Stížnost posluchače J. Peši na moderátora Dalibora Gondíka na stanici ČRo Dvojka (červen 2015)

24. červen 2015

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 24. 6. 2015

Text dotazu
viz příloha

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Pešo,

jménem Rady Českého rozhlasu tímto odpovídám na Váš podnět, který byl Radě ČRo přeposlán Radou pro rozhlasové a televizní vysílání dne 4. 5. 2015.

Vaše stížnost představuje pro Radu ČRo dalším z podnětů, který nutí k vážnému zamyšlení nad úrovní některých částí vysílání Dvojky. Především nad tím, nakolik jsou v něm přítomny nepravosti spočívající ve familiární moderaci, pokleslém humoru, blazeovanosti a posluchačsky nepříjemných podobách sebepropagace.

Rada ČRo v současné době zvažuje způsob, jímž by se k danému problému vyjádřila nad rámec dosavadních apelů směřovaných k vedení ČRo, jimiž se radní přimlouvali za odstranění výše zmíněných nedostatků.

Vážený pane Pešo, děkujeme Vám, že jste k onomu tématu poskytl zajímavý podnět.

Rada ČRo si k němu vyžádala prostřednictvím generálního ředitele Českého rozhlasu vyjádření ze strany ČRo. Vypracoval je Ing. Miroslav Dittrich, šéfredaktor stanice ČRo Dvojka.
Rada Českého rozhlasu toto vyjádření vzala na vědomí na své veřejné schůzi dne 24. června 2015. Text připojujeme v příloze. Chápejme ho prosím jako dokument o současné míře sebereflexe vedení ČRo v oné záležitosti ‒ sdělení Ing. Dittricha se zdá svědčit o tom, že zmíněné dosavadní apely Rady ČRo ohledně úrovně některých pořadů Dvojky nevzalo vedení ČRo vážně.

S pozdravem

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
předseda Rady ČRo

Vyjádření vedení ČRo

Dne 16.3.2015 přišli přímo do vysílání popřát Daliborovi Gondíkovi k jeho 45. narozeninám jeho sestra Adéla Gondíková, Jakub Wehrenberg, Aleš Háma, Vladimír Klokan Dubský a zástupci ČRo Dvojka. Musím jednoznačně vyloučit, že by Aleš Háma, Adéla Gondíková či kdokoli ostatní z gratulantů byl v podnapilém stavu, když přišli do živého vysílání panu Gondíkovi pogratulovat k narozeninám. Těsně předtím, než vstoupili do studia, jsem s nimi osobně hovořil a byli zcela střízliví.
A zda taková „překvapení“ v podobě přání k narozeninám do veřejnoprávního rozhlasu patří? Neděje se to každý den – bylo to zcela výjimečné. Toto přání mi naopak přišlo velmi milé a emotivní.
Co se týče „nepřesností“ v pořadu 12 ve 12, již byly s panem Gondíkem řešeny. Ovšem jde spíš o formulaci, než chybu nebo nepřesnost.

Miroslav Dittrich
Šéfredaktor ČRo Dvojka

autor: kob
Spustit audio