Stížnost posluchače J. Halíka ohledně pořadu Jak to vidí (duben 2021)

28. duben 2021

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 28. 4. 2021.

Text stížnosti

Z vyjádření spisovatele Pavla Kosatíka dne 3.3.2021:
„Současnou pandemickou situaci můžeme jenom komentovat, dělat si z toho legraci, co se děje, je naprostá katastrofa, selhání politiků. Musí se proti tomu vystoupit. Z. Senková – proč se soustředíte jenom na premiéra? Když kritizujete kabinet, jak by se pandemie měla řešit? P.K. Odborné hlasy odborníků nemají váhu u těch nahoře. Sám jsem rozčilený.“ Za katastrofu naopak já – posluchač, považuji toto rozčilené chrlení špatností na vládu. Z vyjádření Josefa Baxy, soudce NSS dne 17.3.2021. „Stát a jeho řízení je takovou chaotickou reakcí na to, co se stalo, Lidem něco berete, zakazujete a neobtěžujete s tím, jim to vysvětlit.“ Pan Baxa nás obyvatele ČR má za prosťáčky, kterým musíte vysvětlovat. Asi to potřebuje on sám. Ovšem většina národa má spousty informací se se děje s pandemii u nás, v Evropě a celém světě. A všude všechna opatření směřují k bránění infekčnosti. Jenže kdo chce psa bíti, hůl si vždy najde. Předmětem stížnosti je to, že oba pánové využili svého prostoru v Českém rozhlase k útokům na vládu. Vůbec by neměli být oni tázáni na správnost boje proti pandemii. Složitým bojem proti pandemii se zabývá armáda virologů a dalších lékařů, a neměl by být dáván prostor naprostým amatérům v oboru, kteří především útočí na vládu. Přitom pan Baxa má velký prostor vyjadřovat se ke značným problémům v soudnictví. Moderátorka sice zaslouží pochvalu za kladení otázky – jak by se to podle vašeho názoru mělo řešit, ovšem oba pánové okamžitě odešli od otázky. Otázky na řešení pandemie by měly dostávat odborníci, a nikoliv spisovatel a soudce. Celkově vystoupení obou pánů podle mého názoru posluchačům nic nepřineslo, jen prohlubuje frustraci občanů. Moderátorka by také měla před pořadem vymezit hostovi prostor, aby např. pan Kosatík neodbočil od výročí knihy Švejka k rozčilenému pomlouvání vlády.


Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane Halíku,

děkujeme za Vaši stížnost.

Hosté či komentátoři jsou do publicistických pořadů zváni především proto, aby vyjádřili svůj postoj k dané problematice. Přirozeně by měl být vyvažován jinými pohledy jiných respondentů, což se v případě koronavirové krize nepochybně děje.

K demokratické společnosti patří názorová pluralita, stejně tak i do pořadů Českého rozhlasu. Jeho kodex říká, že "Český rozhlas představuje fórum pro veřejnou diskusi, v níž je možno vyjadřovat široké spektrum názorů a hledisek".

Rolí Rady Českého rozhlasu je primárně dohled na dodržování zákona o Českém rozhlasu a kodexu Českého rozhlasu. Konstatujeme, že obě právní normy nebyly v tomto ohledu porušeny.

Doufáme, že nadále zůstanete posluchačem Českého rozhlasu.

S pozdravem

Ing. Miroslav Dittrich,
předseda Rady ČRo

Spustit audio