Stížnost KRAP - Klubu rozhlasové analytické publicistiky ohledně informací o vysílacím schématu ČRo PLUS (srpen 2015)

26. srpen 2015

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 26. 8. 2015

Text stížnosti

Vážení,
počátkem června jsme připravili v nové Galerii Vinohradská s našimi členy Setkání Klubu rozhlasové analytické publicistiky (KRAP) s vědomím a pomocí ČRo Plus. Hlavním úkolem Setkání bylo projednat Návrh programového schématu Plusu pro plánované celodenní celoplošné vysílání. V jádru KRAPu jsme na jeho přípravě již několik měsíců intenzivně pracovali a členové měli jeho text k dispozici již před vlastním setkáním, aby mohli být myšlenkově připraveni k společnému projednání a mohli vznést své připomínky a námitky. Na druhé části Setkání, na kterou tradičně zveme nejen vedení stanice, ale i všechny ty její pracovníky, s nimiž máme zkušenosti jako pro vysílání přínosnými a tvůrčími, jsme návrh chtěli projednat i s nimi (https://sites.google.com/site/klubrozhlasanalytpubl/dokumenty-klubu/navrh-24h-plusu).

Bohužel tato druhá, zvlášť důležitá, část našeho jednání nemohla proběhnout pro jeden den předem vedením rozhlasu vyslovenou povinnost mlčenlivosti pracovníků stanice ve věci přípravy programového schématu, jak nám tlumočil pan šéfredaktor stanice Plus Daniel Raus. Toto opatření vedení shledáváme jako podstatnou zábranu ve spolupráci Českého rozhlasu s našim klubem a posluchači vůbec.

Obracíme se proto na vás, Radu Českého rozhlasu, s upozorněním na tuto skutečnost a s otázkou: nedopustilo se vedení Českého rozhlasu zabráněním kontaktu s posluchači porušení zásad veřejnoprávnosti Českého rozhlasu?

S pozdravem
za KRAP a jeho jádro
David Klíma
koordinátor klubu
http://www.rozhlas.cz/plus/klubposluchacu/

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Klímo,

jménem Rady Českého rozhlasu tímto odpovídám na Váš podnět ze 30. Června 2015.

Rada ČRo respektuje rozhodnutí vedení ČRo nepřijmout Vámi popsanou formu komunikace navrženou Klubem rozhlasové analytické publicistiky ohledně programového schématu Plusu.

Mrzí nás, jestli k odmítavému kroku (stanovení povinnosti mlčenlivosti) došlo ‒ jak uvádíte ‒ pouhý den před Vámi stanoveným termínem setkání. Na vedení ČRo budeme apelovat, aby případná podobná komunikace probíhala ze strany ČRo dříve.

Soudíme, že máte pro svou činnost řadu jiných možností, jak sdělovat své představy o programu ČRo Plus. Věříme, že chápete, že Český rozhlas tvoří svůj program samostatně a že jeho vedení může například právě přípravu nového programového schématu ČRo Plus pokládat za záležitost, která si vyžaduje přinejmenším po jistou dobu diskrétnost.

Rada ČRo si k Vašemu podnětu vyžádala prostřednictvím generálního ředitele Českého rozhlasu vyjádření ze strany ČRo. Poskytl je Mgr. René Zavoral, programový náměstek Českého rozhlasu. RČRo toto stanovisko na své veřejné schůzi dne 26. srpna 2015 vzala na vědomí. Text připojujeme v příloze.

Vážený pane Klímo, děkujeme Vám i Vašim kolegům z Klubu rozhlasové analytické publicistiky za intenzivní zájem o práci Českého rozhlasu.

S pozdravem

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
předseda Rady ČRo

Vyjádření vedení ČRo
viz příloha

autor: kob
Spustit audio