Pozvánka na veřejnou prezentaci nezávislé analýzy vysílání ČRo - Analýza náboženského vysílání Českého rozhlasu a expertizy – Veřejná služba v mediální sféře a doporučení k postupu Rady ČRo při systematickém hodnocení veřejné služby

18. duben 2017

13. 4. 2017 Rada Českého rozhlasu tímto zve zájemce na Veřejnou prezentaci nezávislé odborné analýzy a expertizy, které byly vypracovány v rámci 5. minitendru Rady ČRo společností Media Tenor, spol. s r.o.:Analýza náboženského vysílání Českého rozhlasu s důrazem na stav během 3. čtvrtletí 2016 Expertiza: Veřejná služba v mediální sféře a doporučení k postupu Rady ČRo při systematickém hodnocení veřejné služby poskytované Českým rozhlasem Prezentace se uskuteční dne 19. 4. 2017 v 15.00 hod v Českém rozhlase Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2.Program/pořadí prezentací:15-15:55 ‒ prezentace expertizy týkající se současných přístupů k veřejné službě v mediální sféře a k hodnocení této veřejné služby16‒17:30 ‒ prezentace analýzy náboženského vysílání Českého rozhlasuObě části budou obsahovat jak prezentaci pronesenou autory analýzy, tak diskusi otevřenou publiku.Analýzu najdete na webu Rady ČRo: http://www.rozhlas.cz/rada/tiskovezpravy/_zprava/nezavisla-odborna-analyza-vysilani-cro-analyza-nabozenskeho-vysilani-ceskeho-rozhlasu-s-durazem-na-stav-behem-3-ctvrtleti-2016--1714827 Expertizu najdete na webu Rady ČRo:http://www.rozhlas.cz/rada/tiskovezpravy/_zprava/expertiza-verejna-sluzba-v-medialni-sfere-a-doporuceni-k-postupu-rady-cro-pri-systematickem-hodnoceni-verejne-sluzby-poskytovane-cro--1714224

Jménem Rady Českého rozhlasu

Mgr. Hana Dohnálková
předsedkyně Rady ČRo

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio