Stížnost organizace Senioři České republiky, z. s. ohledně reportáže J. Kroupy (červenec 2018)

c2f2aba572c974a5a9a41c3d6bcfc9db.png

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 25. 7. 2018

Text stížnosti
viz příloha

Odpověď Rady ČRo

Vážení,
děkuji Vám jménem Rady Českého rozhlasu za Váš zájem o vysílání i za stížnost, kterou jste vznesli.
Jako obvykle si Rada ČRo vyžádala k danému problému stanovisko vedení Českého rozhlasu, které přikládám. Dovoluji si v té souvislosti konstatovat, že se s výše zmíněným stanoviskem ztotožňujeme.

S přáním mnoha úspěchů a s úctou, jménem Rady ČRo

Hana Dohnálková,
předsedkyně Rady Českého rozhlasu

Vyjádření vedení ČRo

Dobrý den,

posílám reakci na stížnost od spol. Senioři České republiky, z. s. ohledně reportáže J. Kroupy, která byla odvysílána a zveřejněna na webových stránkách iRozhlas.cz dne 14. 5. 2018.

K tvrzení, že v reportáži nezaznělo, že tzv. turistiáda je výhradně v odpovědnosti minulého vedení Seniorů ČR si dovolím uvést, že v reportáži, kterou jsme vysílali i v textu na serveru iROZHLAS je postup a odpovědnosti jasně vysvětlen. Původní vedení začalo. Drymlovo vedení převzalo a podalo vyúčtování - viz citace dřívějšího předsedy Svazu důchodců: „Tehdejší šéf svazu Oldřich Pospíšil to potvrdil, ale hájí se tím, že aktuálně s věcí nemá nic společného. „To šlo mimo mě. V listopadu 2017 byl zvolen nový prezident, takže vyúčtování dělalo nové vedení,“ odrazil další dotazy Pospíšil.” (iROZHLAS)
A toto je citace Vladimíra Drymla z reportáže: „Celý problém kolem turistiády je, že se nepohodlo bývalé vedení Svazu důchodců s člověkem, který to vymyslel, celou tu turistiádu a tam došlo ke konflitku o způsobu řešení a asi i o některých finančních ohodnoceních.“
Vladimír Dryml je dnes statutárním zástupcem Seniorů. Jako takový projekt převzal a je za něj odpovědný, tedy přinejmenším za správné a korektní vyúčtování, které jeho tým připravoval a podal. Vyúčtování na ministerstvo nesl osobně pan Mrština. Právě toto vyúčtování je pak jedním z problematických bodů, neboť v něm policie našla padělané doklady. Což on-record potvrdil jak prezident Dryml, tak jeho zástupce Mrština.

K funkčnosti či nefunkčnosti projektu turistiáda připomínám, že v reportáži jasně říkáme, že „aplikace nefunguje, jak má“. V aplikaci měly být stovky cest, a měla pomáhat celé populaci na turistických cestách. Aplikace však částečně funguje jen pro operační systém android, má 9 aktivních uživatelů a absolutně neodpovídá původnímu projektu v hodnotě vyšší než 4 miliony. Což ostatně vysvětlují její autoři.

Vedení Seniorů tvrdí, že Český rozhlas mluvil o vydírání. To v reportážích nikde nezaznělo ani v náznaku. Jediné, co jsme v reportáži řešili, byla nabídka peněz ze strany pana Mrštiny autorovi aplikace Milanu Dvořákovi. V reportáži jsou zvukové citace, kde pan Mrština skutečně peníze nabízí. Pan Dvořák poté podal trestní oznámení.

Policie nám, kromě vyjádření, skutečně žádné podklady neposkytla. Získali jsme je od autorů tzv. turistiády, vedení Seniorů ČR a dalších svědků, se kterými jsme mluvili.

Ad dřívější aféry p. Drymla - v textu ani v reportážích se k dřívějším aférám senátora Drymla výrazně nevracíme, jak si stěžuje. U něj je v textu jen připomínka, že do Senátu chodil ozbrojen. Bylo zmíněno pouze v textu na serveru iROZHLAS v tzv. boxu, který je jasně oddělen a říká, kdo jsou jednotliví lidé vystupující v této kauze.

Ad text Berill Maschekové - vznik tzv. turistiády jsme popsali. Se všemi účastníky jsme mluvili a v reportáži dostali prostor se vyjádřit, projekt jsme popsali přesně, včetně toho, že dotace byla vyčerpána - a aplikace nefunguje tak, jak by měla.
Nabídka peněz od pana Mrštiny je zaznamenaná a v reportáži jsme ji vysílali. Po této nabídce se původní autor obrátil na policii a podal trestní oznámení. Není pravda, že by v reportáži nezaznělo, že byl projekt realizován a vyúčtován. O tom je celá reportáž. Ve vyúčtování se navíc objevily už vzpomínané padělané dokumenty.

Pokud celý případ bude mít další pokračování, pokud padne avizované trestní oznámení a orgány činné v trestním řízní se kauzou budou dál zabývat, určitě případný vývoj zaznamenáme.

Jan Pokorný
ředitel Zpravodajství

Spustit audio
autor: Klára Koblížková