Stížnost advokátní kanceláře zastupující Český tenisový svaz ohledně pořadu ČRo Vinohradská 12 (prosinec 2022)

14. prosinec 2022

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 14. 12. 2022.

Stížnost
viz přílohaVyjádření Rady ČRo

Vážený pane Trojane,

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání postoupila Radě Českého rozhlasu stížnost Českého tenisového svazu, jehož zájmy na základě plné moci zastupujete. Výše zmíněná stížnost se týká reportáže odvysílané v pořadu Vinohradská 12, jejímž tématem bylo financování tenisové mládeže.

Generální ředitel Českého rozhlasu zaslal 10. listopadu 2022 radním Českého rozhlasu i Českému tenisovému svazu své stanovisko, v němž záležitost podrobně rozebírá a vysvětluje.

Radní Českého rozhlasu se s předmětnou reportáží, Vaší stížností i stanoviskem generálního ředitele detailně seznámili a domnívají se, že postupem redaktorů Českého rozhlasu nedošlo k porušení zákona o Českém rozhlasu ani kodexu Českého rozhlasu.

S pozdravem

Miroslav Dittrich,
předseda Rady Českého rozhlasu

Vyjádření vedení ČRo
viz příloha

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio