíněn byl i historik FF UK Michal Pullmann. Moderátorka dle mého názoru opět nezvládla svou roli ve veřejnoprávním médiu, kladla hostu návodné otázky (příklady viz Příloha), jeho velmi silná tvrzení nerozporovala, naopak s hostem v několika svých otázkách v podstatě souhlasila a nepřinesla možné argumenty protistrany. Na posluchače neznalého kontextu diskuzí v rámci české historiografie v poslední dekádě může tedy rozhovor působit zavádějícím způsobem. Ne jako názor historika Ivo Cermana, který je zároveň podroben kritické reflexi ze strany moderátorky, ale spíše jako sdělování objektivních a ověřených informací potvrzovaných novinářkou ČRo. Zajímalo by mě stanovisko Rady ČRo k celé věci a také to, jaké kroky zvažujete udělat, prokáže-li se, že moderátorka Barbora Tachecí porušila zásady objektivity a profesionality při vedení rozhovorů v rámci pořadů Osobnost Plus. Doufám, že po analýze rozhovoru s Danielem Kaiserem vzniknou pro moderátory a moderátorky Českého rozhlasu jasná pravidla, jak reagovat na nepravdivé či zkreslující výroky ohledně příčin změn klimatu. V opačném případě může být veřejnoprávní rozhlas nástrojem šíření dezinformací v takto zásadní otázce dnešní doby, což, jak jistě uznáte, není jeho posláním. S úctou Josef Švéda Příloha - příklady návodných otázek, které zazněly v rozhovoru s Ivo Cermanem: “Jenom, jestli se vás mohu zeptat, tak vy nám tady citujete z téhle učebnice pro devátou třídu. Já bych čekala, že přece kantoři speciálně u dějepisu jsou lidé, kteří znají dějiny, občas si i výrazně pamatují, co se tady skutečně dělo a měli by být ty první, kteří by napsali petici proti učebnici, která svým způsobem propaguje socialismus, respektive píše o smířlivěji, než by odpovídalo skutečným věcem, které se staly v průběhu těch dekád před rokem 89. A já se ptám. Oni místo toho podepíší tedy petici proti vedení ústavu pro studium totalitních režimů. Jaký to na vás dělá dojem?” “Ne, ale teď mi jenom řekněte vážně, ta skupina, mluvím teď nikoliv o konkrétních lidech, ale o té mase lidí, historiků, filozofů, kteří se drží takovéhleho náhledu, to znamená jisté a jistého omlouvání socialismu a vedení. Všechno jakoby čekáním na ještě lepší společnost, tak jak je ta skupina doopravdy silná a co všechno si myslíte, že už dokázala?” “Jestli mohu podle vašeho názoru, co je vlastně největší riziko existence této mocné skupiny lidí, kteří jakoby, já to nechci nijak definovat, protože vy sám říkáte, že musíte být opatrný prostě téhle skupiny, která, řekněme, fandí socialismu a levicovým řešením.” “Nepřipomíná vám to trochu ty Spojené státy americké, kde taky vznikla obrovská množina mladých lidí, kteří prostě donutí Ameriku se omlouvat za věci minulé, za otrokářství a nevím, za co. Zpochybňování všeho, čeho dosáhla Amerika. A není to vlastně, i když obráceně mi to tady tedy ti mladí, tak ty někteří mladí, tak ti tady omlouvají tu minulost, zatímco tihle jsou hyperkritičtí, ale taky vlastně je to jeden už naprosto regulérní proud mezi intelektuály.”

Zdroje:

https://plus.rozhlas.cz/fiala-se-mel-green-dealu-aktivne-branit-tvrdi-novinar-kaiser-z-echo24-9154441

https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/zmena-klimatu-klima-dezinformace-youtube-videa_2401261604_ako https://plus.rozhlas.cz/je-tady-skupina-historiku-ktera-ohyba-dejiny-jsou-jako-magma-a-vse-zaplavuji-8994594

Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane Švédo,

děkujeme za Váš podnět a za Váš zájem o pořady ČRo. V případě Vašeho konkrétního podnětu jsme se obrátili s žádostí o vyjádření na vedení ČRo, které je přiložené k odpovědi. Šéfredaktor ČRo Plus v odpovědi akceptuje některé Vaše kritické připomínky k vedení rozhovoru ze strany moderátorky a ty byly moderátorce jasně tlumočeny. Zároveň byly z jeho strany podniknuty kroky, aby se podobné chyby neopakovaly.   

Děkujeme za Vaše upozornění a doufáme, že zůstanete posluchačem pořadů ČRo i nadále.

S pozdravem

Ondřej Matouš
předseda Rady ČRo

Vyjádření vedení ČRo

Vážený pane Švédo,

děkuji za váš email i podnět k prošetření výkonu moderátorky pořadu Osobnost Plus Barbory Tachecí v rozhovoru s komentátorem Danielem Kaiserem 16. ledna 2024.

https://plus.rozhlas.cz/fiala-se-mel-green-dealu-aktivne-branit-tvrdi-novinar-kaiser-z-echo24-9154441

Registruji také váš podnět na možné porušení Kodexu Českého rozhlasu Radě ČRo. Předně chci poděkovat za pozornost, kterou vysílání ČRo Plus věnujete a také vysokým nárokům, které na nás máte. Ani já nemám co skrývat, takže i moji odpověď považujte za komunikaci veřejnou.

Chci vás nejdříve ujistit, že tématu klimatické změny věnujeme ve vysílání Českého rozhlasu Plus mimořádnou pozornost, je pro nás v jistém smyslu „vlajkovou lodí“. Téma jsme ve zpravodajství Českého rozhlasu otevřeli jako jedno z prvních tuzemských médií, máme zvláštního klimatického zpravodaje, jako instituce změřenu uhlíkovou stopu a vypracovaný plán její redukce do roku 2027. V roce 2021 jsme ve zpravodajství ČRo zveřejnili velký průzkum „Rozděleni klimatem“ a na obou stanicích tlumočíme posluchačům pravidelně nejen klíčové vědecké poznatky o klimatu, ale i nálady veřejnosti či schopnost politiků a expertů komunikovat tzv. klimatickou změnu srozumitelně a přístupně laickému publiku.

Troufnu si tvrdit, že téma klimatické změny máme ve vysílání každý týden, z nejrůznějších úhlů pohledu. Dokonce ve vámi zmíněném pořadu Osobnost Plus byl nedávno jeden z hlavních klimatických expertů, sociolog Jan Krajhanzl, který na ploše celého pořadu prezentoval dosavadní úskalí komunikace vědeckých poznatků ve velkém detailu.

https://plus.rozhlas.cz/cesi-o-green-dealu-nevedi-nic-leda-domnenky-a-dezinformace-tvrdi-ekopsycholog-8749201

Jak nám nicméně ukládá Kodex ČRo, máme ze zákona povinnost prezentovat posluchačům co nejširší paletu názorů veřejnosti, včetně těch kritických, případně odmítavých, vše samozřejmě s odpovídající kvalitou zpracování. To je úkol nesnadný, v některých případech – s ohledem na hosta a dynamiku konkrétního rozhovoru - úspěšný, v jiných bohužel méně.

Nyní k meritu věci. Lednový rozhovor moderátorky Barbory Tachecí s komentátorem týdeníku Echo24 Danielem Kaiserem nebyl věnován klimatické změně, nýbrž vládě premiéra Petra Fialy a koaliční spolupráci. V jedné části se krátce dotkl klimatu, hlavně ale tzv. green dealu, tedy plánu Evropské unie na transformaci ekonomiky v důsledku klimatických změn.

Rozhovor jsem slyšel celý a souhlasím s vámi, že ve dvou inkriminovaných částech, týkajících se podstaty klimatické změny, mi chyběla jasnější distance moderátorky od výroků respondenta. Za to také obdržela Barbora Tachecí moji konkrétní výtku. V prvním případě (lidský podíl na změně klimatu) bych uvítal jasnější formulaci, v druhém případě (vědecké odhady vývoje teplot) mi chyběla úplně, byť chápu její argumentaci, že rozklíčovat Kaiserův termín „zprůměrování“ je na tak malém prostoru velmi složité.

Co se týče dalších výroků respondenta o tzv. green dealu, tak o něm – nikoli o podstatě klimatických změn - se vede v Česku i po celé Evropě kritická a důležitá diskuse, kterou máme povinnost zachycovat. Pokud v ní občas padají ostré výroky, je to součást politické debaty, která se netýká zdaleka jen Daniela Kaisera.    

https://www.ods.cz/clanek/24763-cnn-prima-news-green-deal-je-tragedie-vsechno-zdrazuje-a-horko-je-furt-dal

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2438603

Chci váš proto ujistit, že jsem tématu věnoval maximální pozornost. Některé vaše kritické připomínky k provedení rozhovoru akceptuji, byly moderátorce jasně tlumočeny. Zároveň jsem podnikl kroky, aby se podobné chyby v tomto ohledu neopakovaly, což se týká i vámi zmíněného dřívějšího případu.

Se vším respektem a s přihlédnutím ke všem výše uvedeným skutečnostem však musím odmítnout vaše tvrzení o záměrném šíření dezinformací nebo o porušení Kodexu ČRo. Jak sám uvádíte, nepřesnosti v rozhovoru s Danielem Kaiserem jsme sami preventivně označili na webu a předešli i tímto způsobem případné mylné interpretaci.         

Děkuji ještě jednou za váš zájem a přeji vše dobré!

Josef Pazderka
Šéfredaktor ČRo Plus

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio