Stížnost posluchače F. Meruňky ohledně komentářů A. Mitrofanova v ČRo (listopad 2020)

25. listopad 2020

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 25. 11. 2020.

Text stížnosti

Dobrý den, dávám tímto podnět na zjednání nápravy. Jde o pana Mitrofanova, jenž má patrně pocit, že má v pořadu Názory a argumenty pravidelnou rubriku Kritika Ruska. Nedělá nic jiného, než že tento stát jen a jen kritizuje. Něco tak nevyváženého se opravdu musí pohledat. Jen podotýkám, že určitě nejsem žádný rusofil, v Rusku je jistě mnoho špatného, ale těžko jako v podání dotyčného, který to podává asi jako absolutně černé těleso. Zároveň vyslovuji zásadní námitku k vašim požadavkům ohledně identifikace. Především vás nežádám o žádnou informaci podle zák. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pouze vám dávám podnět, který byste měli objektivně posoudit, a to ne v mém zájmu, ale ve veřejném zájmu na objektivním a vyváženém vysílání. A podotýkám, že jiné úřady řeší i anonymní podání. Určitě vás nežádám o adresnou odpověď.


Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane Meruňko,

děkujeme Vám za Váš podnět k vysílání Českého rozhlasu. Patříte mezi řadu posluchačů, kteří si na názorovou skladbu relace Názory, argumenty stěžují.

Výběr komentátorů je plně v kompetenci redakčního týmu Zpravodajství. Radě Českého rozhlasu nepřísluší tuto redakční politiku jakkoliv ovlivňovat. Co se týče komentátorů, jak určitě víte, jsou zváni do vysílání právě proto, aby vyjádřili svůj názor. Naopak moderátoři a redaktoři nesmějí svoje politické a jiné postoje dávat ve vysílání najevo.

Máte pravdu v tom, že komentáře týkající se Ruska, Evropské unie či například politiky vlád Maďarska nebo Polska jsou až na výjimky jednostranně zaměřené, chybí názorová pestrost. Tato agenda se na jednání radních vcelku pravidelně diskutuje.

Mělo by být přirozenou snahou vedení Zpravodajství Českého rozhlasu, aby se ve vysílání střídali komentátoři různých názorových proudů. Například v kodexu Českého rozhlasu se píše, že "Český rozhlas představuje fórum pro veřejnou diskusi, v níž je možno vyjadřovat široké spektrum názorů a hledisek" a "Poskytuje nestranné a nezávislé zpravodajství, informace, komentáře a analýzy". 

V září letošního roku Rada uložila Českému rozhlasu, aby ji každé tři měsíce předložil statistiku zastoupení politických proudů ve zpravodajství. Až takový materiál obdržíme, pravděpodobně ho uveřejníme na webových stránkách Rady ČRo. A Vy se sním budete moci seznámit.

Rada Českého rozhlasu si rovněž nechává zpracovávat podrobné nezávislé odborné analýzy na různé oblasti vysílání Českého rozhlasu. Jedním ze zajímavých témat by mohl být právě odraz Ruska v publicistických pořadech.

S pozdravem

Miroslav Dittrich
předseda Rady ČRo

Spustit audio