Stížnost posluchače J. Lukavce ohledně neuvedení zdroje v pořadu „Knihy, na které vám nezbyl čas“ (duben 2017)

c2f2aba572c974a5a9a41c3d6bcfc9db.png
Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 26. 4. 2017

Text stížnosti
viz příloha

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane doktore,

jménem Rady ČRo tímto odpovídám na Vaši stížnost ze 7. února 2017 týkající se toho, že v pořadu Jiřího Mejstříka „Knihy, na které vám nezbyl čas“ z 24. 1. 2017 nebyla uvedena informace o využití částí Vaší recenze.

Rada Českého rozhlasu prostřednictvím generálního ředitele ČRo požádala o vyjádření Český rozhlas. Obdržela text od ředitele zpravodajství Jana Pokorného, který připojil i dopis, který Vám předtím zaslal Jiří Mejstřík. Oba tyto texty uvádíme v příloze.
Člen Rady ČRo Petr Šafařík následně předložil analýzu dalších dvou dílů relace „Knihy, na které vám nezbyl čas“ a doložil, že se v nich Jiří Mejstřík dopustil stejného typu pochybení, na který jste upozornil Vy ‒ plagiátorství. Analýzu radního P. Šafaříka Vám taktéž zasíláme v příloze.

Radní dali na veřejné schůzi RČRo 26. 4. 2017 najevo svou nespokojenost i s výše zmíněným vyjádřením od vedení ČRo, které plně převzalo ‒ zjevně jen účelovou ‒ argumentaci J. Mejstříka. Rada ČRo doporučila vedení ČRo, aby byla do písemných anotací relace „Knihy, na které vám nezbyl čas“ v internetového archivu ČRo doplněna jména autorů, jejichž texty Jiří Mejstřík nepřiznaně využíval. Dále Rada ČRo požádala vedení ČRo o to, aby zlepšením editoriálních procesů a dalšími vhodnými způsoby zabránilo prohřeškům v publikační etice.

Věc nás zajímá tím více, že také některé nezávislé odborné analýzy vysílání Českého rozhlasu, které iniciuje a zadává Rada ČRo, konstatovaly nedostatky v uvádění zdrojů (viz analýzy v sekci „Tiskové zprávy“ na webu RČRo: http://www.rozhlas.cz/rada/tiskovezpravy/).
Vážený pane doktore, velice Vám děkujeme za výstižnou kritickou zpětnou vazbu k vysílání Českého rozhlasu. Výrazně jste přispěl k podnětu, aby redaktoři i externí spolupracovníci ČRo napříště velmi pečlivě uváděli své zdroje.

S přátelským pozdravem

jménem Rady ČRo
Hana Dohnálková, předsedkyně

Vyjádření vedení ČRo

Jádro stížnosti doktora Lukavce spočívá v použití několika vět z jeho recenze knihy Marka Deuze Media Life, Život v médiích, v jednom z pořadů cyklu Knihy, na které vám nezbyl čas, aniž byl uveden autor citace.

Tato recenze byla uveřejněna na internetových stránkách www.iliteratura.cz. Pan dr. Lukavec adresoval původní stížnost autorovi pořadu a obdržel odpověď obsahující vysvětlení a omluvu. Plný text odpovědi je uveden v příloze tohoto vyjádření. Panu stěžovateli bylo vysvětleno, že jeho jméno, jakožto autora jednoho z informačních zdrojů, bylo v původním textu uvedeno, ale při redakci textu, případně při úpravách hotového natočeného materiálu, došlo ke krácení s ohledem na předepsanou stopáž. Při tom bohužel došlo k vypuštění jména pana dr. Lukavce. Za toto nedopatření se autor pořadu stěžovateli omluvil.

Samotný pořad Knihy, na které vám nezbyl čas, je určen pro náročného posluchače a vysílá se na stanici ČRo Plus už více než rok. Dosud bylo odvysíláno kolem šedesáti pořadů bez negativních ohlasů. Pořad si klade za cíl, informovat vnímavého posluchače o knihách z oblasti sociologie, psychologie, lékařských věd, ale i filosofie, historie, ekonomie, ale také fyziky a dalších přírodních věd o knihách, které reflektují nejnovější pohled předních myslitelů a vědců.

Jan Pokorný
ředitel Zpravodajství

Příloha: Text odpovědi Jiřího Mejstříka

Vážený pane doktore,

reaguji na Vaší stížnost ohledně recenze na knihu Marka Deuze Život v médiích.

Než se vyjádřím k podstatě Vaší stížnosti, dovolte, abych uvedl toto: Na každý týden připravuji komentované ukázky z knih, které zpravidla běžní čtenáři nečtou. Je-li titul vybrán ke zpracování, snažím s získat co nejvíce informací o autorovi, o knize i o samotném tématu. K tomuto účelu využívám celou řadu otevřených informačních zdrojů včetně zahraničních webů. Snažím se, aby posluchač dostal co nejplastičtější informaci což je, vzhledem k náročnosti témat a specifice auditivní percepce, poněkud nesnadné. Po zpracování primárního textu pořadu dochází k redakční úpravě a poté je text natočen. Po natočení dochází ještě k další úpravě režisérem pořadu. Někde v průběhu tohoto procesu došlo k tomu, že vypadla informace o tom, že mimo jiné byla použita i citace z Vaší recenze. Za toto nedopatření s Vám omlouvám a věřím, že mou omluvu přijmete.

Srdečně Vás zdravím a přeji vše dobré. Velmi oceňuji váš web „iliteratura“.

JUDr. Jiří Mejstřík

Spustit audio
autor: Klára Koblížková