Stížnost AK Matzner ohledně článku a příspěvku B. Kladivové o portálu Fireflies (červenec 2018)

c2f2aba572c974a5a9a41c3d6bcfc9db.png

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 25. 7. 2018

Text stížnosti
viz příloha

Odpověď Rady ČRo

Vážení,

jménem Rady Českého rozhlasu Vám děkuji za podnět, který jste formou stížnosti vznesli ohledně konkrétního segmentu ve vysílání veřejnoprávního rozhlasu. S přesvědčením, že je třeba mu věnovat náležitou pozornost, jsme požádali vedení Českého rozhlasu o kvalifikované vyjádření, které si k tomuto dopisu dovoluji připojit.

Rada ČRo jej považuje za korektně vyargumentované a vyjadřuje s ním svůj souhlas.

S úctou, jménem Rady ČRo

Hana Dohnálková,
předsedkyně Rady Českého rozhlasu

Vyjádření vedení ČRo

Dobrý den,
seznámil jsem se s okolnostmi přípravy předmětného materiálu. Redaktorka si počínala naprosto standardně. O vyjádření žádala firmu několikrát, nakonec jí přislíbila rozhovor Pavlína Šklíbová, platinová členka společnosti. Při dohodnutém telefonátu však paní Šklíbová odmítla rozhovor po telefonu v obavě, že by to redaktorka mohla pochopit špatně, ale pozvali ji na setkání, kam také za týden dorazila. Vzhledem k okolnostem měla předem od nadřízených povolení k natáčení skrytým mikrofonem.

Chtěl bych zdůraznit, že Český rozhlas společnost z ničeho neobviňoval – mírná pochybení pojmenovávají jiní – ČOI, resp. Ministerstvo pro místní rozvoj, které samo oslovilo živnostenský úřad a dalo podnět k prošetření činnosti společnosti.

Jsem přesvědčen, že při zpracování reportáže postupovala reportérka zcela podle Kodexu ČRo a dalších žurnalistických pravidel.

S pozdravem

Jan Pokorný
ředitel Zpravodajství

Spustit audio
autor: Klára Koblížková