REAKCE RADY ČRO na článek v Hospodářských novinách s názvem: MÉDIA VEŘEJNÉ SLUŽBY POD TLAKEM

6. únor 2018

Hospodářské noviny a server Ihned.cz zveřejnily 2. února 2018 příspěvek spolupracovníka Hospodářských novin a předsedy Syndikátu novinářů Adama Černého. Tento text jednoznačně obsahuje nepravdivé a manipulativní informace.

https://nazory.ihned.cz/c1-66036680-media-verejne-sluzby-pod-tlakem

Na základě zákona 46/2000 Sb. (Tiskový zákon) a jeho paragrafu číslo 10 Rada Českého rozhlasu požádala o zveřejnění níže uvedené odpovědi, a to jak na stránkách Hospodářských novin, tak i na serveru Ihned.cz.

Rada Českého rozhlasu se ostře ohrazuje proti nepravdivým a manipulativním tvrzením spolupracovníka Hospodářských novin a předsedy Syndikátu novinářů Adama Černého, která 2. února 2018 zveřejnil ve svém článku pod titulkem „Média veřejné služby pod tlakem“.

Autor bez uvedení zdrojů svých informací a znalosti věci hrubě zkresluje a vytrhává z kontextu postup Rady Českého rozhlasu v tématu reportáží redaktora Janka Kroupy týkajících se hospodaření společnosti Agrofert na pozemcích s nejasným vlastníkem.

Adam Černý například uvádí, že „záležitost v prosinci probírala Rada Českého rozhlasu − začala se jí zabývat, až když zasedání opustil ředitel zpravodajství Jan Pokorný − a zadala si celkem tři analýzy: od Institutu komunikačních studií a žurnalistiky (IKSŽ), od společnosti Newton Media a od novináře Karla Hvížďaly“.

Tato informace není pravdivá. Rada Českého rozhlasu začala „záležitost“ probírat již na svém listopadovém veřejném zasedání, kde její členové Tomáš Kňourek a Vítězslav Jandák vyjádřili pochybnosti nad výše uvedenou kauzou. Nepravdivé je rovněž Černého tvrzení, že si zmíněné analýzy zadala sama Rada. Učinil tak generální ředitel Českého rozhlasu, což je rovněž již řadu týdnů veřejná informace.
Adam Černý se dále naprosto mýlí ve větě „tento týden (31. 1. 2018) Rada zasedla znovu − opět kupodivu za nepřítomnosti ředitele zpravodajství Jana Pokorného“. Chtěla bych podotknout, že na zmíněném zasedání byli všichni členové Rady, a tudíž všichni mohou dosvědčit, že Jan Pokorný byl celou dobu jednání přítomen.

V závěru svého článku Adam Černý vytváří dojem, že Rada Českého rozhlasu je pod jakýmsi politickým tlakem. Toto musím kategoricky odmítnout.
Na Radu nebyl a není vytvářen žádný nátlak a rozhodně nesouhlasím s tím, že by Radě bylo jakýmkoliv subjektem znemožňováno vykonávat stoprocentně svoje povinnosti tak, jak jí to ukládá Zákon o Českém rozhlasu a Kodex českého rozhlasu.

Jménem Rady Českého rozhlasu,
Hana Dohnálková, předsedkyně

6. února 2018

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio