Stížnost posluchače A. Kofránka ohledně titulku na webu iRozhlas.cz (březen 2024)

27. březen 2024

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 27. 3. 2024.

Stížnost posluchače

Dne 21.2.2024 byl na stránkách irozhlas.cz uveřejněn titulek "150 km/h na dálnicích? Zlepší se plynulost dopravy, míní poslanec za ODS. Nebezpečné, oponuje odborník" https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/auto/150-kmh-na-dalnicich-zlepsi-se-plynulost-dopravy-mini-poslanec-za-ods-nebezpecne_2402211947_jar Titulek je velmi zavádějící. V pořadu se střetli dva politici s opačným pohledem na věc - což je naprosto v pořádku. Jenže v titulku je jako politik prezetován jen jeden z nich, zatímco druhý je označován slovem "odborník", ačkoli je to samozřejmě také politik (a pokud je na něco odborníkem tak na družicové systémy a ne na dopravu, viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Ond%C5%99ej_Mirovsk%C3%BD). Tím se navozuje dojem, že jde o střet odborníka s politikem, i když tomu tak vůbec není (a slovu odborníka je posluchačskou veřejností automaticky přikládána větší váha). Jen o něco lepší je titulek na ČRo Plus: "150 km/h na dálnicích? Zlepší se plynulost dopravy, míní poslanec za ODS. Nebezpečné, oponuje odborník na udržitelnou dopravu" I zde je ale vytvořen nesprávný dojem, že spolu diskutovali politik a odborník, přitom šlo o diskusi dvou politiků.

S pozdravem Aleš Kofránek

Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane Kofránku,

děkujeme za zaslání Vašeho podnětu a oceňujeme Vaši pozornost, s jakou sledujete rovněž webové stránky rozhlas.cz. Z vyjádření vedení ČRo, o něž jsme požádali a přikládáme ho jako součást odpovědi, vyplývá, že již byly ze strany redakce podniknuty kroky k nápravě.

Děkujeme za upozornění a přejeme vše dobré.

S pozdravem

Ondřej Matouš
předseda Rady ČRo

Vyjádření vedení ČRo

Ve stížnosti adresované Radě ČRo pisatel uvádí, že 21. 2. 2024 byl na stránkách iROZHLAS.cz uveřejněn text „150 km/h na dálnicích? Zlepší se plynulost dopravy, míní poslanec za ODS. Nebezpečné, oponuje odborník“ s tím, že jde o zavádějící titulek.

Je třeba upozornit, že ještě než do redakce iROZHLAS.cz přišla stížnost adresovaná Radě ČRo, redakce na základě editorského rozhodnutí titulek upravila na současný: „150 km/h na dálnicích? Zlepší se plynulost dopravy, míní poslanec. Nebezpečné, oponuje bývalý zastupitel“. Z toho lze vyvodit, že stížnost de facto ztratila opodstatněnost.

Ke zpochybňované odbornosti Ondřeje Mirovského také dodáváme, že je odborníkem na „urban mobility“, prezentuje se (i ve svých výstupech) jako člověk zaměřený mimo jiné na „udržitelnou dopravu“, byl radním pro dopravu v MČ Praha 7 či seděl v dozorčí radě Technické správy komunikací a. s. Z výčtu je zřejmé, že se tematikou dopravy dlouhodobě zabývá a v tomto kontextu může být za „odborníka na dopravu“ označený. Přesto jsme se rozhodli titulek upravit do vhodnější podoby.

Martin Samek
šéfredaktor iRozhlas

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio