Pozvánka na veřejnou debatu o rozhlasové stanici Vltava (středa 9. března 2016 od 16 hod.)

28. duben 2016

26. 2. 2016, aktualizováno 2. 3. 2016Rada Českého rozhlasu tímto zve zájemce na veřejnou debatu o rozhlasové stanici Vltava a inspiracích ze zahraničních kulturních rozhlasových stanic. Akce se koná ve středu 9. března 2016 od 16 hod. ve Studiu 1 v hlavní budově Českého rozhlasu (Vinohradská 12, Praha 2).

Anotace:
Vltava je kulturní stanicí Českého rozhlasu. Je třetí nejposlouchanější celoplošnou stanicí ČRo. Její poslechovost však za poslední zhruba rok a půl klesá (podle výsledků Radioprojektu od 30. 6. 2014 do 17. 12. 2015 pokles z 82 000 na 56 000 posluchačů v denním poslechu). Výzvou pro pojetí této stanice je i rozšíření stanice mluveného slova ČRo Plus na platformu VKV v listopadu 2015.
Cílem veřejné debaty, spolupořádané Radou ČRo a Českým rozhlasem, je zamyslet se nad současnou podobou a směřováním Vltavy a pokusit se při tom využít i inspirace ze zahraničních kulturních rozhlasových stanic.
Mezi panelisty usednou pracovníci Českého rozhlasu i externisté. Debata bude otevřena komentářům a otázkám z publika.

V příloze tohoto souboru najdete teze šéfredaktora Vltavy Lukáše Hurníka; text byl vyžádán jako "vstupní referát" k veřejné debatě, všichni panelisté ho dostali s předstihem k dispozici.

Celkový čas veřejné debaty: 120 min (bez přestávky). Nejméně 50 minut v druhé části veřejné debaty bude otevřeno komentářům a otázkám z publika.
Český rozhlas zajistí přímý videopřenos, který bude ke zhlédnutí současně na internetových stránkách stanice Vltava www.rozhlas.cz/vltava a Rady ČRo www.rozhlas.cz/rada .

Za Český rozhlas vystoupí:

Mgr. Eva Hazdrová Kopecká, dipl. um.
Ředitelka Programu ČRo. Moderátorka a hudební redaktorka ČRo Vltava, muzikoložka, hudební publicistka.

PhDr. Václav Hradecký
Specialista ČRo na výzkum a analýzy. Je členem Group of European Audience Researchers, organizace spolupracující s EBU, a za rozhlasové stanice je jednatelem Sdružení komunikačních a mediálních organizací (SKMO), které metodicky zaštiťuje výzkum Media Projekt a Radio Projekt v ČR.

Mgr. Lukáš Hurník, Ph.D.
Šéfredaktor ČRo Vltava od roku 2001. V Českém rozhlase působí od roku 1991, začínal jako hudební publicista a popularizátor v Redakci vážné hudby, později se stal jejím vedoucím, dále hudebním dramaturgem Vltavy. Působí jako skladatel, dirigent, moderátor koncertů i televizních pořadů o hudbě.

PhDr. Blanka Stárková
Překladatelka, publicistka. Po práci v zahraničním vysílání ČRo působila od roku 1990 do roku 2011 jako redaktorka, slovesná dramaturgyně a v letech 1999‒2002 jako šéfredaktorka stanice Vltava.

Rada Českého rozhlasu přizvala do panelu tyto osobnosti:

Mgr. Milan Bátor, DiS.
Hudebník, pedagog, hudební kritik. Vyučuje odborné předměty na Církevní konzervatoři v Opavě. Studuje v doktorandském programu Hudební teorii a pedagogiku na Ostravské univerzitě. Publikuje v časopisech Harmonie, Hudební rozhledy a Protimluv a také na internetových adresách Opera plus a Ostravan.cz.

PhDr. Martin Groman, Ph.D.
Novinář, historik, manažer v komerční reklamní sféře, editor a autor rozhlasových dokumentů. Vystudoval mediální studia na FSV UK v Praze a již patnáct let externě spolupracuje s Českým rozhlasem, převážně se stanicemi Vltava a Dvojka. Je předsedou Sdružení Ferdinanda Peroutky.

Doc. Mgr. Petr Christov, Ph.D.
Teatrolog, překladatel z francouzštiny, divadelní kritik. Od roku 2007 působí jako vedoucí Katedry divadelní vědy FF UK v Praze. Zabývá se zejména francouzským divadlem, otázkami teorie divadla a dramatu, uměleckou kritikou a problematikou současné dramatické tvorby.

Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D.
Lingvistický antropolog, který studoval ve Spojených státech, Francii a Německu. Zabývá se vztahem médií a sociálního vědomí, jazykovými ideologiemi a souvislostmi mezi řečovým chováním a společenskou kohezí. Letos mu vychází kniha o českém a německém veřejném prostoru.

Jménem Rady Českého rozhlasu

PhDr. Petr Šafařík, předseda Rady ČRo

Teze šéfredaktora Vltavy Lukáše Hurníka - úvodní materiál k veřejné debatě o stanici Vltava 9. března 2016

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio