Reakce posluchače K. Chlumce na vyjádření Českého rozhlasu z července 2015 (září 2015)

30. září 2015

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 30. 9. 2015

Text reakce na vyjádření Českého rozhlasu

Odkaz na stížnost z července 2015
http://www.rozhlas.cz/rada/stiznosti/_zprava/stiznost-posluchace-k-chlumce-na-porad-cro-2-jak-to-vidi-s-t-halikem-cervenec-2015--1517194

Vážena Rado, vážený pane předsedo

zasílám vám print z korespondence s šéfredaktorem stanice ČRo2 v níž jsem upozorňoval na nevhodnost názorů hosta stanice ČRo2 Tomáše Halíka v pořadu Jak to vidí. Z této korespondence vyplývá, že pan šéfredaktor MIroslav Dittrich, pokud prohlašuje, že žádené mé údaje nemá k dispozici, lže. Jak jinak by se můj dopis dostal panu Halíkovi, který, se ihned ozval mému zaměstnavateli, které se mnou na to konto v obavě z Halíka a možných komplikací vlivného člověka, ukončil spolupráci. Jak jinak by se pan Halík k dopisu adresovaném Panu Dittrichovi dostal? (viz obrázek schránka 01 a datumy 29.1. dopis 30.1 odpověď p. Halíka)

Víte nejhorší je, když veřejnoprávní stanice nemluví pravdu a její šéfredaktor je lhář. A nepravdivá tvrzení pana Dittricha považuji za nepatřičné zase já. Máme si snad zvykat na to, že nám rozhlas veřejné služby lže a když se ohradíme, můžeme přijít o práci? A to vše si budeme ještě platit? Inu, vážená Rado, pane předsedo, to by byl opravdu nezáviděnihodný obraz Českého Rozhlasu.

Žádáte mě o specifikaci mých tvrzení, v čem vidím „politicky či jinak nekorektní a zabarvené demagogické názory a šíření nebezpečných myšlenek vedoucích k destabilizaci společnosti“. Především v tom, že většinu společnosti, která je z nejrůznějších zdrojů velmi dobře informována o řádění takzvaných úprchlíků po celé Evropě, nazývá pan Halík nevědomým davem. A legitimní obavu obyčejných českých lidí, rodčů, matek, pracujících, seniorů, ty všechny Halík zahrnuje do tohoto, jak říká, davu podněcovaného různými skupinami, které odmítají všechny migranty jako takové. „Česko se navíc stává zemí, kde panuje největší strach z muslimů, přitom jich máme nejméně. Šíří ho demagogické skupiny. To je hrozně nebezpečné, tvrdí Halík. Tady by bylo přinejmenším na místě, aby se ozvala redaktorka, která rozhovor řídila. Nebezpečné je totiž přesně to, co dělá Halík, Zahaluje problém do mlhy, obecně radí, aniž by poskytl recept nebo še vlastním příkladem. Dále pak je zde jeho naprosto zavádějící tvrzení o naší mravní povinnosti a zavazující solidaritě....Označení dnes už evidentně opravněných obav o budoucnost především nejmladší a nejstarší generace označuje Halík jako xenofobní nálady, předsudky, patologickou nenávist. Demokratické právo na vlastní názor na to, v jaké zemi chce občan naší republiky žít, je podle Tomáš Halíka sobectvím s primitivními slogany. Příliv nelegálních migrantů nazývá Halík celoevropskou humanitární katastrofou, což je naprosto posunuté označení, jde o obří řízený byznys a černý obchod s lidmi s jednoznačným cílem, vyprovokovaný určitými zájmovými skupinami. Ví to pan Halík, víte to vy a došlo to už většině lidí, ke kterým postupně přicházejí další a další informace. Poslední události z uprchlických táborů, kde ve skutečnosti nejsou žádní uprchlíci, v Rakousku, Maďarsku, Německu a už i u nás v Bělé mi dávají za pravdu a z Tomáše Halíka dělají falešného proroka. Pokud už není nikdo jiný, kdo by se k problematice mohl vyjádřit pravdivěji a fundovaněji, než ten, který sleduje pouze vlastní cíle, měl by být konfrontován s někým opačného názoru, například panem Konvičkou, paní Janu Volfovou, aby si lidé mohli udělat vlastní názor a nikoliv jim vašim prostřednictvím vnucovat názor človéka, který sleduje pouze vlastní prospěch.

Halíkovy věty obhajující islamismus a činy radikálů v lednu v Paříži, jakož i bagatelizaci takzvaných uprchlíků a výzvy k jejich přijímání, v obou na ČRo2 odvysílaných pořadech, jsou kluzké a dvojznačné podle zvyku pana preláta a nebezpečnost oněch vět a jim podobných se již dnes projevuje nejen v celé Evropě, ale už i u nás. Jako dlouholetý novinář bych doporučil v případě pana Halíka jej zvát pouze do oponentních pořadů (duelů) pokud vůbec něco takového děláte, aby byl slyšet názor i z druhé strany názorového spektra, to v zájmu tak, aby Dvojka nebyla jen hlásnou troubou liberální propagace Islámu.

S pozdravem
Karel Chlumec

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane Chlumče,

jménem Rady Českého rozhlasu tímto odpovídám na Váš podnět ze 3. 8., kterým jste navázal na své psaní ze 16. 6. mj. specifikací toho, v čem vidíte ve Vámi původně kritizované relaci ČRo Dvojka „Jak to vidí“ z 29. 1. 2015 ‒ citujeme ‒ „politicky či jinak nekorektní a zabarvené demagogické názory a šíření nebezpečných myšlenek vedoucích k destabilizaci společnosti“.

Děkujeme Vám za Vaše upřesnění. Rada ČRo se v současnosti přiblížila k tomu, aby mohla zadávat nezávislé odborné analýzy vysílání Českého rozhlasu. Problematika toho, jak ČRo referuje o aktuálních tématech uprchlictví, azylové politiky, radikálním islámu atp., patří k těm, které by se mohly stát předmětem některé ze zmíněných analýz.

Plně souhlasíme s Vaším důrazem na nutnost plurality a v tomto ohledu ‒ s vazbou na zákon o ČRo a Kodex ČRo ‒ na to upozorňujeme také vedení Českého rozhlasu.

K dalšímu bodu Vašeho podnětu: k tomu, zda Ing. Miroslav Dittrich, šéfredaktor stanice ČRo Dvojka, předal Vaši lednovou stížnost na pořad s Tomášem Halíkem tomuto Vámi kritizovanému častému respondentu ČRo, se radní stěží mohou vyslovit. Věc komplikuje i to, že (jak plyne z Vámi zaslaných dokumentů) Váš e-mail z 29. 1. 2015 adresovaný M. Dittrichovi nese v názvu i sousloví „otevřený dopis“. Z téhož dokumentu – s názvem „Schanka02“, který je tzv. prinstscreenem počítačové obrazovky ‒ navíc není patrné, zda je tam zachycen zmíněný Váš e-mail celý. Radní tedy ani z toho nemohou posoudit, zda jste tam uvedl např. svou adresu nebo zaměstnavatele.
Pokud je to tak, že onen e-mail jste tehdy zaslal pouze M. Dittrichovi (že tedy ve skutečnosti nešlo o „otevřený dopis“) a odpovídají všechna data atd., pak chápeme, že se domníváte, že byl o Vaší lednové stížnosti zaslané přímo do ČRo T. Halík informován někým z Českého rozhlasu. Do této záležitosti ale radní nechtějí zasahovat. Soudíme, že již tato forma publicity může přispět k tomu, aby nedocházelo k takovým věcem, na které si stěžujete ohledně údajného nakládání s Vaším lednovým podnětem.

S pozdravem

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
předseda Rady ČRo

autor: kob
Spustit audio