Stížnost posluchače J. Nováka ohledně nevyvážené hlasitosti (listopad 2019)

c2f2aba572c974a5a9a41c3d6bcfc9db.png

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 27. 11. 2019.

Text stížnosti

Už mnoho let mě a moji ženu trápí nutnost věčně docházet k regulátoru hlasitosti rozhlasového přijímače, neboť když nastavím hlasitost pro řeč, tak abych všemu dobře rozuměl a po ní začne ''hrát, spíše řvát'' hudba (jestli se někdy dá ta umělecká hrůza, kterou občas pouštíte ještě hudbou nazvat), musím abych se se ženou vůbec slyšel jít okamžitě o nějakých 6 až 10 dB rádio zeslabit. Už před třemi léty jsem kontaktoval ombudsmana pana Dr. Pokorného a technici s nimiž jsme pak ještě hovořili s našim návrhem upravit hlasitost hudby už v režii na výstupu do trasy s námi absolutně nesouhlasili a odůvodňovali svůj názor, že by vysílání ztratilo uměleckou kvalitu, či jak to nazvat. Se stejným problémem jsem se obrátil na vašeho ředitele pana Zaorala, při jeho návštěvě Pardubic, iniciovaného paní senátorkou Horskou, Bylo mi přislíbeno, že se na to poptá, ale nic se od té doby a je to už přes tři roky nestalo. A dnes před polednem zase zařvala hudba až jsme se skoro polekali. A to se za tu dobu stalo vícekrát, jednou, či dvakrát dokonce docházelo k limitaci velikosti signálu, takže byl i dost zkreslený, řádově nejméně 15-20 %. Původním povoláním jsem elektrotechnik se zaměřením na spotřební elektroniku, tak o tom něco málo vím, abych mohl mluvit v číslech (dB a %). Sem pod text dopisu vkládám kopii tehdejší korespondence mezi námi a panem rozhlasovým ombudsmanem, kde i technicky oponuji současnému stavu, na nějž si znovu po třech létech začínám stěžovat. Jaroslav Novák

Korespondence s rozhlasovým ombudsmanem:


Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane Nováku,

jménem Rady Českého rozhlasu Vám děkuji za podnět, s nímž jste – jak vidno – již dříve kontaktoval pracovníky ČRo včetně ombudsmana.

Stěží lze k vysvětlení, které Vám bylo již takto poskytnuto, cokoli doplnit. Případně prosím zvažte, zda v souladu s vývojem techniky přenosového signálu zvuku je v souladu také Váš přijímač.

S díky za to, že posloucháte vysílání rozhlasu veřejné služby,

s úctou,

Jiří Vejvoda,
místopředseda Rady Českého rozhlasu