Reakce Rady ČRo na lživá slova a domněnky redaktorky Ivany Svobodové uveřejněné v článku týdeníku Respekt 27. října 2019

3. listopad 2019

Jménem svým i jménem Rady Českého rozhlasu se výrazně ohrazuji proti nepravdivým výrokům redaktorky Ivany Svobodové, které vyšly 27. října 2019 v týdeníku Respekt.

Paní redaktorka uvádí ve svém článku řadu nepravdivých informací, které pocházejí pouze z jejích domněnek. Krátce si dovolím přiblížit způsob práce redaktorky, se kterým jsem se v uplynulých dnech setkala:

Sama jsem byla Ivanou Svobodovou oslovena po skončení veřejné debaty Rady Českého rozhlasu 23. října 2019 na téma „dezinformací a mediálních manipulací“, která se konala v budově Českého rozhlasu v Praze na Vinohradské. Paní redaktorka se mě opakovaně dotazovala na informace týkající se pana kolegy radního Tomáše Kňourka, na zákulisí zadávání analýz Radou ČRo aj., všechny dotazy byly ovšem vznášeny formou „jejími ústy již předem vyřčených odpovědí“, které jsem všechny stručně a striktně odmítla a sdělila jsem paní redaktorce, že jí žádné informace neposkytnu. Pokud má na Radu ČRo dotazy, ať je zformuluje písemně. K tomuto nedošlo, avšak její předem domnělá argumentace se objevila v článku uveřejněném o čtyři dny poté.

Nyní ke zmíněnému článku z 27. října 2019: paní redaktorka zde uvádí řadu nepravdivých tvrzení, která nejsou ničím podložena a já sama (a pevně věřím, i případní čtenáři týdeníku Respekt), je hodnotím jako účelové domněnky redaktorky, navíc založené na anonymních zdrojích.

Detailní informace týkající se Českého rozhlasu a jeho vedení mi komentovat nepřísluší, avšak jsem povinna uvést na pravou míru několik zásadních informací, které se v textu článku objevily, jsou nepravdivé a týkají se Rady Českého rozhlasu:

  • odmítám tvrzení, že vůdčí osobností Rady ČRo je Tomáš Kňourek (slovy redaktorky označen za frekventanta manipulativního webu Parlamentní listy), který jednak udává tón celé Radě, a podle něj se pak pořádají konspirátorské debaty pod hlavičkou Rady ČRo a zadávají témata analýz

Rada ČRo je kolektivní orgán, který na veřejnosti a v médiích zastupuje předsedkyně Rady ČRo a veškerá agenda, včetně výběru témat k zadávání nezávislých odborných analýz i témat pro pořádání veřejných debat prochází detailním společným výběrem a dohodou všech radních

  • odmítám naprosto a důrazně tvrzení redaktorky, že s radními na zadávání témat odborných analýz vysílání Českého rozhlasu, které jsou určeny pro Radu ČRo, spolupracuje účelově generální ředitel Českého rozhlasu

Toto je naprosto nehorázná lež – generální ředitel ČRo není nikdy dopředu informován o tématech, která Rada ČRo vybere pro své analýzy.

Závěrem mě znepokojuje fakt, že je dnes možné zveřejnit v „respektovaném týdeníku“ článek, který je založen na domnělých spekulacích redaktorky, a kdy mají čtenářům jako věcné argumenty sloužit výhradně anonymní zdroje.

Zcela závěrem opakuji, že Rada ČRo tímto způsobem nepracuje a proti všem nepravdivým výrokům moderátorky se důrazně ohrazuje.

Zároveň žádám týdeník Respekt o zveřejnění této reakce.

Jménem Rady Českého rozhlasu,
Hana Dohnálková, předsedkyně

V Praze dne 3. 11. 2019

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio