Ročenka 2006

22. září 2010

Úkoly Rady ČRo stanovuje zákon; stejně tak má vymezeny i pravomoci. Prostřednictvím generálního ředitele může Rada požadovat ve svých usneseních opatření, jejichž přijetím může podmiňovat schválení základních dokumentů, které jí v rámci vymezení působnosti určil zákon. Takovými dokumenty jsou rozpočet, závěrečný účet hospodaření, Statut, Kodex. Rada je oprávněna dbát na dodržování Kodexu, konstatovat jeho případné porušení a hodnotit vysílání i z tohoto pohledu.

Rada v roce 2005 některých těchto svých pravomocí využila. Na základě stanovisek Dozorčí komise podmínila ve svých usneseních aktualizace rozpočtu pro rok 2005 a schválení rozpočtu ČRo na rok 2006 ozdravnými kroky managementu. Teprve 14. prosince 2005 Rada schválila rozpočet ČRo na rok 2006.

Rada se také věnovala všem zásadním důsledkům ekonomických změn pro rozvoj v oblasti programové, personální i technologické. Mezi takové Rada počítala navýšení koncesionářských poplatků a zlepšení jejich výběru, od kterého se odvinula programová schémata jednotlivých celoplošných stanic, koncepce rozvoje regionálního vysílání, pokračování digitalizace, stejně jako úsporná opatření v oblasti hospodaření ČRo, zvyšování výnosů z obchodní činnosti ČRo a důstojnou reprezentaci doma i v zahraničí včetně členství ČRo v EBU.

Naprosto prvořadá pro Radu i vedení Českého rozhlasu byla příprava digitálního vysílání. Rada se tímto úkolem zabývala intenzivní účastí na přípravě legislativy a aktivním přístupem k různým seminářům a konferencím, týkajících se této problematiky. Na svém druhém zasedání v Plzni Rada schválila zásadní koncepční dokument, předložený na žádost Rady generálním ředitelem. Strategie 1. etapy digitalizace vysílání Českého rozhlasu a rozvoje nových médií byla Radou schválena, v roce 2006 se předpokládá její konkretizace a aktualizace. Český rozhlas už ví, že jeho budoucnost je rámována digitalizací, multimediálními technologiemi i novými programovými úkoly. „Tak trochu jiné reality show“ Odhalení vzápětí všem ukázalo, že nastoupená cesta je správná.

V červnu 2005 končilo funkční období generálního ředitele. Rada proto na své schůzi dne 23. února vyhlásila výběrové řízení na jeho funkci. Do výběrového řízení se přihlásilo sedmnáct uchazečů. Na 4. schůzi Rady byl proveden výběr kandidátů do druhého kola. Postoupili Václav Kasík, Richard Medek, Alexandr Pícha. Samotná volba se pak uskutečnila 25. května 2005. Václav Kasík se stal generálním ředitelem Českého rozhlasu již podruhé.

V roce 2005 pokračovala ve své činnosti Dozorčí komise Rady Českého rozhlasu. Ta se vedle standardních úkolů, jako je projednávání rozpočtu, výsledků hospodaření a účetní závěrky, zabývala také několika tematickými prověrkami. Na základě jejího doporučení byl v návaznosti na zvýšení rozhlasových poplatků poprvé v historii sestaven a projednán také dlouhodobý výhled hospodaření Českého rozhlasu na léta 2006-2010.

Český rozhlas vstoupil do přelomového období své existence. Digitalizace učí rozhlas vidět. Stírá se rozdíl mezi technologiemi televizního a rozhlasového vysílání, stejně jako se prolíná se světem mobilních digitálních telekomunikací. Na všech jeho programových pracovnících bude záviset, jak tvůrčím způsobem uchopí tuto příležitost.

Členové Rady ČRo ve IV. volebním období:
Milan Blažek, Jiří Florian, Štěpán Kotrba, Michal Pavlata, Michal Prokop (předseda), Maria Ptáčková, Richard Seemann (místopředseda), Milan Uhde (místopředseda a tiskový mluvčí), Bohuš Zoubek.

Spustit audio