Stížnost poslankyně Parlamentu ČR O. Sommerové ohledně výroků moderátora L. X. Veselého (září 2021)

29. září 2021

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 29. 9. 2021.

Text stížnosti
viz příloha

Vyjádření Rady ČRo

Vážená paní Sommerová,

děkujeme za Váš podnět. Externí moderátor Českého rozhlasu Luboš Veselý ukončil spolupráci s Českým rozhlasem v srpnu letošního roku. K Vaší stížnosti nicméně dodáváme, že Luboš Veselý se Vámi zmiňovaných výroků nedopustil ve vysílání Českého rozhlasu. V tomto ohledu nedošlo k porušení zákona ani kodexu Českého rozhlasu.

S pozdravem

Ing. Miroslav Dittrich,
předseda Rady ČRo

Spustit audio