Stížnost posluchače J. Šmída ohledně článku na webu ČRo Hradec Králové (březen 2021)

25. březen 2021

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 25. 3. 2021.

Text stížnosti

Dobrý den,

obracím se na vás se stížnosti, kvůli tomuto článku: https://hradec.rozhlas.cz/cesky-doktor-leci-ochrnuti-kombinaci-akupunktury-a-elektrolecby-o-jeho-metodu-je-8416436?fbclid=IwAR3hAtN33NLADkT-7E6kmJmzykz8zmLMSfhfVu6NvOdewAVjVg9BESkGj-o

V tomto článku váš redaktor zcela nekriticky (dokonce pochvalně) píše o metodě léčby ochrnutí praktikované panem Olšákem. Problém je, že akupunktura, je vědeckou medicínou považována díky mnoha a mnoha studiím za nefunkční šarlatánskou praktiku. Dále ta elektroléčba je přinejmenším neověřená metoda, dle mého názoru se může jednat o něco na způsob pavědecké elektroakupunktury dle Volla, ale jak přesně to má fungovat se v článku nepíše, proto to nechám být. Jisté je, že tato metoda je neověřená.

Je pěkné, že vaše regionální redakce dala absolutně nekritický prostor člověku, který pomlouvá vědeckou medicínu a propaguje pavědu např. akupunkturu, homeopatii a další a navíc testuje neověřenou metodu na dětech.

Myslím, že veřejnoprávní rozhlas by měl být objektivní a nepropagovat lidi praktikující šarlatánské metody.

S pozdravem

Jiří Šmíd


Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane Šmíde,

děkujeme Vám za zajímavý podnět. O reakci jsme požádali zástupce vedení Českého rozhlasu. Vypracoval ji ředitel Českého rozhlasu Hradec Králové Jiří Kánský.

Radní Českého rozhlasu si reportáž i fundované a vyčerpávající vyjádření ředitele Kánského detailně prostudovali a na práci Českého rozhlasu v tomto případě neshledali žádná pochybení.

S pozdravem

Ing. Miroslav Dittrich,
předseda Rady ČRo

Vyjádření vedení ČRo

Dobrý den,

inkriminovaný článek, na který si pan Šmíd stěžuje, sestavil webeditor ČRo Hradec Králové Milan Baják na základě proudového příspěvku Václava Plecháčka (redaktor Zpravodajství).

V článku (ani v reportáži) není jediné místo, kde by se autor vyjadřoval „… zcela nekriticky (dokonce pochvalně) o metodě léčby ochrnutí praktikované panem Olšákem.“ Naopak je tam uvedeno, že lékař metodu používá jen několik týdnů a jestli bude mít nějaký výsledek, to se uvidí za delší dobu.

Při přípravě reportáže redaktor Plecháček konzultoval okolnosti, na jejichž základě je tato metoda ve Státních léčebných lázních Janské Lázně povolena. Dostalo se mu ujištění, že autor metody MUDr. Peter Olšák je lékařem ve Fakultní nemocnici Olomouc, kde působí téměř 10 let a nově také v Dětské léčebně Vesna. Působí rovněž jako vyučující na lékařské fakultě a fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého Olomouc, kde mimo jiné přednáší téma fyzikální terapie. MUDr. Olšák je členem výboru České lékařské akupunkturní společnosti JEP. Od roku 2018 vede kurzy elektroakupunktury pro lékaře, které jsou součástí vzdělávacích akcí České lékařské komory. Je držitelem nejvyššího oprávnění k aplikacím akupunktury – školitel akupunktury. O elektroakupunktuře přednáší na tuzemských i zahraničních kongresech – lze např. uvést prezentaci metody na prestižním neuro-rehabilitačním kongresu v Budapešti 2019 nebo prezentaci na neuro-rehabilitačním kongresu v Lyonu 2020 (jedná se o nejkvalitnější kongresy na téma neuro-rehabilitace v Evropě). Práce jeho týmu vzbudila zájem špičkových zahraničních odborníků a nesetkala se s žádnými negativními reakcemi.

Podle vedení Státních léčebných lázní Janské Lázně: „Metoda elektroakupunktury patří mezi lékařskou metodu akupunktura, která je součástí České lékařské společnosti JEP. I když jde o novou metodu, u pacientů se používá více než pět let a její inovace jsou vždy schvalované ke studiím etickou komisí LF a UP Olomouc. U dětí se používá necelé tři roky a dosud jsme nezaznamenali žádnou zásadní komplikaci či nežádoucí efekt. Efektivnost metody je u značné části pacientů zaznamenatelná ihned bezprostředně po první aplikaci (a to dokonce i u periferních paréz, kde se dosud tento efekt nepodařilo prokázat jinými metodami) a verifikována videodokumentací, polyEMG vyšetřením, vyšetřením pomocí akcelerometrů a gyroskopů, dále pak baterií funkčních testů v kineziologické laboratoři rehabilitačního oddělení FN Olomouc. Výsledky pacientů jsou také nezávisle hodnoceny pomocí jehlové elektromyografie na externích neurologických pracovištích po celé ČR. V současné době probíhá dlouhodobé sledování pacientů po první aplikaci, po měsíci a po roce od léčby elektroakupunkturou. Výsledky jsou prezentovány pravidelně na odborných lékařských kongresech. Aktuálně konzultujeme léčbu pacientů v rámci ČR s řadou klinik (Rehabilitační klinika FN Motol, Neurologická klinika Hradec Králové atd.) a také některé pacienty ze zahraničí.“

Na základě výše uvedených skutečností a po opakovaném přečtení článku, poslechu reportáže a v neposlední řadě i po konzultacích s kolegy ze Zpravodajství, kde reportáž vznikla, jsem přesvědčen o tom, že nedošlo k žádnému pochybení, ani k porušení žurnalistických pravidel či Kodexu Českého rozhlasu. Stejně tak odmítám tvrzení, že naše redakce „… dala absolutně nekritický prostor člověku, který pomlouvá vědeckou medicínu a propaguje pavědu např. akupunkturu, homeopatii a další …“

V úctě

Mgr. Jiří Kánský
ředitel Českého rozhlasu Hradec Králové

Spustit audio