Rada Českého rozhlasu vyhlásila otevřené výběrové řízení na pozici generálního ředitele Českého rozhlasu

26. říjen 2015

RADA ČESKÉHO ROZHLASUvyhlašuje v souladu s ust. § 9 odst. 4 zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, v platném znění, výběrové řízení na funkci generálního ředitele Českého rozhlasu. Lhůta pro doručení přihlášek uchazečů počíná dne 4. 11. 2015 a končí dne 9. 12. 2015. Místem pro doručování přihlášek je: sekretariát Rady Českého rozhlasu, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2.Více informací o předpokladech, náležitostech přihlášky, lhůtách, způsobu hodnocení uchazečů a právech vyhlašovatele naleznete na http://www.rozhlas.cz/rada/zapisy15/_zprava/zapis-z-10-verejne-schuze-rady-ceskeho-rozhlasu-21-10-2015--1546240.Michal Stehlík, předseda Rady ČRo 26. 10. 2015

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio