Pozvánka na veřejnou prezentaci dvou nezávislých analýz vysílání ČRo (středa 25. 5. 2016, od 16:30 hodin)

23. květen 2016

18. 5. 2016

Rada Českého rozhlasu tímto zve zájemce na Veřejnou prezentaci dvou nezávislých odborných analýz, které byly vypracovány v rámci výběrového řízení pro potřeby Rady Českého rozhlasu analytickým týmem Mgr. Renáty Sedlákové, Ph.D.:

- Analýza mediální reprezentace tématu emigrační vlny z islámských zemí do Evropy a reakcí české politiky a společnosti na tuto emigrační vlnu

- Analýza vybraných pořadů stanice ČRo Dvojka

Prezentace se uskuteční dne 25. 5. 2016 v 16.30 hod v Českém rozhlase Galerie Vinohradská, Vinohradská 12, Praha 2.

Program:

1. Úvodní slovo předsedkyně Rady ČRo H. Dohnálkové + krátký úvod moderátora P. Šafaříka

2. Analýza vybraných pořadů ČRo Dvojka
2.1 Prezentace
Mgr. Renáta Sedláková, Ph.D. (20 min.)
2.2 Debata o 1. analýze (max. 30 min.)

3. Analýza mediální reprezentace emigrační vlny z islámských zemí
3.1 Prezentace
Mgr. Renáta Sedláková, Ph.D., Mgr. Zdenka Burešová, Mgr. Marek Lipčík, Ph.D. (40 min.)
3.2 Debata o 2. analýze (max. 40 min.)

Závěrečné slovo - předsedkyně Rady ČRo H. Dohnálkové
Celkový čas: cca 125 min – 150 min.

Analýzy najdete na webu Rady ČRo:

http://www.rozhlas.cz/rada/tiskovezpravy/_zprava/ctyri-odborne-analyzy-vysilani-ceskeho-rozhlasu-v-roce-2015--1593820

Jménem Rady Českého rozhlasu

Mgr. Hana Dohnálková
předsedkyně Rady ČRo

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio