Stížnost posluchače J. Fialy ohledně informací o Mariánském sloupu ve vysílání (červenec 2020)

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 22. 7. 2020.

Text stížnosti

Vážení zodpovědní za vysílání rozhlasu! 

Podávám vám stížnost pro šíření neověřených a nepodložených informací ohledně Mariánského sloupu a jeho znovuvztyčení na Staroměstském náměstí v Praze. 

Ve vysílání, dne 4.6. 2020, ale i jindy, opakovaně zaznělo, že se jedná o sloup, postavený k oslavě vítězství Pražanů nad Švédy v r. 1648. 

Když jsem se zeptal autorky zprávy - Věry Fajfrové - čím toto tvrzení může doložit, tak neodpověděla, neodpověděl ani nikdo z rozhlasu. 

Mám za to, že rozhlas může šířit toliko informace ověřené, a to nejméně ze dvou nezávislých zdrojů - a proto se táži i vás : Jak kdo přišel v rozhlasu na to, že Mariánský sloup v Praze byl vztyčen k oslavě vítězství Pražanů nad Švédy v r. 1648, a ne za jiným, značně odlišným účelem ? 

A čím může rozhlas, nebo jeho autoři, toto tvrzení doložit ? 

Podotýkám, že osobně - ač se o věc zajímám delší čas - považuji toto tvrzení za vyfabulované a ničím nedoložené, účelové tvrzení, neodpovídající historickým souvislostem a indíciím,  mající v zárodku pacifikovat očekávatelný odpor národa vůči restauraci pomníku Habsburků, symbolizujícího jejich vítězství nad protestantským českým národem, postaveného k jeho potupě a jako výstražnou připomínku věčného mlčení, jež mu bylo tímto panovnickým rodem přiřknuto. 

Současně vyslovuji svoje hluboké politování nad rolí, kterou Český rozhlas sehrává v této historicky tragikomické frašce s renovací  pomníku Habsburkům, rolí, která je na hony vzdálena jeho pokrokovým a oceněníhodným tradicím ať už z května 45 či srpna 68. 

Jakoby ho jeho kdysi dobré jméno velmi mrzelo. 

S pozdravem 

Ing. Jiří Fiala

Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane Fialo,

děkujeme za podnět. Rada Českého rozhlasu si Vaši stížnost prostudovala a dospěla k názoru, že nebyl porušen ani Zákon o Českém rozhlasu ani Kodex Českého rozhlasu.

Na důvody vzniku Mariánského sloupu jsou, tak jak to při hodnocení historie často chodí, různé úhly pohledu. Ve Vámi kritizovaném příspěvku zaznívají dva nejvýznamnější, a to ve větě: Sousoší z dílny Jana Jiřího Bendla mělo připomínat záchranu Prahy před Švédy v roce 1648, kritici v něm ale v následujících staletích viděli hlavně památník protireformačního katolicismu. Český rozhlas se tématu věnoval i v jiných relacích, například v komentáři Lukáše M. Vytlačila z 21. června 2020 (https://www.irozhlas.cz/komentare/mariansky-sloup-na-staromestskem-namesti-sochy-andelu-diskuze-historie-27_2006211046_oro).

O stanovisko k Vaší stížnosti jsme požádali i vedení Českého rozhlasu. Poskytl ho ředitel Programu Českého rozhlasu Ondřej Nováček. Radní Českého rozhlasu se s jeho zněním ztotožňují.

S pozdravem

Ing. Miroslav Dittrich,
místopředseda Rady ČRo

Vyjádření vedení ČRo

Dobrý den,

primárním zdrojem informace ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka byla zpráva ČTK ze dne 4. června (viz příloha), ve které se píše: „Sousoší z dílny Jana Jiřího Bendla mělo připomínat záchranu Prahy před Švédy v roce 1648, kritici v něm ale v následujících staletích viděli hlavně památník protireformačního katolicismu. - Sloup vznikl za přispění habsburského císaře Ferdinanda III. (1608 až 1657) jako připomínka úspěšného odražení švédského obléhání, při kterém se vyznamenala řada obyvatel Starého i Nového Města Pražského.“

O tom, že sloup byl původně postaven na památku uhájení Prahy před Švédy, se zmiňuje celá řada dalších zdrojů. Z těch nejdůvěryhodnějších mohu uvést pamětníka stržení sloupu novináře Ferdinanda Peroutku, případně renomovaného českého historika Jiřího Raka. Zmiňovaný Ferdinand Peroutka napsal: „Lid upřímně pokládal stržení Mariánského sloupu za nezbytný výkon národní hrdosti. Mýlil se přitom poněkud v historických faktech, domnívaje se, že sloup byl postaven na oslavu vítězství nad Čechy na Bílé hoře. Sloup byl vztyčen teprve o třicet let později, na paměť uhájení Prahy před Švédy.“

Výklad historika Jiřího Raka v Českém rozhlase na toto téma je k dispozici na následujícím odkazu:

https://plus.rozhlas.cz/byl-prazsky-mariansky-sloup-poctou-habsburkum-6508206

Redaktorka Věra Pfeifferová koncipovala svůj příspěvek v souladu s novinářskými zásadami a Kodexem Českého rozhlasu. Dle mého přesvědčení se žádného pochybení nedopustila.

S pozdravem

Mgr. Ondřej Nováček
ředitel Programu Českého rozhlasu