Stížnost pana posluchače ohledně přenášení záznamů a informací z Australian Open (duben 2024)

17. duben 2024

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 17. 4. 2024.

Stížnost posluchače

Protest proti počínání Českého rozhlasu, st. Radiožurnál, nepřímým zapojením do ruské propagandy.

Vážení,

Tímto vyjadřuji důrazný protest proti hanebnému počínání Českého rozhlasu, stanice Radiožurnál a jejímu porušování role veřejnoprávního rozhlasu a pravidel etiky.

A to přenášením záznamů a informací například ve dnech 27. a 28. ledna 2024 z právě probíhajícího tenisového turnaje Australian Open – jehož se po skandálním rozhodnutí pořádající organizace účastní „sportovci“ reprezentující a šířící propagandu fašistického, teroristického Ruska a jeho hlavního agresorského spojence Běloruska!!!

Tato naprosto nemorální činnost Českého rozhlasu probíhá v době, kdy fašistické Rusko za přímé podpory Běloruska stále bombarduje a okupuje sousední Ukrajinu, kde navíc páchá celou řadu válečných zločinů včetně únosů dětí, vražd civilistů včetně sportovců a bombardování civilních cílů včetně sportovišť!!!

Všechny civilizované sportovní svazy ve světě z těchto důvodů proto znemožňují účast sportovců reprezentujících Rusko a Bělorusko, obzvláště v kontextu faktu, že sportovci z Ukrajiny nemají vinou Ruska a Běloruska srovnatelné podmínky pro svou přípravu na sportovní utkání!

Vedení Českého rozhlasu tohle evidentně nepochopilo, když přistoupilo k naprosto skandálnímu zařazení přenosů a informačního servisu z toho ostudného turnaje – a šlape tak po životech ukrajinských civilistů i sportovců! A tohoto se dopouští za peníze povinných koncesionářů a daňových poplatníků České republiky!!!

PROTO ŽÁDÁM RADU PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ, aby ze své moci vedení Českého rozhlasu bezodkladně nařídila:

  1. Okamžité zastavení informování o skandálním tenisovém turnaji Australian Open.
  2. Opakované zveřejnění omluvy Českého rozhlasu koncesionářům za porušení své role veřejnoprávního rozhlasu a nemorální, byť nepřímé zapojení do ruské propagandy.
  3. Zamezení informování o dalších i příštích sportovních turnajích včetně Olympiády atd., pokud vedení těchto turnajů bude umožnovat sportovní účast ruských a běloruských sportovců, a embargo na nákup vysílacích práv k přenosům z těchto skandálních událostí – z peněz daňových poplatníků a koncesionářů.

Děkuji, zdravím

Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane posluchači,

děkujeme za Váš kritický podnět, Rada Českého rozhlasu se jím zabývala a o stanovisko požádala zástupce vedení Českého rozhlasu. Vypracoval ho ředitel Zpravodajství Českého rozhlasu Ondřej Suchan. Jeho znění připojujeme k naší odpovědi.

Především dobře chápeme Vaši rozmrzelost, současně je jasné, že stanice ČRo Radiožurnál se nemůže vzdát své zákonné povinnosti referovat o významných sportovních událostech a musí věnovat čas jednotlivým sportům podle zájmu veřejnosti i podle velikosti členské základy daného sportovního odvětví v České republice. Není pochyb o hodnotovém postoji ČRo k agresivní invazi Ruska (s pomocí Běloruska) na suverénní sousední stát Ukrajinu, což se projevuje mimo jiné i v podpoře, kterou Radiožurnál poskytuje aktivitám Českého olympijského výboru a dalších národních výborů, které usilují o neúčast ruských a běloruských sportovců na olympijských hrách v Paříži. Samotným vysíláním přenosů z turnajů a utkání s účastí Rusů se tak podle nás neporušuje kodex ČRo, spíše se tím dodržují jeho zásady, ačkoli výsledek má trochu hořkou pachuť, ta ovšem vyplývá spíše z ochoty některých organizátorů mezinárodních sportovních akcí pozvat do turnajů i ruské a běloruské sportovce. Co se týče olympijských her v Paříži, jako vhodný nám přijde nápad Radiožurnálu poslat na místo vedle sportovních redaktorů i zvláštního zpravodaje, který se bude speciálně věnovat účasti Rusů, čímž se podle všeho překročí rovina pouhého přenosu sportovních událostí, protože prostor dostane i stanovisko k nim a analýza.

Ještě jednou děkuji za Váš zájem, doufám, že zůstanete posluchačem ČRo i nadále, a přeji vše dobré,

Ondřej Matouš
předseda Rady ČRo

Vyjádření vedení ČRo

Dobrý den,

děkuji za reakci na vysílání Radiožurnálu. Chápeme vaše rozladění, ale vámi navrhované řešení by v podstatě znamenalo vyloučit z vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport všechny tenisové turnaje a mnoho dalších sportů. 

Máte pravdu, že mnoho sportovních organizací zamezilo v období ruské agrese účast sportovců Ruska a Běloruska. Téměř všude se tak stalo u kolektivních sportů, kde spolu soupeří národní týmy. V hokeji ani fotbale tak letos na vrcholných akcích reprezentace Ruska a Běloruska nebudou. Nebudou ani v tenisových soutěžích jako je BJK Cup a Davis Cup. Na všech ostatních turnajích pod organizacemi ATP a WTA ale startovat mohou. Nejde tak jen o Australian Open, ale i Wimbledon nebo třeba French Open. Prakticky bychom tak museli přestat informovat o tenise, což by - vzhledem k velkým úspěchům českých tenistů a tenistek - asi nebylo úplně správně. Právě informování o úspěšné reprezentaci České republiky je jedním ze základních pravidel veřejné služby ve sportu.

Kodex nám ČRo vyloučit tenis z vysílání ani neumožňuje:

...Čas věnovaný v programu jednotlivým sportovním odvětvím odpovídá zájmu veřejnosti, který se měří také počtem oficiálně registrovaných sportovců daného odvětví v České republice. Český rozhlas však přiměřeně programovým možnostem neopomíjí ani dění v tzv. menšinových sportech.

Mimochodem bychom museli vyloučit i další sporty, kde sportovní asociace a federace umožňují start ruským a běloruským sportovcům pod neutrální vlajkou. Třeba judo, plavání, veslování nebo sportovní střelbu. A nakonec i celou zámořskou hokejovou soutěž NHL.

To ale neznamená, že se v našem sportovním vysílání od začátku ruské agrese nic nezměnilo. Samozřejmě je absolutně vyloučené, že bychom zmiňovali výsledky ruských nebo běloruských soutěží. Stejně tak upozorňujeme na případy, kdy se ruští sportovci hlásí k propagaci války. A také bohužel i na úmrtí ukrajinských sportovců během při obraně státu. 

Složitější je ale otázka vysílání olympijských her v Paříži. I zde nám Kodex ČRo jasně říká, že máme povinnost o hrách informovat:

11.2 Český rozhlas tradičně věnuje rozsáhlý čas olympijským hrám a olympijskému hnutí.

Zároveň ale Radiožurnál jednoznačně podporuje aktivity Českého olympijského výboru a dalších národních výborů, které usilují o neúčast ruských a běloruských sportovců na olympijských hrách v Paříži. S účastí našich novinářů na Hrách ale počítáme. Kromě sportovních reportérů bude na místě i náš zvláštní zpravodaj Martin Balucha. Ten se bude případné účasti Rusů a dopadů na olympijské hry speciálně věnovat.

Ondřej Suchan
ředitel Zpravodajství Českého rozhlasu


Postoupení podnětu RRTV

 

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio