Stížnost J. Baltuse na reorganizační změny v DRDS (listopad 2014)

26. listopad 2014

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 26. 11. 2014

Text stížnosti

Vážený pane docente, (adresováno předsedovi Rady Českého rozhlasu panu doc. PhDr. M. Stehlíkovi, Ph.D)

Jako trvalý a dnes i povinný koncesionář a dlouholetý odchovanec lepších pořadů Rozhlasu Vás žádám, abyste zastavil nesmyslné reorganizační zásahy nekompetentních lidí do Dismanova dětského rozhlasového souboru. Myslím, že netřeba dalších slov. Skutečnost, že tento soubor a jeho cíle přežily i nacistické řádění a komunistickou normalizaci, ale nemusí přežít nesmyslný projekt bezbřehého liberalismu jehož jedinou hodnotou jsou peníze, hovoří za vše.

Děkuji neb doufám, že Vaše vzdělání a humanismus v němž jste vychován se prosadí.

Jan Baltus

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Baltusi,

jménem Rady Českého rozhlasu tímto reaguji na Váš podnět z 27. 10. 2014.

Rada Českého rozhlasu se děním kolem Dismanova rozhlasového dětského souboru zabývala na své říjnové veřejné schůzi dne 29. 10. 2014 a jednomyslně přijala toto usnesení:
Rada Českého rozhlasu považuje za zásadní, aby vedení Českého rozhlasu v souvislosti s realizovanými a připravovanými změnami týkajícími se Dismanova rozhlasového dětského souboru respektovalo následující principy:
1) při všech změnách respektovat název, tradice i charakter tohoto souboru,
2) všechny personální změny týkající se uměleckého vedení souboru vést formou otevřených výběrových řízení,
3) z hlediska vedení souboru zajistit kontinuitu pro dokončení sezóny 2014/2015 a vůči dosavadnímu vedení souboru se zachovat s respektem k vykonané dlouholeté práci.

Jak asi již víte, od té doby vedení Českého rozhlasu své plány s Dismanovým rozhlasovým dětským souborem (dále též DRDS) přehodnotilo. Přehledně to shrnuje vyjádření, které si k podnětům přišlým k DRDS vyžádala Rada ČRo. Text Mgr. Reného Zavorala, programového náměstka Českého rozhlasu, RČRo vzala na vědomí na své veřejné schůzi dne 26. listopadu 2014. To vyjádření připojujeme v příloze.

Vážený pane Baltusi, děkujeme Vám za to, že jste se aktivně věnoval dění v Českém rozhlase. Jsme toho názoru, že jste tak přispěl k nalezení rozumného řešení ohledně budoucí pozice DRDS v Českém rozhlasu.

S pozdravem

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
předseda Rady ČRo

Vyjádření vedení ČRo
viz příloha

Spustit audio