Pozvánka na veřejnou prezentaci dvou nezávislých analýz vysílání ČRo – Agenda přebytku státního rozpočtu za rok 2016 ve vysílání ČRo a Mediální reprezentace návštěvy dalajlamy v ČR v říjnu 2016 ve vybraných pořadech ČRo

5. září 2017

Rada Českého rozhlasu tímto zve zájemce na Veřejnou prezentaci dvou nezávislých odborných analýz, které byly vypracovány v rámci 6. minitendru Rady ČRo společností Focus: Agenda přebytku státního rozpočtu za rok 2016 ve vysílání ČRo Mediální reprezentace návštěvy dalajlamy v ČR v říjnu 2016 ve vybraných pořadech Českého rozhlasu Prezentace se uskuteční dne 13. 9. 2017 v 16.00 hod v Galerii Vinohradská v budově ČRo, Vinohradská 12, Praha 2. 

Program: 1. část Agenda přebytku státního rozpočtu za rok 2016 ve vysílání ČRo2. část Mediální reprezentace návštěvy dalajlamy v ČR v říjnu 2016 ve vybraných pořadech Českého rozhlasu Obě části budou obsahovat jak prezentaci pronesenou autory analýzy, tak diskusi otevřenou publiku. Analýzy najdete na webu Rady ČRo:

http://www.rozhlas.cz/rada/tiskovezpravy/_zprava/nezavisla-odborna-analyza-vysilani-cro-prebytek-statniho-rozpoctu-za-rok-2016-ve-vysilani-cro--1749262

http://www.rozhlas.cz/rada/tiskovezpravy/_zprava/nezavisla-analyza-vysilani-cro-medialni-reprezentace-navstevy-dalajlamy-v-cr-ve-vybranych-poradech-cro--1752591 Jménem Rady Českého rozhlasuMgr. Hana Dohnálková, předsedkyně Rady ČRo

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio