Stížnost Petra Kužely, prezidenta Hospodářské komory ČR (srpen 2014)

27. srpen 2014

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 27. 8. 2014

Text stížnosti
viz. připojený dokument

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane prezidente,

jménem Rady Českého rozhlasu tímto odpovídám na Vaši stížnost z 20. května 2014.
Omlouváme se Vám za zpoždění naší reakce. Vzniklo tím, že si Rada ČRo vyžádala prostřednictvím generálního ředitele Českého rozhlasu vyjádření k Vašemu podnětu a následně požádala prostřednictvím generálního ředitele ČRo o precizaci došlého sdělení. Ta byla Radě ČRo doručena se značnou prodlevou.

Autorem vyjádření je Mgr. Tomáš Pancíř, ředitel Centra zpravodajství ČRo. Rada rovněž obdržela doplnění k tomu od Mgr. Alexandra Píchy, ředitele Centra Nová média. Rada Českého rozhlasu oba dokumeny na své veřejné schůzi dne 27. srpna 2014 vzala na vědomí. Připojujeme je v příloze.

Rada ČRo neshledala žádné závažné pochybení ČRo, nesouhlasí ale s následující pasáží ze zmíněného vyjádření Mgr. T. Pancíře:

"Text uvedený na webu ČRO není zprávou, ale upoutávkou na odpolední vysílání a není tvrzením skutečnosti Českým rozhlasem. Zprávy, jak je vidět pod touto upoutávkou jsou označené obdélníkem s popisem ʾzprávyʿ."

Podle názoru Rady ČRo nese Český rozhlas plnou odpovědnost i za texty z internetových stránek (tzv. upoutávky), u nichž Vaše stížnost prostřednictvím printscreenů doložila (na str. 2) nedodržení zásady presumpce neviny. Mnozí čtenáři webu ČRo by ony pasáže z webu nepochybně mohli vnímat jako "tvrzení skutečnosti Českým rozhlasem".
V této části tedy pokládáme Vaši stížnost za oprávněnou. Ostatně i zmíněné doplňující vyjádření od Mgr. Alexandra Píchy explicitně uvádí, že ČRo v anotaci učinil chybu. Upřesňujeme, že šlo o chyby dvě - ve dvou anotacích na pořady Radiožurnálu ze 16. 1. 2014. To ostatně dokládají Vámi zaslané printscreeny.

Rada ČRo to pochybení vytkla vedení ČRo a vyjádřila svou nespokojenost nad tím, že ani v druhé verzi vyjádření (od Mgr. T. Pancíře) Český rozhlas pochybení neuznává. Připuštění chyby jen formou krátkého doplnění (od Mgr. A. Píchy) nepokládáme za vhodné.

Rada ČRo hodlá v blízké budoucnosti zadávat další nezávislé odborné analýzy vysílání Českého rozhlasu. Je pravděpodobné, že takto necháme posoudit i to, jak Český rozhlas dodržuje zásadu presumpce neviny.

Vážený pane prezidente, děkujeme Vám za velmi precizně zpracovanou stížnost - pokládáme ji za cennou kritickou zpětnou vazbu k práci ČRo a v tomto smyslu jsme se vyjádřili i při jednání s vedením Českého rozhlasu.

S pozdravem
Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
předseda Rady ČRo

Odpověď za Český rozhlas

I po opětovném důkladném prověření jsme přesvědčeni, že ČRo ve svém vysílání povinnost zachování presumpce neviny a nestranného postoje neporušil.

Zprávy 16.1.2014 9:00

Není pravda, že by ve zprávách 16.1.2014 v 9:00 hod. v headlinech zpráv zaznělo spojení "Hospodářská komora ČR falšovala". Z přepisu zvukového záznamu to jasně vyplývá:

Headline
Hospodářská komora podle Bruselu falšovala v žádostech o peníze z eurofondů.

Zpráva:
Česká Hospodářská komora prý zfalšovala některé údaje. Na jejich základě pak uspěla s projektem na čerpání peněz z evropských fondů. Zjistilo to vyšetřování OLAFu, tedy Evropského úřadu pro boj proti podvodům. Radiožurnálu to sdělily důvěryhodné zdroje. Komora podle vyšetřovatelů …

Hlavní zprávy 16.1.2014 12:00

V Hlavních zprávách v poledne 16.1.2014 také zaznělo vždy z jakých zdrojů informace o falšování údajů vychází a komora se falšování měla dopustit, nebo údajně falšovala.

Headline
Česku hrozí pokuta v řádu stovek milionů korun. Podle Evropského úřadu pro boj proti podvodům falšovala Hospodářská komora údaje pro získání evropských dotací.

Zpráva
Evropský úřad pro boj proti podvodům zjistil, že Hospodářská komora údajně falšovala údaje, aby získala eurodotace. Kvůli tomu hrozí Česku pokuta ve výši až několika stovek milionů korun. Na případ upozornil Radiožurnál. Evropský úřad zaslal závěry vyšetřování Nejvyššímu státnímu zastupitelství. Do Bruselu jedou věc řešit také zástupci Ministerstev průmyslu a financí.

Reportér:
Hospodářská komora se měla dle zjištění Českého rozhlasu dopustit falšování údajů, na základě kterých uspěla v projektu na čerpání peněž z evropských fondů. Komora podle závěrů vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům například zfalšovala podpisy některých lidí, o kterých tvrdila, že pro ni budou jako odborníci na eurofondy pracovat.

Materiál obsahoval informaci mluvčí NSZ Heleny Markusové o postoupení věci Městskému státnímu zastupitelství v Praze a vyjádření Jiřího Kořínka z HK o zaslání odporu proti zjištění OLAFU a žádostí o detailní prošetření záležitosti.
Následovala publicistická část relace s rozhovorem se zpravodajem ČRo v Bruselu Ondřejem Houskou a kandidátem na ministra průmyslu a obchodu Janem Mládkem.
I tam zaznělo, že HK měla zfalšovat údaje a dostat se tak k čerpání z evropských fondů.

Text uvedený na webu www.cro.cz není zprávou, ale krátkým souhrnem témat, která se v pořadu, který je možné si na odkazu poslechnout, probírala.

http://hledani.rozhlas.cz/?query=hospod%C3%A1%C5%99sk%C3%A1+komora
Ve zvukové podobě zpráv není nikde pojem falšování brán jako nezvratný fakt.

ORŽ 16.1.2014 16:00

Také v odpoledním Radiožurnálu mluvili jak moderátor, tak reportér o údajném falšování.

MOD:
Případ údajného falšování dat Hospodářskou komorou prověřují kromě Evropského úřadu pro boj proti podvodům i pražští žalobci. Vedení Komory se mělo dostat k penězům z evropských fondů na základě vymyšlených údajů. Instituce to ale popírá.

I dále pak reportér mluvil o tom, že projektová dokumentace měla být zfalšovaná .

Text uvedený na webu ČRO není zprávou, ale upoutávkou na odpolední vysílání a není tvrzením skutečnosti Českým rozhlasem. Zprávy, jak je vidět pod touto upoutávkou jsou označené obdélníkem s popisem "zprávy".

Zpráva na webu zprávy. rozhlas.cz z 20.1.2014 5:48

http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/1305227

Hospodářská komora odmítá, že by kvůli získání peněz z eurofondů falšovala údaje
20. ledna 2014 v 05:48

Ministerstvo průmyslu a obchodu poprvé oficiálně potvrdilo, že Evropský úřad pro boj proti podvodům vyšetřuje údajné podvody české Hospodářské komory. Na podezření, že komora falšovala údaje, aby se dostala k evropským penězům, upozornil Radiožurnál minulý týden. Hospodářská komora ale stále popírá, že by se dopustila podvodu.
- na konci textu se uvádí:
Ministerstvo průmyslu a obchodu potvrzuje, že komora stanovená pravidla neporušila. Experti, které komora vybrala pro kontroly konkrétních zakázek, totiž pracovali pod vedením některého z pracovníků ministerstva. "To, co se děje, se v žádném případě nedotýká podnikatelů, kteří předkládají žádosti o platby, nebo dokonce podnikatelů, kteří se hlásí do nových výzev," ujistil ředitel odboru koordinace strukturálních fondů ministerstva Břetislav Grégr.
Grégr ale nevyloučil, že by Česko mohlo dostat od Evropské komise určité sankce.
"Případná finanční korekce by mohla být udělena ze strany Evropské komise. EK určité podmínky stanovila a my jsme na to reagovali už v říjnu loňského roku," dodal Grégr s tím, že po schůzce zástupců ministerstev a komise minulý čtvrtek teď čekají na další postup Bruselu.

Řazení informací je vedeno logikou, kdy je třeba vysvětlit, proti jaké prvotní informaci se Hospodářská komora staví, pak uvést její stanovisko a k němu podpůrné stanovisko MPO.
Podstatou informace je v tomto případě potvrzení, že OLAF podezření vyšetřuje a že podezíraný subjekt pochybení popírá. Proto není vyjádření MPO uvedeno hned v úvodu zprávy.
To, že ČRo Pardubice ještě ve 13 hodin uvedl svou zprávu bez vyjádření MPO o tom, že Hospodářská komora nechybovala, je chybou. Při omezené stopáži zpráv se ale musel redaktor rozhodnout, jaká informace má pro posluchače v regionu zásadnější význam. Zjevně to je informace pocházející také z MPO s ujištěním, že případ nebude mít vliv na žádosti podnikatelů o unijní dotace.

Zpráva ze 4.2.2014 6:51

Podmiňovací způsob sdělení je uveden už v nadpisu článku. Čtenáři musí být jasné i při čtení dalšího textu, že jde o podezření a ne konstatování faktu.

http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/1311427

Hospodářská komora údajně zfalšovala i podpis Babišova náměstka
4. února 2014 v 06:51

Hospodářská komora
Nově jmenovaný náměstek na ministerstvu financí Lukáš Wagenknecht byl jedním z těch, jejichž údaje zfalšovala Hospodářská komora, aby uspěla v projektu na čerpání peněz z evropských fondů. Vyplývá to z šetření Evropského úřadu pro boj proti podvodům.

ČRo ve svých zprávách ani v jejich titulcích nezpochybnil presumpci neviny Hospodářské komory.

Informace, které ČRo získal, byly z materiálů OLAFu, které měl náš reportér možnost si prohlédnout. Závěry OLAFu musely být Hospodářské komoře známé, když jak nám řekl ředitel Odboru vzdělávání a projektů Jiří Kořínek, proti nim podala komora odpor.

Dokumentace OLAFu, ze které čerpaly zprávy vysílané stanicemi Českého rozhlasu, nebyla oficiálně zveřejněna. Úkolem médií a to i veřejnoprávních už ale není jen deklamovat úředně schválené a oficiální dokumenty, ale aktivně vyhledávat informace. Media často těží z úniku informací, nebo tyto zdroje samy vyhledávají a informace zjišťují. To je jednou z podstat nezávislých médií, že slouží i jako společenská kontrola činnosti orgánů státní správy a jiných organizací disponujících mocí politickou nebo finanční. Zvlášť pro medium veřejné služby jako je Český rozhlas je jedním z úkolů informovat veřejnost a to i díky informacím, které dokázal sám zjistit i proti vůli zainteresovaných subjektů.

OLAF skutečně předal svá zjištění orgánům činným v trestním řízení. Vyšetřování OLAFu však bylo v té době už uzavřeno. Český rozhlas tedy nepředjímal výsledky šetření českých orgánů, ale citoval ze závěrů, ke kterým došel OLAF. Informace, které Český rozhlas zveřejnil, nebyly ani spekulacemi, domněnkami nebo nařčeními. Informace, které ČRo s odvoláním na OLAF použil, nebyly nepravdivé, protože OLAF je ve své zprávě o vyšetřování skutečně uvedl. O tom, jestli došlo nebo nedošlo ke spáchání trestného činu, nebo jinému porušení práva, musí rozhodnout soud v ČR. Žádný závěr o tom, jestli se Hospodářská komora dopustila nějakého protiprávního jednání nebo ne, Český rozhlas neudělal. Konstatoval pouze výsledky šetření Evropského úřadu pro boj proti podvodům.

Český rozhlas dodržel zásadu presumpce neviny a konstatováním faktů, ke kterým došel OLAF, se jejího porušení nedopustil.

Mgr. Tomáš Pancíř
ředitel Centra zpravodajství

Spustit audio