Stížnost posluchače J. Halíka ohledně způsobu moderace v ČRo (březen 2021)

25. březen 2021

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 25. 3. 2021.

Text stížnosti

Redaktoři již delší dobu používají způsob otázek, kdy se ptají hosta na to, jestli potvrzuje jejich názor namísto toho, aby se pouze hosta tázali na jeho názor. Často slyšíme redaktora směrem k hostovi „..a není to tak, že“ a následuje výmysl nebo politický názor redaktora. Např. dnes Tomáš Pancíř ve 20 min. Radiožurnálu se zeptal předsedy ústavního soudu, zda jeho setrvání ve funkci do konce mandátu souvisí s koncem mandátu prezidenta republiky. Pavel Rychetský odvětil „to není od vás fér pane redaktore“. Tyto smyšlenky by si redaktor neměl dovolit. Minulý týden při rozhovoru s vedoucím statistické organizace, který se stěžoval na údajně nesprávná zdravotnická statistická data, mu hned redaktor napovídá „je to selhání vlády?“ a tím navozuje opět bezbřehou kritiku vlády. Dozvídá se ale pochopitelně, že data poskytuje ústav zdravotnických informací. Redaktorka Barbora Tachecí před několika měsíci měla návštěvou velmi odborně erudovaného hosta Miroslava Singera, který jako bývalý guvernér ČNB přináší posluchačům přináší velmi cenné ekonomické informace. Přesto redaktorka skoro polovinu krátkého pořadu vyzvídala jeho politické názory, což korunovala výslechovou větou hodnou policejní komisařky „překračuje prezident hranu ústavy – a chci slyšet jasně ano nebo ne“. Dlouhým působením v rozhlase (a nejen ona) si redaktoři přestali uvědomovat, že hosté jsou tu pro posluchače, a nikoliv pro redaktory.


Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane Halíku,

děkujeme Vám za zajímavý podnět, který se týká posluchačsky velmi citlivé oblasti vysílání. Vaše stížnost proto není ve spektru výtek ze strany koncesionářů ojedinělá.

O reakci jsme požádali zástupce vedení Českého rozhlasu. Vypracoval ji ředitel Zpravodajství Jan Pokorný a radní Českého rozhlasu se s ní ztotožňují.

Rada Českého rozhlasu si pravidelně nechává vypracovávat odborné nezávislé analýzy na různá témata. Jedním z nich by mohlo být právě téma zaměřené na výkon moderátorů. Ještě jednou Vám děkujeme.

S pozdravem

Ing. Miroslav Dittrich,
předseda Rady ČRo

Vyjádření vedení ČRo

Dobrý den,

naprosto souhlasím, že v rozhovoru je klíčový názor zpovídaného hosta, nikoliv moderátora či redaktora. Soudím, že není možné zaměňovat názor s otázkou. Zejména, pokud je interview vedeno ve formátu jeden na jednoho, je nutné mít na paměti, že moderátor je povinen v rozhovoru, pokud je to možné, sehrát roli názorového oponenta. Pro příklad – bude-li zpovídat zástupce vládní koalice, měl by do rozhovoru vnést názor či stanovisko opozice a naopak. To ale neznamená, že si to také myslí, ale hraje tuto roli. Tím vnáší do veřejného prostoru i odlišný pohled na probírané téma.

Přesně v duchu jednoho z článků Kodexu Českého rozhlasu, který kromě jiného uvádí: „Český rozhlas dbá, aby hlavní názorové proudy sporu dostaly rovnoměrný prostor k vyjádření. Pokud to není možné zajistit, musí roli kvalifikovaného oponenta sehrát moderátor nebo jím pozvaný host, především uváděním protikladných argumentů nezastoupených v diskusi.“

Tak tomu bylo u většiny uvedených příkladů. Souhlasím s tím, že pozvaný host je tu pro posluchače, redaktor/moderátor pokládá otázky, aby se posluchač něco dozvěděl. To, nač a jak se ptá,  nutně neznamená, že se v otázce odráží jeho názor. Domnívám se, že citovaní moderátoři v uvedených případech nepochybili.

S pozdravem

Jan Pokorný
ředitel Zpravodajství Českého rozhlasu

Spustit audio