Stížnost lékařů Dermatovenerologického oddělení FN Motol ohledně pořadu „S Arenbergerem nejen o medicíně“ (leden/únor 2024)

7. únor 2024

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 7. 2. 2024.

Stížnost lékařů Dermatovenerologického oddělení FN Motol
viz příloha

Vyjádření Rady ČRo

Vážení zaměstnanci Dermatovenerologického oddělení Fakultní nemocnice v Motole,

děkujeme za podnět týkající se pořadu Českého rozhlasu „S Arenbergerem nejen o medicíně“, vysílaného na audioportálu dne 25. 10. 2023, který nám přeposlala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Vaše obavy, zda nešlo o porušení Etického kodexu Českého rozhlasu, jsme důkladně posoudili, vyžádali si stanovisko vedení Českého rozhlasu a seznámili se i s písemným komentářem moderátora. Nakonec jsme dospěli k názoru, že k porušení Etického kodexu Českého rozhlasu nedošlo. V uvedeném pořadu se původně objevila pasáž, kdy moderátor (tedy přednosta „konkurenčního pracoviště“ na Fakultní nemocnici Královské Vinohrady) komentoval hostem (tedy ředitelem Fakultní nemocnice v Motole) uváděné informace o komplexnosti a kvalitách jím vedeného zdravotnického zařízení výrokem, který by za jiných okolností bylo možno chápat i jako zpochybnění kvality služeb v oblasti, jíž se sám (tedy moderátor) věnuje. Z kontextu však jasně vyplývalo, že se jedná o zřejmou nadsázku a kolegiální pošťuchování, k němuž měl host příležitost se vyjádřit či se vymezit. Což – vzhledem ke zřejmým intencím výroku a evidentním osobním vazbám a vzájemné znalosti povah mluvčích – neučinil. Obava, že by širšímu okruhu posluchačů nemuselo být zřejmé, jak byl výrok míněn, a v tomto ohledu jsme s vámi zajedno v tom, že tento způsob vtipkování nebyl nejvhodnější, vedla k tomu, že daná pasáž byla editována a výrok byl odstraněn.

S pozdravem

Ondřej Matouš
předseda Rady ČRo

Vyjádření vedení ČRo
viz příloha

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio