Přípomínky a dotazy posluchače E. Kožuszníka na program ČRo Ostrava a Radu ČRo (červenec 2015)

29. červenec 2015

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 29. 7. 2015

Text dotazu
viz příloha

Odpověď Rady ČRo

Vážený pane inženýre,

jménem Rady Českého rozhlasu tímto odpovídám na Váš dopis ze 1. Července 2015.
Vyjadřujeme se jen k tomu, co se týká Českého rozhlasu. S tím, co uvádíte k České televizi, se můžete obrátit na Radu ČT nebo k RRTV.

Nejste sám, kdo dává směrem k Radě ČRo najevo svou nespokojenost s tzv. zvukovou grafikou stanic Českého rozhlasu (různé upoutávky atp. a jejich četnost). Zatím radě přicházely podobné stížnosti týkající se stanice Dvojka. I směrem k vedení ČRo jsme již dali najevo, že kdyby se podobné stížnosti dále množily, je možné, že by Rada ČRo zadala nezávislou odbornou analýzu daného problému.

Ohledně slibovaného návratu Rady ČRo k tématu hudební dramaturgie ČRo Vám děkujeme za připomenutí. Rada ČRo hodlá v blízké budoucnosti zadávat nezávislé odborné analýzy vysílání Českého rozhlasu a je možné, že některou zaměříme právě na hudbu. Zvažujeme i uspořádání nového veřejného semináře s účastí hudebních expertů.

Roční odměna 2 miliony Kč, kterou zmiňujete, se týkala rozhodnutí Rady České televize vůči gener. řediteli České televize. Co se týká Rady ČRo, ta v minulosti odměnu gener. ředitele ČRo několikrát snížila, mj. také ve vazbě na některé ‒ kvalitně zpracované ‒ stížnosti posluchačů.

Pokud jde o pravomocí atd. Rady ČRo, vše je určeno zákonem o Českém rozhlasu č. 484/1999 Sb. Jedna z příslušných pasáží hovoří o tom, že je Rada ČRo „orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti Českého rozhlasu.“

Vážený pane inženýre, děkujeme Vám za Váš aktivní zájem o vysílání Českého rozhlasu.

S pozdravem

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
předseda Rady ČRo

autor: kob
Spustit audio