Stížnost doc. Ing. Miroslava Ševčíka ze dne 15. 9. 2022 ohledně zveřejnění projevu na webu iRozhlas.cz (říjen 2022)

26. říjen 2022

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 26. 10. 2022.

Stížnost
viz přílohy

Vyjádření Rady ČRo

Vážený pane Ševčíku,

děkujeme za Váš podnět, kterým se radní Českého rozhlasu detailně zabývali. Abychom se s problematikou více seznámili, požádali jsme o vyjádření zástupce vedení Českého rozhlasu. Poskytl ho šéfredaktor serveru www.irozhlas.cz Martin Samek. Obsah připojujeme k naší odpovědi.

Vysvětlení redakčních postupů ze strany šéfredaktora Samka vnímáme jako dostatečné. Za chybu ale považujeme skutečnost, že v původní variantě článku nebylo v titulku „Přepis Ševčíkova proslovu na demonstraci“ uvedeno, že se jedná pouze o část Vašeho projevu. Toto pochybení následně redakce serveru www.irozhlas.cz napravila právě doplněním slova „části“.

Radní Českého rozhlasu se domnívají, že ze strany Českého rozhlasu k porušení jeho kodexu nedošlo. Zmíněná chyba nezavdává důvody k přijetí příslušného usnesení Rady Českého rozhlasu.

S pozdravem

Miroslav Dittrich,
předseda Rady Českého rozhlasu

Vyjádření vedení ČRo

Dobrý den,

posíláme stanovisko Zpravodajství ke stížnosti docenta Ševčíka na článek Dusno na VŠE: rektor vysoké školy Dvořák se ohradil proti vystoupení Ševčíka na protestní akci, který byl na zpravodajském serveru iROZHLAS.cz publikován 8. září 2022.

1) Zmíněný článek není o profesní erudici doc. Ševčíka, ale primárně popisuje reakci rektora VŠE na účast doc. Ševčíka a jeho vystoupení na protivládní demonstraci.

2) Rektor VŠE doc. Dvořák severu iROZHLAS.cz řekl, že: „Forma vystoupení i osobní útoky, které docent Ševčík na demonstraci pronesl, jsou pro mne nepřijatelné a rozhodně nepovažuji za vhodné, aby se takto děkan fakulty na veřejnosti vyjadřoval.“

3) Přesně podle postupů žurnalistické profese a v souladu s Kodexem ČRo kontaktoval reportér Kubant doc. Ševčíka, aby zjistil jeho postoj k tvrzení rektora VŠE (celý rozhovor reportér – děkan k dispozici v audionahrávce). Představil se jako novinář z ČRo a zeptal se, zda na něj doc. Ševčík nemá chvilku. Pan docent odpověděl, že sice řídí, ale zeptal se, co reportér potřebuje. Ten ho požádal o reakci na výtky rektora VŠE vůči jeho osobě. Informace, které zazněly v rozhovoru po telefonu, byly dostačující a nebylo třeba se kvůli tématu znovu scházet.

4) Celý postup byl ještě před zveřejněním konzultován s právním oddělením ČRo, které potvrdilo, že redaktor postupoval správě: představil se jako redaktor ČRo a následně – po souhlasu respondenta kladl otázky. Zveřejnění odpovědí z telefonického rozhovoru nic nebránilo. Šlo o respondenta veřejně činného a vydání textu bylo v souladu s Kodexem ČRo.

5) Součástí textu byla i část projevu doc. Ševčíka z 3. září 2022, kdy byl mimo jiné jako děkan Národohospodářské fakulty VŠE představen přímo na pódiu. Přepis uveřejněný serverem iROZHLAS.cz se týkal té části projevu, na kterou reagoval rektor VŠE. Nešlo o manipulaci s textem a už vůbec ne o cenzurní zásah do zmiňovaného projevu. Jak už zaznělo, text nebyl o zpochybňování odborné erudice doc. Ševčíka.

6) Po obdržení stížnosti jsme doplnili do textu informaci, že jde o část projevu.

7) Na základě výše popsaného si dovolujeme tvrdit, že k porušení Kodexu ČRo nedošlo.

S pozdravem

Martin Samek,
šéfredaktor iRozhlas.cz

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio