Souhlas se zpracováním osobních údajů

Jaké jsou podmínky zpracování osobních údajů pro stížnosti zasílané Radě Českého rozhlasu?

Účelem zpracování osobních údajů stěžovatele je řádné vyřízení stížnosti. Právním důvodem zpracování je plnění právní povinnosti, konkrétně se jedná o povinnost uloženou Radě Českého rozhlasu v §8 odst. (1) písm. f) zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, v platném znění. Pokud stěžovatel ve stížnosti (může k tomu využít formulář na stránce Rady Českého rozhlasu) bude souhlasit se zveřejněním svých osobních údajů na stránce Rady Českého rozhlasu, je tento souhlas právním důvodem pro tento způsob uveřejnění. Stěžovatel má právo udělený souhlas kdykoliv odvolat. Bez souhlasu stěžovatele nebudou příslušné osobní údaje na stránce Rady Českého rozhlasu uváděny. Osobní údaje stěžovatele budou zpracovávány členy Rady Českého rozhlasu a příslušnými zaměstnanci Českého rozhlasu, kteří budou Radou Českého rozhlasu požádáni o součinnost při řešení stížnosti. Osobní údaje stěžovatele budou zpracovávány na technických prostředcích Českého rozhlasu, které jsou přístupné pouze osobám s kvalifikovaným přístupem, případně i na webu Rady Českého rozhlasu, po dobu deseti (10) let. Poté budou tyto osobní údaje zlikvidovány.

Poučení

Podáním stížnosti berete na vědomí, že Vaše uvedené osobní údaje budou zpracovávány Českým rozhlasem, jako správcem, za účelem řádného vyřízení Vaší stížnosti. Právním důvodem zpracování Vašich osobních údajů je plnění právní povinnosti, konkrétně se jedná o povinnost uloženou Radě Českého rozhlasu v §8 odst. (1) písm. f) zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, v platném znění. Pokud jste ve formuláři zaškrtnul políčko souhlasu se zveřejněním Vašich osobních údajů na stránce Rady Českého rozhlasu, je tento souhlas právním důvodem pro tento způsob uveřejnění. Udělený souhlas máte právo kdykoliv odvolat. Bez Vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje na stránce Rady Českého rozhlasu uváděny. Vaše osobní údaje budou zpracovávány členy Rady Českého rozhlasu a příslušnými zaměstnanci Českého rozhlasu, kteří budou Radou Českého rozhlasu požádáni o součinnost při řešení Vaší stížnosti. Vaše osobní údaje budou zpracovávány na technických prostředcích Českého rozhlasu, které jsou přístupné pouze osobám s kvalifikovaným přístupem, případně i na webu Rady Českého rozhlasu, po dobu deseti (10) let. Poté budou Vaše osobní údaje zlikvidovány. Máte právo požádat správce o informaci o zpracování svých osobních údajů. Zjistíte-li nebo budete-li se domnívat, že Český rozhlas provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s právními předpisy nebo v rozporu s Vámi uděleným souhlasem, můžete Český rozhlas požádat o vysvětlení, a/nebo požadovat, aby Český rozhlas odstranil takto vzniklý stav. Adresy pro komunikaci s Českým rozhlasem ve věci Vašich osobních údajů naleznete na webu www.rozhlas.cz/osobni-udaje. Na Český rozhlas si můžete stěžovat u Úřadu pro ochranu osobních údajů.