Stížnost Mgr. Jana Matese, advokáta zastupujícího Úsvit přímé demokracie (červenec 2014)

30. červenec 2014

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 30. 7. 2014

Text stížnosti

Dobrý den,

obracím se na Vás ve věci vysílání Českého rozhlasu.
V příloze této zprávy zasílám k Vašim rukám příslušnou stížnost.

Děkuji a jsem s pozdravem

Mgr. Jan Mates, LL.M.
advokát v plné moci

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane magistře,

jménem Rady Českého rozhlasu tímto odpovídám na Vaši stížnost ze 5. 6. 2014.

Vaše stížnost přispěla k tomu, že se Rada ČRo bude důsledněji zabývat tím, jak pořady Českého rozhlasu zachovávají zásadu presumpce neviny. Rovněž se budeme zajímat o to, zda se ČRo onomu případu K. Samkové dále věnuje - k tomu nás inspiruje 6. a 8. bod Vaší stížnosti.

Celkově ovšem konstatujeme, že Rada ČRo neshledala v práci Českého rozhlasu s tématem, které zmiňujete, žádné pochybení.

Rada ČRo si vyžádala prostřednictvím generálního ředitele Českého rozhlasu vyjádření ze strany ČRo. Poskytli je šéfredaktor Radiožurnálu Jan Pokorný a právní oddělení ČRo.

Rada Českého rozhlasu tato vyjádření na své veřejné schůzi dne 30. července 2014 vzala na vědomí. Texty připojujeme v příloze.

Vážený pane magistře, Váš podnět nepochybně přispěl k vytváření zpětné vazby k práci Českého rozhlasu. Spolu s výše zmíněnými vyjádřeními ČRo je to materiál, který je pro Radu ČRo značně inspirativní.

S pozdravem

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
předseda Rady ČRo

Odpověď za Český rozhlas

Na základě žádosti Rady Českého rozhlasu poskytujeme k výše uvedené stížnosti toto stanovisko.

Předvolební vysílání bylo vyvážené. Radiožurnál i Český rozhlas jako celek dával v období volební kampaně všem kandidujícím subjektům stejný prostor, tedy i Úsvitu přímé demokracie. Vysílala se Vizitka na regionálních stanicích, rozhovor s lídrem na ČRo Plus ve Dni podle, debata ve Stalo se dnes Radiožurnálu, kulatý stůl v Názorech a argumentech a předvolební speciál Radiožurnál. Předmětná reportáž nesouvisela s činností Úsvitu, ale s advokátní činností Kláry Samkové.

Tím, že vedení Úsvitu vyhodnotilo kauzu tak, že stáhlo Kláru Samkovou z kandidátky, byla pro nás tato část příběhu uzavřena. Ostatně sám předseda Úsvitu T. Okamura v našem vysílání řekl:" Pakliže by tam docházelo k něčemu protizákonnému, tak z toho samozřejmě závěry vyvodíme".

Radiožurnál průběžně sleduje i následné kroky Advokátní komory, která oznámila, že se postupem K. Samkové bude zabývat - tuto zprávu jsme odvysílali, čekáme na výsledek šetření. Podle našich informací běží i v České spořitelně zatím interní šetření a banka jeho závěry zatím nezveřejnila.

Reportáže na téma odkup úvěru advokátkou Samkovou byly vyvážené. Dostaly tam prostor všichni relevantní aktéři kauzy.

Jan Pokorný
šéfredaktor Radiožurnálu

Doplnění stanoviska šéfredaktora Radiožurnálu pana Jana Pokorného Právním oddělením Českého rozhlasu.

I.
Reportáž nazvaná " Známá advokátka Samková se mohla dopustit podvodu", která je předmětem stížnosti, je plně v souladu se zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, i s dalšími právními předpisy a Kodexem Českého rozhlasu. Následně citujeme některá relevantní ustanovení:

Podle § 2 zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, jsou hlavními úkoly veřejné služby poskytování objektivních, ověřených, ve svém celků vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů a přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky.

V čl. 6 odst. 6.3. Kodexu Českého rozhlasu je stanoveno: Při sledování vývoje demokratické společnosti je nezbytné uvádět investigativní publicistické pořady věnující se závažnému porušování zákona, korupci a ochraně práv a zájmů obyvatel.

Čl. 6.5. Kodexu Českého rozhlasu stanoví: S informacemi, které Český rozhlas pro posluchače opatřuje, nakládá jako s hodnotou, již si není oprávněn na úkor posluchačů přivlastňovat, obchodovat s ní nebo ji učinit předmětem spekulace. Český rozhlas musí vždy přednostně postupovat tak, aby konkrétní informaci připravil do vysílání s odbornou péčí a touto cestou ji pohotově předal posluchačům.

Český rozhlas po zjištění a ověření informací, které obsahovala předmětná reportáž, plně v souladu s výše uvedenými ustanoveními danou reportáž odvysílal. Naopak v rozporu s těmito ustanoveními by bylo zatajení těchto informací či jejich zveřejnění až po volbách do Evropského parlamentu.

II.
Na základě rešerší jiných médií uvádíme tato vyjádření předsedy Úsvitu přímé demokracie T. Okamury k odstoupení K. Samkové z jejich kandidátky:
• Okamura: Už nejsem sám. A jsem vidět, 21.6.2014 , Právo, str. 08 , Rozhovor, Karolina Brožová
Zpátky k vám. Může za neúspěch v evropských volbách i změna lídra na poslední chvíli?
V únoru padla volba na advokátku Kláru Samkovou, protože jsme věděli, že podporuje přímou demokracii. Ptal jsem se jí, jestli má nějakou kauzu, která by mohla poškodit Úsvit, a ona nám o ní neřekla (údajně podvedla Českou spořitelnu, koupila dluh společnosti, kterou zastupovala - pozn. red.). Když kauza vyplula na povrch, tak řekla, že je oprávněná. S ostatními členy předsednictva jsme Kláru požádali, aby odstoupila z kandidátky. Mohl jsem být jako ostatní politici a lhát a zatloukat.

• Úsvit chce mít do konce roku 50 až 100 členů, 11.6.2014, denik.cz, str. 00 Z domova
Úsvit už nepočítá s žádným angažmá advokátky Kláry Samkové, která měla vést kandidátku pro volby do Evropského parlamentu, ale odstoupila kvůli podezření, že údajně oklamala Českou spořitelnu a skrytě pomohla oddlužit jednu z firem. "Otevřeně nám řekla, že její kauza je oprávněná. My jsme o kauze nevěděli, takže nemůže být kandidátem Úsvitu," řekl Okamura."

III.
S výše uvedenou stížností Úsvitu přímé demokracie nám nebyla zaslána plná moc k právnímu zastoupení stěžovatele Mgr. Matesem. Pokud Mgr. Mates Radě Českého rozhlasu nedoložil, že je oprávněn v této věci Úsvit přímé demokracie zastupovat, doporučujeme, aby byl vyzván k jejímu doložení.

Spustit audio