Stížnost posluchače I. Kapičáka ohledně zpravodajství z Krymu (duben 2019)

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 24. 4. 2019.

Text stížnosti

Vážení,

Dnes 19.3.2019 po 11 hodině jsem ve zprávách na Český rozhlas plus vyslechl informaci, že Rusko na Krymu umisťuje strategické bombardéry schopné nést jaderné hlavice a schopné reagovat na protivzdušnou raketovou obranu umístěnou v Rumunsku. Zaznělo vyjádření Ruského představitele, který. Na to zazněla jediná reakce českého politika, a sice komunistického poslance (!), který uvedl, že Rusové jsou k tomuto kroku “přinuceni”, že je to pouze jejich reakce za to, že se NATO přibližuje k ruským hranicím, a na to že jsou ty obranné rakety v Rumunsku. Uvedl, že je to přirozené chování Ruska, a že Rusové /přeřekl se, řekl nejprve “Sověti”/ ani nemohou jednat jinak.

Ve zprávách po 12 hodině již vyjádření toho komunisty chybělo, zůstalo jen tendenční vyjádření Moskvy, nevyvážené vyjádřením českého vládního představitele.

Zpráva dále v popisu události pominula podstatnou okolnost, že Krym je Ruskem okupován, a že protivzdušná raketová obrana NATO není útočný vojenský prvek, zatímco ruské bombardéry nejsou ničím jiným než útočnými zbraněmi.

Pobuřuje mne, že veřejnoprávní rozhlas o takových věcech informoval tendenčně, prorusky. Jak vysvětlit, že se k takovým věcem strategického významu není připojeno vládního představitele, ale komunistického poslance?!

Žádám, aby toto pochybení bylo řešeno zásadním a exemplárním způsobem, a aby bylo provedeno opatření, aby se nemohlo opakovat.

Děkuji.
S pozdravem
Ivan Kapičák

Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane Kapičáku ,

děkuji Vám jménem Rady Českého rozhlasu za Váš zájem o vysílání i za Váš podnět.  Vyžádali jsme si k němu stanovisko vedení Českého rozhlasu, které k tomuto dopisu připojuji.

Zároveň konstatuji, že Rada Českého rozhlasu se rozhodla zadat odbornou analýzu na objektivitu a vyváženost ve vysílání stanice ČRo Plus. Jakmile bude vyhotovena a projednána, zveřejníme ji na webových stránkách Rady Českého rozhlasu.

S úctou,

Jiří Vejvoda,
místopředseda Rady Českého rozhlasu

Vyjádření vedení ČRo

Dobrý den,

děkuji Vám za upozornění na zprávy z 19. 3. o rozmístění nových ruských zbraní na Krymu. Je pravda, že v příkladech, které uvádíte, nebyly obsaženy všechny informace, které by postihly celý kontext. Problém je, že v krátkých zprávách není vždy možné vzhledem k rozsahu popsat celý problém, jeho historii a souvislosti. Tématu jsme se ale věnovali celý den a také v publicistických pořadech, takže v celku vysílání bylo naše podání vyvážené.

Problému Krymu a vůbec vztahů Ruska a Ukrajiny se Český rozhlas Plus věnuje soustavně, a to díky našemu zpravodaji v Rusku Martinu Dorazínovi, i díky spolupracovníkům a expertům na Rusko Petře Procházkové, Ondřeji Soukupovi, ukrajinistům Michalovi Lebduškovi, Lence Víchové (chtěl bych Vás upozornit například na Interview Plus s ní v úterý 26. 3.).

Podání problému není v žádném případě proruské.

Děkuji za pochopení a jsem s pozdravem

Jan Pokorný
ředitel Zpravodajství