Stížnost posluchače D. Korbela ohledně vysílačů v AM pásmech (květen 2019)

29. květen 2019

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 29. 5. 2019.

Text stížnosti

Vážená Rado Českého rozhlasu,

jsem dlouhodobě značně rozhořčen ohledně snižování výkonu u AM vysílačůa a jejich vypínáním.

Chápu že v dnešní době je vysílání v AM pásmu ,,zastaralé” ale myslím si že je nesmysl uvažovat o jeho ukončení.

Vím že vysílání v těchto pásmech má své nevýhody ale zároveň si myslím že má i hodně výhod.

Už jsem se dokázal smířit s vypnutím vysílače Litomyšl-Pohodlí i s dramatickým snížením výkonu vysílače Topolná.

Když jsem se dočetl o plánovaném ukončení střednovlnného a dlouhovlnného vysílání, mé rozhořčení se zdvojnásobilo.

Myslím si že střední vlny mají dost posluchačů. Přece v řadě míst je příjem jinných platforem nemožný.

Řada lidí kvůli vypnutí středních vln příjde o veškeré možnosti příjmu rozhlasu. Nemyslím si že vám lidé přejdou na to vaše ,,oblíbenné” vysílání DAB+. Dle mého názoru je rozvoj vysílání DAB+ na úkor střednovlnného špatné rozhodnutí.

Myslím si že většina posluchačů Čro 2 vás příjmá právě prostřednictvím středních vln. Neustále chcete ušetřit na vysílání AM ale od doby snížení výkonu vysílače topolná  jsem nezaznamenal žádné výrazné změny v pokrytí či kvalitě pořadů vašich stanic. Docela by mne zajímalo kam ušetřené peníze putují.

Chtěl bych tímto vyjádřit moji značnou nevoli vůči negativním změnám v AM vysílání.

Rád bych vám také ale vyjádřil můj vděk za provoz střednovlnných vysílačů. To že vysíláte z Liblic s výkonem 750 KW a z Dobrochova s výkonem 200 KW je skvělé. Doufám že možnost ponechání provozu zvážíte.

S pozdravem David Korbel

Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane Korbeli,

jménem Rady Českého rozhlasu Vám děkuji za podnět k technickým záležitostem, provázejícím vysílání veřejnoprávního rozhlasu. Předali jsme jej vedení Českého rozhlasu s žádostí o podrobné vysvětlení. Poskytl jej ředitel Úseku techniky ČRo a Rada Českého rozhlasu jej považuje za dostačující.

Tento výklad ing. K. Zýky si, vážený pane Korbeli, dovoluji k mému dopisu připojit s nadějí, že bude pro Vás uspokojivý.

S úctou,

Hana Dohnálková,
předsedkyně Rady Českého rozhlasu

Vyjádření vedení ČRo

Vážený pane Korbele,

děkujeme Vám za Váš dotaz a podnět, který se týká vysílání Českého rozhlasu v pásmu středních vln a AM vysílání obecně. V svém dotazu poukazujete na skutečnost, že v poslední době objevily informace o plánovaném omezování vysílání v tomto systému. Dovolte, abychom uvedli do souvislosti další skutečnosti, které se uvedené situace týkají:

Analogové rozhlasové vysílání v pásmu středních (a dlouhých) vln s amplitudovou modulací (často označované také jako „AM“) patří k historicky nejstarším způsobům šíření rozhlasu. Z technologického pohledu má výhody poměrně značného dosahu (dle výkonu vysílačů až stovky kilometrů) či jednoduché a spolehlivé přijímače. Na druhé straně je skutečně v dnešní době zastaralé, energeticky velmi neefektivní, vyžaduje nákladné vysílací stožáry a jeho kvalita již neodpovídá moderním měřítkům (mj. je i značně závislé na rušení a únicích či interferencích signálu). Je pravda, že Český rozhlas ve spolupráci s Českými radiokomunikacemi udržoval AM vysílání až do současného stavu, a zejména pro stanici ČRo Dvojka je pro posluchače v některých případech významnou formou příjmu rozhlasu. V současné době však vyhodnocujeme zejména ekonomické náklady na jeho zachování (v aktuálním rozsahu) za neefektivně vynakládané a v budoucnu očekáváme jeho vypínání.

I v měřítku dalších evropských zemí jsme s AM vysíláním spíš výjimkou, v řadě zemí již k vypnutí analogového AM vysílání došlo. Český rozhlas v minulosti již vypnul analogové vysílání do zahraničí na krátkých vlnách a významně omezil (snížil výkon) vysílání na dlouhých vlnách z vysílače Topolná. V dnešní době jsou obecně tyto zastaralé analogové distribuční systémy nahrazované právě jinými digitálními způsoby vysílání.

V zájmu posluchačů uděláme vše pro to, aby omezování AM vysílání nepřineslo zhoršení možností příjmu našich stanic. Rádi bychom poukázali na skutečnost, že v posledních dvou letech bylo uvedeno do provozu více než 20 dalších nových VKV vysílačů, a to zejména pro stanice ČRo Dvojka a ČRo Plus, významně rozšiřujeme pokrytí systému DAB+, který v řadě evropských zemí jasně směřuje k využití jako budoucí náhrada analogového rozhlasového vysílání VKV nebo AM. Otázka dlouhých dosahů původních vysílačů AM je dnes v době internetu a celosvětové datové dostupnosti skutečně překonaná. Připravujeme několik průzkumů a informačních kampaní, které by měly posluchače nasměrovat od využívání AM příjmu k jiným modernějším a kvalitnějším způsobům. Náklady spotřebované na AM vysílání využijeme právě při rozšiřování a zlepšování pokrytí jiných způsobů šíření signálu (např. již zmíněné rozšiřování VKV nebo DAB+).

Doufáme, že Vám toto vysvětlení situace a souvislostí omezování analogového vysílání na středních a dlouhých vlnách zdůvodnilo záměr plánovaných kroků.

Dovolte, abychom Vám ještě jednou poděkovali za Váš podnět a také popřáli hodně štěstí, zdraví a spokojenosti při poslechu programů Českého rozhlasu.

S pozdravem

Ing. Karel Zýka
ředitel Techniky a správy

Spustit audio