Stížnost posluchače A. Nováka ohledně pořadu Reflexe vysílaného dne 11. 11. 2017 na stanici ČRo Vltava (leden 2018)

31. leden 2018

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 31. 1. 2018

Text stížnosti

Dobrý den,
vyjadřuji rozčarování a zásadní nesouhlas s pořadem Reflexe ze dne 13. listopadu věnovanému v první části filosofu Martinu Heideggerovi. Zcela nekompetentní a nekvalifikovaný přístup redaktora Petra Šourka je tím nejhorším dokladem novinářské lenosti a čiré zlomyslnosti.
Od začátku nasadil svůj přístup tak, aby co nejvíce zesměšnil řečeného filosofa. Zcela dal najevo, že není seznámen jednak s prameny, o které se nekompetentně otíral, jednak se skutečným stavem "diskuse" dané problematiky, tzn. obvinění Heideggera z údajného antisemitismu.
Pořad byl tak nesnesitelný, že jsem nebyl s to doposlouchat ho do konce. Přepis rozhovoru s Dieterem Thomä (proč, proboha, zrovna s ním!) demonstruje redaktorovu zlomyslnou zvůli a zášť, jako i naprostou nekvalifikovanost pro podobný rozhovor na toto téma. Proč nebyl přizván někdo doopravdy kompetentní, kdo se problematikou zabývá a publikuje o ní? Jestliže se veřejno-právní média zaklínají "vyvážeností", tak zde ČRo kompletně selhal.
Ačkoli stanici Vltava a zrovna tento pořad asi neposlouchá příliš posluchačů, přesto má formující vliv na recepci určitých témat a jestliže se zcela nezodpovědně a nekompetentně operuje s obviněními typu antisemitismus u jakéhokoli autora, je to skandální, protože posluchač musí nabýt dojmu, že "to tak opravdu je, když se to říká v rozhlase".

Věřím, že interně vyvodíte důsledky z takovéhoto nehorázného počínání redaktora Petra Šourka. Byť danou záležitost to, bohužel, již nespraví.

S pozdravem

Doc. Aleš Novák, Ph.D.

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane docente,
Rada Českého rozhlasu děkuje za Váš podnět. O vyjádření jsme prostřednictvím generálního ředitele požádali příslušného zástupce vedení Českého rozhlasu, tím je šéfredaktor Českého rozhlasu Vltava Petr Fischer. Jeho vyjádření k této naší odpovědi připojujeme.
Radní Českého rozhlasu cítí, že problematika týkající se filozofa Martina Heideggera je složitá a pro některé z nás citlivá. Nicméně považujeme vyjádření Petra Fischera za vyčerpávající.

S přátelským pozdravem

jménem Rady Českého rozhlasu
Hana Dohnálková, předsedkyně

Vyjádření vedení ČRo

Stížnost pana doc. Aleše Nováka Ph.D., směřovaná na pořad Reflexe filozofie ze dne 11. listopadu 2017 (vysílá se v 17:00 h), je bohužel vedena v příliš emotivním tónu, což částečně znemožňuje věnovat se věcnému problému, jenž spočívá ve vhodnosti způsobu, jak probírat velmi specifický problém Černých sešitů Martina Heideggera a jejich dopadu na recepci filozofa díla jako celku.

Přistupovali jsme k přípravě pořadu mimořádně obezřetně, protože Heideggerovo napojení na nacionální socialismus a jeho mýticko-mystický základ je citlivá věc, a to nejen vzhledem k významu celého Heideggerova díla, ale i vzhledem k jeho dopadu na celou evropskou i českou filozofii (je kupříkladu otázka, co by bez dějinného vlivu Heideggera zůstalo z myšlení Jana Patočky). Oslovili jsme v této věci několik odborníků, kteří bohužel nakonec nemohli mluvit na mikrofon. Záznam komunikace s některými máme k dispozici, podobně i jejich následnou reakci na samotný pořad, který byl velmi pozitivní. Ukazuje se tak mimo jiné, že debata o Heideggerových Černých sešitech, v nichž se odhaluje hloubka myslitelova propadnutí vlastnímu spasitelskému komplexu, který se projevuje v řadě problémových a útočných pasážích věnovaných Židům nebo jiným myslitelským proudům, než byl ten Heideggerův, není rozhodně uzavřena; že je to také debata velice odborná a uzavřená, ale že je pro závažnost tématu (pochybení či zmatení intelektuála v důležitých dějinných dobách) dobře, že jsme se jí alespoň v půlhodině pořadu Reflexe: filozofie věnovali.

Panu Novákovi jsem jako odpovědný redaktor a autor nápadu věnovat se Heideggerovi a Černým sešitům právě na svatého Martina již osobně odpověděl (kopii jsem zaslal ombudsmanovi, p. Milanu Pokornému), a protože bych zcela zbytečně opakoval argumenty, které jsem napsal jemu, přidávám tento dokument k této odpovědi pro Radu ČRo.

Chtěl bych jen předeslat, že osu kritizovaného pořadu tvoří rozhovor s německým filozofem Dieterem Thomä, který patří k uznávaným filozofickým kapacitám v Evropě, studoval Heideggera v mladí, okusil atmosféru v Heideggerově domovském Freiburgu a byl v centru debat o Černých sešitech, když před třemi lety v Německu vyšly a způsobily ohromný filozofický skandál. Dieter Thomä je střízlivým kritikem Heideggerova gesta z Černých sešitů, reprezentuje jakousi střední cestu v pohledu na věc (mezi nesmlouvavými kritiky, kteří Heidegera vylučují ze slušné společnosti, a naopak jeho fanatickými obhájci, kteří obsah Černých sešitů sofistikovaně bagatelizují). Svědčí o tom mimo jiné jeho článek ve sborníku Martin Heidegger - „Schwarze Hefte“ shrnujícím rozsáhlou debatu na dané téma, který vydalo prestižní a uznávané německé nakladatelství Suhrkamp (http://www.suhrkamp.de/buecher/martin_heideggers_schwarze_hefte_-_29778.html) a který byl také jedním ze zdrojů při přípravě pořadu. Dieter Thomä nám právě pro tuto „vyváženost“ přišel jako nejvhodnější osoba pro vedení rozhovoru k tématu.

Pan docent Aleš Novák patří k těm několika českým filozofům, kteří Heideggerovo „černosešitové pochybení“ odmítají a popírají jeho vliv na rozumění celé Heideggerově filozofii, tudíž by nemusel být s pořadem spokojen ani tehdy, kdyby v něm sám mluvil. Ve své reakci také velmi účelově zpochybňuje autoritu Dietera Thomä, což je na pováženou zejména proto, že sám české veřejnosti předkládá údajně jediné pravdivé vysvětlení Friedricha-Wilhelma von Herrmana, Heideggerova asistenta z posledních let života, který jako svědek Heideggerových záměrů odmítá brát Černé sešity jako důkaz Heideggerova filozofického scestí. Už samotný název knihy – Pravda o myšlení Martin Heideggera –, kterou pan Aleš Novák sám přeložil a v nakladatelství Togga také sám vydal – naznačuje, že jakékoli jiné vyvažující pohledy na věc, jichž se naopak dovolává jinde, nejsou připouštěny.

Pořad Reflexe: filozofie se snaží neotřelým a neformálním způsobem nabízet složitá filozofická témata a nechávat je promlouvat i k posluchačům, kteří by jinak o filozofii nezavadili. Nemáme jistě patent na rozum, ale chceme problémy spíše otevírat k debatě, než je uzavírat do odbornického ptydepe a sektářských bojů. Proto si také plně stojíme i za pořadem o morálním konfliktu v myšlení Martina Heideggera, v jehož centru stojí velmi střízlivé a z hlediska celkové debaty spíše středové, vyvažující názory Dietera Thomä.

V hluboké úctě

Mgr. et Mgr. Petr Fischer
šéfredaktor ČRo Vltava

autor: kob
Spustit audio