Stížnost posluchače A. Brotánka ohledně informování o závazcích k EU (březen 2018)

c2f2aba572c974a5a9a41c3d6bcfc9db.png
Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 28. 3. 2018

Text stížnosti

Přeji krásný den, Vážená Rado ČR!
Dovoluji si podat podnět k prošetření, proč jsou naše závazky v rámci EU dlouhodobě presentovány zavádějící formou.
Například v dnešním pořadu Ranní Plus zaznělo v souvislosti se snahou revidovat služební zákon, že k jeho přijetí nás "nutila EU”.
Zavádějící je, že jde o nepravdivé tvrzení, neboť o nutnosti přijetí SZ jsme se dohodli společně s ostatními členy a následně jsme se k tomu zavázali podepsáním. K nutnosti splnit závazky nás nutí náš podpis na společných dohodách a zavádějící je vytváření mediálního obrazu EU jako nějakého drába, který k něčemu někoho nutí. Nutit by nás mělo vědomí, že NAŠE SLOVO PLATÍ.Tato forma zjednodušujících formulací podporuje vnímání nás samých jako ublížených . Veřejnoprávní médium se tak podílí na atmosféře, kterou zneužívají xenofobní politické subjekty a znemožňují ostře vnímat naši odpovědnost, kterou přenášíme na jakousi anonymní EU.
Žádám proto o prošetření a podniknutí kroků Radou ČR k nápravě nevhodných stereotypů.Předem děkuji za informace o vašem postupu a zároveň mě napadá, že by to mohl být námět na téma v některém z vašich pořadů?Zdraví Akad.arch.Aleš Brotánek

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Brotánku,

Rada Českého rozhlasu Vám děkuje za Váš podnět, o vyjádření jsme prostřednictvím generálního ředitele požádali příslušného zástupce vedení Českého rozhlasu. Poskytl ho ředitel Zpravodajství Jan Pokorný a najdete ho v příloze této odpovědi.
Radní Českého rozhlasu se s jeho zněním ztotožňují. Dodáváme, že používání nevhodných stereotypů ve vysílání se netýká pouze Evropské unie a Český rozhlas by se jich měl vyvarovat i v jiných oblastech.

S přátelským pozdravem
jménem Rady ČRo
Hana Dohnálková, předsedkyně

Vyjádření vedení ČRo

Dobrý den,

v pořadu Ranní Plus 27. 2. 2018 po 8:00 hod. jsme se věnovali následujícímu tématu: jmenování některých státních úředníků pouze na dobu pěti let by se podle připravovaného návrhu novely služebního zákona mělo nově týkat míst vedoucího služebního úřadu, náměstka pro řízení sekce nebo ředitele sekce. Změna, kterou chce vláda v demisi prosadit k 1. 1.2019, se nedotkne pouze ředitelů odborů a vedoucích oddělení. Informační vstup do tématu udělal redaktor. V jeho příspěvku zaznělo - Zákon /původní/ měl pomoct odpolitizovat státní službu, minulá vláda ho přijala i kvůli požadavkům Evropské unie na čerpání fondů. Platí od ledna 2015. Tím je myšleno, že zákon o státní službě bylo nutné přijmout i kvůli EU, pro kterou bylo stěžejní odpolitizování státní správy, jinak by Česká republika nemohla čerpat peníze ze strukturálních fondů.

Následně vedla k tématu moderátorka rozhovor s místopředsedou ODS M. Kupkou. Ani tam nezazněla formulace, že by Českou republiku k přijetí zákona “nutila” EU. Naprosto souhlasím s názorem pana Brotánka, že používání podobných zkratek - Brusel nám nařizuje, Brusel požaduje, EU nás nutí apod. napomáhá k vytváření "mediálního obrazu EU jako nějakého drába, který k něčemu někoho nutí”. Zpravodajství Českého rozhlasu si je toho vědomo a redaktoři se snaží neuchylovat se k podobným formulacím.

Děkuju za pochopení.

S pozdravem

Jan Pokorný
ředitel Zpravodajství

Spustit audio
autor: Klára Koblížková