Stížnost posluchače I. Fíly ohledně glosy na stanici ČRo Plus (říjen 2021)

27. říjen 2021

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 27. 10. 2021.

Text stížnosti

Vážený pane generální řediteli, vážená Rado Českého rozhlasu, vážení členové Syndikátu novinářů ČR,

pro Čro Plus jsem napsal a namluvil glosu s názvem Habermannův mlýn: https://plus.rozhlas.cz/ivan-fila-habermannuv-mlyn-8458956

Ve věci nešťastného osudu bludovského mlynáře Habermanna se již léta hraje ošklivá, nečistá hra. Krátkým zamyšlením jsem chtěl tuto historickou křivdu, neuralgický bod nejen pro mnohé občany Bludova, ale i celého jesenického regionu, připomenout.

Byl jsem šokován, když jsem se dozvěděl, že šéfredaktor Čro Plus Petr Šabata krátce před plánovaným vysíláním glosu, která byla s pochvalou schválena zodpovědným redaktorem Radkem Kubičkem, zamítl. Pan Šabata argumentoval tím, že glosa (4:32 min.) musí být zkrácena na 4 minuty, ačkoli v mé smlouvě je uvedena délka do 5 minut. Pan Šabata dobře věděl, že zkrátit text tak citlivého tématu o 32 vteřin znamená glosu prakticky zničit. Jako naprostý výsměch a důkaz nevěrohodnosti jeho argumentace považuji to, že hned příští den odvysílal jinou glosu, která byla bez 12 vteřin stejně dlouhá jako ta moje.

Následovala vlna dopisů, ta pana Šabatu „překvapila“, prý se mu to "ještě nikdy nestalo“, jak přiznal v telefonátu politologovi a děkanovi Masarykovy univerzity v Brně prof. Stanislavu Balíkovi, který předtím pana Šabatu písemně vyzval, aby glosu v plné délce odvysílal. Šéfredaktor veřejnému tlaku nakonec podlehl. Předminulý víkend se glosa stala nejčtenějším příspěvkem na webových stránkách Čro Plus. Místo omluvy za dehonestaci mé osoby, které se pan Šabata dopustil v emailech adresovaných rozhořčeným posluchačům, se mnou ukončil spolupráci. Nejenže mě v těchto emailech falešně obvinil ze „zorganizování nátlakové akce“, nařkl z „neseriózního postupu" a neodpustil si nemístnou poznámku, že „obdiv k Ivanu Fílovi nechovám“, ale především uvedl na svou obranu větu, která odhalila jeho pravé pohnutky a umocnila podezření ze skryté cenzury: „Je rovněž autorský omyl Ivana Fíly napravovat historické křivdy v žánru glosa.“

Své glosy jsem psal rád, měl jsem stálé posluchače a čtenáře, především ty, kdo před necelými dvěma roky poslouchali na Čro Plus 21 dílů radioknihy podle mého románu Muž, který stál v cestě. I ta se stala nejposlouchanějším pořadem stanice. Těmto posluchačům pan Šabata svým rozhodnutím o ukončení spolupráce rozhodně radost neudělal a potvrdil tím, že autor, který nezapadá do jeho názorového spektra, bude jednoduše odstaven.

Funkce šéfredaktora veřejnoprávního média je mimo jiné definována službou veřejnosti. Postup, jaký v tomto případě zvolil pan Šabata, připomíná spíš lstivou horlivost cenzorů.

S pozdravem

Ivan Fíla 

Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane Fílo,

Rada Českého rozhlasu Vám děkuje za podnět, kterému jsme se pečlivě věnovali. K tomuto citlivému tématu bylo zapotřebí získat vyjádření zástupců vedení Českého rozhlasu. Jeho znění k naší odpovědi připojujeme.

Radní Českého rozhlasu se s ním ztotožňují, rozhlasové vysílání má určitá pravidla, která je nutné i ze strany tvůrců příspěvků dodržovat. Důležitou pro naše stanovisko byla skutečnost, že Český rozhlas Vámi dodanou glosu nakonec odvysílal v nezkráceném rozsahu. Rada Českého rozhlasu i v nedávné minulosti byla k vysílání stanice Český rozhlas Plus kritická, v tomto případě ale pochybení neshledala.

 

S pozdravem

Ing. Miroslav Dittrich,
předseda Rady ČRo

Vyjádření vedení ČRo

Dobrý den,

s Ivanem Fílou, zastoupeným agenturou Dilia,  má Český rozhlas platnou smlouvu o vytváření glos a komentářů. Spolupráce donedávna bez problému běžela. Ve zmiňovaném případě šéfredaktor Českého rozhlasu Plus glosu nezamítl, jen vyzval pana Fílu, aby glosu Habermannův mlýn zkrátil na domluvené 4 minuty (poté, co už jednou redakce delší stopáž prominula). Ve struktuře vysílání je důležitá i stopážová disciplína. 

Než se tato běžná provozní záležitost vyřešila, začaly do Českého rozhlasu Plus docházet maily, které vinily šéfredaktora a stanici z cenzury (jemněji či výslovněji). To byla opravdu překvapivá situace, nestává se, že by autor o běžném pracovním sporu informoval širší veřejnost a svým způsobem si tak vlastně vynucoval  odvysílání svého příspěvku. V těchto mailech se pracovalo s tezí, že Český rozhlas Plus zadržuje glosu Habermannův mlýn proto, že chce zabránit, aby pravda o této události vyšla najevo. To je verze zcela nepravdivá, což dokládá i fakt, že rozhlas nakonec příspěvek odvysílal v původním rozsahu.

A zatím jsme od Ivana Fíly - s ohledem na popsané okolnosti a zcela podle litery smlouvy - další glosy neobjednali. Od té chvíle stanice neobdržela žádnou otázku či poptávku po dalších autorových glosách.

Citace ve stížnosti Ivana Fíly vycházejí z komunikace šéfredaktora Českého rozhlasu Plus s posluchači, kteří se o osud glosy zajímali. Že má k této komunikaci Ivan Fíla přístup nám přijde zvláštní.

Vysílání úspěšné Radioknihy Muž, který stál v cestě v minulém roce s glosou nijak nesouvisí, bylo to správné interní rozhodnutí dramaturgyně pořadu a vedení stanice.

P. S. Pro zevrubnější vhled do  situace přikládáme  jiný případ spojený s Ivanem Fílou, který se velmi podobá nynějšímu chování autora vůči Českému rozhlasu:

https://www.reflex.cz/clanek/zpravy/105986/reflex-se-ocitl-uprostred-nedohody-o-prava-na-natoceni-filmu-muz-ktery-stal-v-ceste-o-frantisku-kriegelovi.html

 S pozdravem

 Jan Pokorný
ředitel Zpravodajství Českého rozhlasu

 
Petr Šabata
šéfredaktor ČRo Plus

Spustit audio