Stížnost posluchače B. Šišky na neinformování o mezinárodní výzvě Společně za mír (červenec 2015)

29. červenec 2015

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 29. 7. 2015

Text stížnosti

Dobrý den,

obracím se na Vás se stížností na neinformování Českého rozhlasu o (česko-slovenské) výzvě Zjednotení za mier / Společně za mír. V rámci vysílání veřejnoprávího rozhlasu jsem neobjevil o zmiňované výzvě žádnou informaci.

Některá slovenská média o této iniciativě infomovala (např. televízia TA3, portál Aktuálne.sk). Na jejím významu jí přídává, že mezi signatáři výzvy jsou také tři bývalí slovenští prezidenti (Michal Kováč, Rudolf Schuster a Ivan Gašparovič), ale i známé osobnosti z ČR (např. Jan Kavan, Ilona Švihlíková, Václav Cílek).

S pozdravem
Bedřich Šiška

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Šiško,

jménem Rady Českého rozhlasu tímto reaguji na Váš podnět z 2. června 2015.

Vaši stížnost pokládáme za oprávněnou: prohlášení „Sjednocení za mír“ ze 17. 5. 2015 bylo událostí, o které by měl Český rozhlas referovat. Stanic, relací a příležitostí k tomu měl ČRo mnoho.

Rada ČRo si k Vašemu podnětu vyžádala prostřednictvím generálního ředitele Českého rozhlasu vyjádření ze strany ČRo. Vypracoval je Mgr. Tomáš Pancíř, ředitel Centra zpravodajství ČRo. Text připojujeme v příloze.

Stanovisko bylo radě zasláno dne 2. 7. 2015 a Mgr. Pancíř v něm potvrzuje Vaši informaci, že o prohlášení „Sjednocení za mír“ ČRo dosud nereferoval.
Ověřili jsme si to ve vyhledavači v internetovém portálu Českého rozhlasu dne 26. 7. 2015 ‒ nezobrazil se vůbec žádný příspěvek.
Stanovisko Mgr. Pancíře prosím chápejme jako dokument o současné míře sebereflexe vedení ČRo v oné záležitosti.

Naprostým ignorováním oné události ze 17. 5. 2015 ČRo porušil několik ustanovení Kodexu Českého rozhlasu, a to zejména:

Preambule Kodexu ČRo, písmeno d („/ČRo/ představuje fórum pro veřejnou diskusi, v níž je možno vyjadřovat široké spektrum názorů a hledisek.“);

Preambule Kodexu ČRo, písmeno e („/ČRo/ poskytuje nestranné a nezávislé zpravodajství, informace, komentáře a analýzy“) a

Čl. 6, odst. 1 („Jedním z prvořadých úkolů Českého rozhlasu je zprostředkovávat informace ve zpravodajských a publicistických pořadech. Český rozhlas poskytuje posluchačům informace důležité pro jejich všestrannou orientaci a svobodné utváření názorů.“)

Vážený pane Šiško, děkujeme Vám za Váš aktivní zájem o vysílání Českého rozhlasu.

S pozdravem

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
předseda Rady ČRo

Vyjádření vedení ČRo

Není v silách a možnostech Českého rozhlasu informovat o všech iniciativách a aktivitách, které ve světě vznikají. Je věcí editorů a jejich úsudku, zda a v jaké míře se jednotlivým informacím ve vysílání věnujeme. Záměrně přitom používám množné číslo – v Českém rozhlase máme interní postupy nastaveny tak, že nikdy nejde o rozhodnutí jen jednoho jediného editora. Paralelně pracují editoři Centra zpravodajství a editoři jednotlivých stanic – konkrétní náplň vysílání vzniká jejich dialogem a diskusí. V tomto případě editoři jak na stanicích, tak v Centru zpravodajství dali přednost informacím jiným. Vzali přitom v úvahu kontext – ve dnech kolem 70. výročí konce druhé světové války jsme odvysílali celou škálu zpráv a reportáží obsahující projevy významných světových státníků i pamětníků 2. světové války týkající se výzev k uchování míru ve světě.
To ale samozřejmě nevylučuje, že se k této iniciativě nevrátíme v našem vysílání někdy v budoucnosti. Ostatně sama iniciativa v textu na svém webu avizuje, že jejím „základním cílem je systematicky vytvářet a podporovat kulturu míru, jakož i podmínky pro její existenci jako jsou lidská práva, sociální spravedlnost, udržitelný rozvoj a sdílená zodpovědnost za budoucnost planety“. Věřím tedy, že k případným zmínkám v našem vysílání ještě může být v budoucnu příležitost.

Tomáš Pancíř
ředitel Centra zpravodajství

autor: kob
Spustit audio