Stížnost posluchače J. Baltuse na zvaní Václava Klause do pořadu „Jak to vidí“ (červen 2015)

24. červen 2015

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 24. 6. 2015

Text stížnosti

Vážená Rado,

S obrovským překvapením, které mne vyprovokovalo k napsání této připomínky k vysílání Čs. Rozhlasu, jsem zjistil, že do vysílání mnoha stanic jsou zařazovány rozhovory s některými komunisty a lidmi, kteří jsou pro společnost nepřijatelní. Jak je možné, že např. V. Klaus může na rozhlasových vlnách šířit své xenofobské názory a to dokonce v pořadu, kam jsou zváni vážení NEPOLITIČTÍ občané. Jak víme, komunisté v této zemi jsou voleni jen 13 % občanů ( a to ještě z těch, co přišli k volbám), ale v médiích to vypadá, jakoby vyhráli volby. Jak víte, situace je velmi vypjatá a v takové chvíli dávat neadekvátní příležitost pochybným jedincům (jejichž tvrzení jsou vyvrácena veřejností i zahraničními médii jako lži), je vysoce zmatečné.

Mgr.Jan Baltus

Ps. Dávám Vaší laskavé pozornosti k úvaze, kdo ještě na světě dnes, kdy jsou připravovaná technická opatření proti zvyšující se hladině oceánů, tvrdí, že klimatické změny neexistují. Dnes víme, že všechna tato neodborná vyjádření byla navíc placena ruskými oligarchy. Vím, že by si takový protest vyžadoval poněkud koncepčnější a ucelenější vyjádření, ale snad mi porozumíte i tak. J8 jsem měl 25 let a život před sebou, když mi pod okna bytu přijel tank a zaměřil kanóm do našich oken. Nemohu uvěřit, a nevěřím v čestné úmysly všech podporovatelů proruské politiky

Děkuji za upozornění:
Mgr. Jan Baltus

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane magistře,

jménem Rady Českého rozhlasu tímto odpovídám na Vaši stížnost z 3. dubna. Předně se Vám omlouváme za zpoždění odpovědi, vzniklo neúmyslným, ryze administrativním pochybením.

Není nám nic známo o problému, který formulujete následovně: „do vysílání mnoha stanic jsou zařazovány rozhovory s některými komunisty a lidmi, kteří jsou pro společnost nepřijatelní“.
Pro Radu Českého rozhlasu je ve shodě s požadavky zákona o Českém rozhlasu a Kodexu ČRo klíčové, aby pořady ČRo, jako je například „Jak to vidí“ na Dvojce, který nejspíš míníte ve své kritice, byly pluralitní: aby dávaly prostor širokému okruhu respondentů a pestré škále názorů na důležitá témata. V tomto ohledu jsme již na veřejné schůzi 27. 5. 2015 diskutovali s vedením Českého rozhlasu a k dané problematice se určitě vrátíme. Rada ČRo hodlá v blízké budoucnosti zadávat nezávislé odborné analýzy vysílání Českého rozhlasu a že možné, že se i touto formou zaměříme na pořad stanice ČRo Dvojka „Jak to vidí“.

Rada ČRo si k Vašemu podnětu vyžádala prostřednictvím generálního ředitele Českého rozhlasu vyjádření ze strany ČRo. Vypracoval je Ing. Miroslav Dittrich, šéfredaktor stanice ČRo Dvojka. Rada Českého rozhlasu toto vyjádření vzala na vědomí na své veřejné schůzi dne 24. června 2015.

Vážený pane magistře, děkujeme Vám za Váš aktivní zájem o vysílání Českého rozhlasu.

S pozdravem

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
předseda Rady ČRo

Vyjádření vedení ČRo

Český rozhlas je veřejnoprávní médium, které dává prostor širokému okruhu respondentů a
pestré škále názorů na důležitá témata.
Pořad „Jak to vidí“ vysílá Český rozhlas Dvojka pravidelně od pondělí do pátku a v neděli od
8:30 hodin. Hosty jsou uznávané osobnosti z nejrůznějších oblastí, které komentují aktuální
dění ve světě, ve svých oborech, ale hovoří i o vztahu k věcem všedním. Václav Klaus byl
deset let prezidentem České republiky, proto se ČRo domnívá, že i on má právo sdělit svůj
názor.

Miroslav Dittrich
šéfredaktor Dvojky

autor: kob
Spustit audio