Stížnost posluchače F. Šaffeka na pořad Hovory z Lán (listopad 2014)

26. listopad 2014

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 26. 11. 2014

Text emailové stížnosti

Vážení členové Rady ČRo,

můj zážitek z nedělního vulgárního vyjadřování prezidenta Zemana byl natolik otřesný, že nevidím jinou cestu než se obrátit na Vás, na instituci, která má možnost takovému zvěrstvu napříště zabránit.

Od dětství miluji rozhlas. Těšíval jsem se na nedělní pohádky, později mi přinášely radost večerní inscenace a časem přibyla i obliba pohotového rozhlasového zpravodajství. Tuto neděli (2.11.2014) jsem však byl zdrcen při poslechu Hovorů z Lán. Je mi 65 let a za celou tu poměrně dlouhou dobu, kterou jsem strávil s Českým rozhlasem, jsem jeho prostřednictvím ještě nikdy neslyšel takovou záplavu vulgarit. Co to bylo? Proč režie nepřerušila vysílání? Věřím, že moderátor udělal co mohl, ale šéf živého vysílání byl tím, kdo mohl posluchače ušetřit odpudivého vyjadřování prezidenta a přerušit vysílání již při prvním opakování vulgarismu.

Očekávám od Vás odpovědné rozhodnutí v dané věci a především Vaše důrazné odmítnutí takovéhoto zneužití veřejnoprávního rozhlasu.

Ferdinand Šaffek

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Šaffeku,

jménem Rady Českého rozhlasu tímto reaguji na Váš podnět z 3. 11. 2014.

Podle názoru RČRo měl být při „Hovorech z Lán“ z 2. 11. 2014 prezident Miloš Zeman moderátorem Janem Pokorným upozorněn na nepřípustnost používání vulgárních výrazů, respektive měl být přerušen v okamžiku jejich opakovaného vyřčení.

Došlo tedy k porušení čl. 22 odst. 3 Kodexu Českého rozhlasu, v němž se uvádí: „Pokud se v živém vysílání určitá osoba projevuje tak, že Český rozhlas nemůže dostát povinnostem uloženým zákonem nebo Kodexem, je průvodce (moderátor) živého vysílání oprávněn takovou osobu přerušit, resp. jí odebrat slovo. Jestliže chování nebo projev takové osoby vážně překročí únosnou míru, je povinností průvodce se od chování či výroků takové osoby jménem Českého rozhlasu distancovat.“

V pořadu ani nedošlo ze strany moderátora (který je zároveň šéfredaktorem Radiožurnálu) Jana Pokorného k distancování se od oněch výroků, Kodex ČRo to přitom vyžaduje.

Rada ČRo si je zároveň vědoma toho, že v dané situaci hrálo značnou roli velké překvapení a respekt k prezidentovi coby hlavě státu.

Rada ČRo si k podnětům přicházejícím ke kauze „Hovory z Lán“ z 2. 11. 2014 vyžádala vyjádření od Českého rozhlasu. Vypracoval je Mgr. René Zavoral, programový náměstek Českého rozhlasu. Jak vidíte z dopisu Rady ČRo, který právě čtete, jsou radní ohledně některých aspektů dané kauzy jiného mínění než vedení ČRo. Nicméně Rada ČRo zmíněné vyjádření na své veřejné schůzi dne 26. listopadu 2014 vzala na vědomí. V příloze Vám tedy sdělení Mgr. Zavorala zasíláme především jako doklad nynější míry seberefexe Českého rozhlasu.

Rada Českého rozhlasu zdůraznila na své veřejné schůzi 26. 11. 2014, že na případné další živé vysílání pořadu Hovory z Lán za účasti prezidenta České republiky Miloše Zemana se vztahuje i článek 22 odstavec 2 Kodexu Českého rozhlasu, v němž se uvádí: „Pokud je to proveditelné, nepřipustí Český rozhlas k účasti na živém vysílání osobu, u které je důvodný předpoklad, že by se mohla chovat urážlivě, vulgárně nebo je pod vlivem alkoholu či omamných prostředků.“ Z tohoto důvodu vyzvala Rada ČRo vedení Českého rozhlasu, aby byl pro budoucí formát pořadu Hovory z Lán respektován tento článek Kodexu Českého rozhlasu.

Vážený pane Šaffeku, děkujeme Vám za Váš zájem o kvalitu vysílání Českého rozhlasu.

S pozdravem

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
předseda Rady ČRo

Vyjádření vedení ČRo
viz příloha

Spustit audio