Ročenka 2007

23. září 2010

Činnost Rady ČRo včetně jejích úkolů a pravomocí upravuje zákon o Českém rozhlase. Rada ČRo schválila základní dokumenty, které jí v rámci působnosti určil zákon o Českém rozhlase. Takovými základními dokumenty jsou rozpočet, závěrečný účet hospodaření, Statut, Kodex. Rada je oprávněna dbát na dodržování Kodexu, upozornit na jeho případné porušení a hodnotit vysílání i z tohoto pohledu. Rada ČRo může ve svých usneseních stanovovat požadavky na generálního ředitele, a to v rámci své působnosti u jednotlivých činností ČRo.

V roce 2006 se Rada ČRo velmi výrazně věnovala hospodaření Českého rozhlasu a v programové oblasti si vyžádala od generálního ředitele ČRo programový audit a vize rozvoje ČRo na období nejbližších pěti let.

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČRo schválila Radě ČRo jak výroční zprávu, tak zprávu o hospodaření za období roku 2005.

Rada ČRo působila v mnoha otázkách vůči generálnímu řediteli ČRo jako konzultační orgán.

Rada ČRo se věnovala také všem zásadním důsledkům ekonomických změn pro rozvoj v oblasti programové, personální, mzdové a technologické.

Na svých zasedáních předsednictva postupně, za účasti managementu, projednala problematiku stanic ČRo 1-Radiožurnálu, ČRo 2-Prahy, ČRo3-Vltavy a ČRo 6.

Vzhledem k rekonstrukci a modernizaci historické budovy ČRo Vinohradská 12, doporučila koupi objektu Římská 15 v souvislosti s prodejem objektů ČRo Žižkov a Pec p/S a to s cílem zajištění lepších podmínek pro pracovníky ČRo a jejich koncentraci.

Rada ČRo se zaměřila na činnost Radioservisu a.s. jako 100% dceřinné společnosti ČRo a doporučila generálnímu řediteli ČRo v tomto směru opatření ke zlepšení výsledků a to včetně zkvalitnění Týdeníku Rozhlas.

V roce 2006 pokračovala ve své činnosti Dozorčí komise Rady ČRo a to jako v posledním roce svého funkčního období. Vedle standardních úkolů jako je projednávání rozpočtu, výsledků hospodaření a účetní závěrky se zabývala také několika tématickými úkoly a to včetně daňové problematiky. Rada ČRo se v souvislosti s uplynutím funkčního období stávajících pěti členů Dozorčí komise Rady ČRo pečlivě a odpovědně připravila na volbu nové Dozorčí komise Rady ČRo na začátku roku 2007.

Český rozhlas v roce 2006 pokračoval ve stabilizaci a profilaci svých programových okruhů včetně těch digitálních a pro rok 2007 vytyčil základní motto rozvoje regionálního vysílání.

V roce 2006 naplnil ustanovení zákona o Českém rozhlase a dobudoval regionální studia v Karlových Varech a v Liberci.

V roce 2006 skončilo volební období členům Rady ČRo Milanu Uhdemu, Michalu Pavlatovi a Michalu Prokopovi. V polovině března 2006 byli zvoleni dva noví členové a to Dana Jaklová a Ladislav Jíša. Novým předsedou Rady ČRo se stal Jiří Florian a místopředsedy Dana Jaklová (ta je zároveň tisková mluvčí) a Bohuš Zoubek.

Rada ČRo tak většinu roku 2006 pracovala ve složení Milan Blažek, Jiří Florian, Dana Jaklová, Ladislav Jíša, Štěpán Kotrba, Maria Ptáčková, Richard Seemann a Bohuš Zoubek, neboť devátý člen nebyl v roce 2006 zvolen.

autor: Jiří Florian
Spustit audio