Pozvánka na veřejnou debatu o rozhlasové stanici Dvojka (středa 11. května 2016 od 16 hod.)

5. květen 2016

28. 4. 2016 Rada Českého rozhlasu tímto zve zájemce na veřejnou debatu o rozhlasové stanici Dvojka. Akce se koná ve středu 11. května 2016 od 16 hod. v Atriu hlavní budovy Českého rozhlasu (vstup přes recepci v ulici Římská 13, Praha 2).

Anotace:
Stanice Dvojka (dříve Praha) je druhou nejposlouchanější celoplošnou stanicí Českého rozhlasu (416 000 posluchačů v tzv. denním poslechu podle měření Radioprojektu za 2. a 3. čtvrtletí 2015). Svým konceptem „tradiční stanice veřejnoprávního rozhlasu pro celou rodinu“ představuje Dvojka v evropském rámci téměř unikát.
Po roce 2010 prodělala stanice řadu změn. Přinesly nárůst poslechovosti (o zhruba 60 000 v tzv. denním poslechu), ale i nelibost části posluchačů jinak majících k Českému rozhlasu velice silné pouto. V podnětech a stížnostech přicházejících ohledně Dvojky Radě Českého rozhlasu se opakují výtky přílišné podbízivosti zvukové grafiky i řečového chování některých moderátorů. Kritika ‒ někdy s přesvědčivými argumenty, jimž dala RČRo za pravdu ‒ se týká i úrovně některých zábavních pořadů.
Cílem veřejné debaty, spolupořádané Radou ČRo a Českým rozhlasem, je zamyslet se nad současnou podobou a směřováním Dvojky a pokusit se při tom využít také inspirace z vybraných zahraničních rozhlasových stanic.
Mezi panelisty usednou pracovníci Českého rozhlasu i externisté. Debata bude otevřena komentářům a otázkám z publika.

V příloze uvádíme teze šéfredaktora Dvojky Miroslava Dittricha; text byl vyžádán jako "vstupní referát" k veřejné debatě, všichni panelisté ho dostali s předstihem k dispozici.

Další přílohou je „Analýza vybraných pořadů stanice ČRo Dvojka“ ‒ nezávislá odborná analýza vybraných pořadů vysílaných v r. 2015; pojednání vzniklo z popudu Rady Českého rozhlasu.

Celkový čas veřejné debaty: 120 min (bez přestávky). Nejméně 45 minut v druhé části veřejné debaty bude otevřeno komentářům a otázkám z publika.
Český rozhlas zajistí přímý videopřenos, který bude ke zhlédnutí současně na internetových stránkách stanice Dvojka www.rozhlas.cz/dvojka a Rady ČRo www.rozhlas.cz/rada .

Za Český rozhlas v panelu vystoupí (v abecedním pořadí):

Ing. Miroslav Dittrich
Šéfredaktor Českého rozhlasu Dvojka. V minulosti pracoval dva roky jako šéfredaktor a ředitel programu soukromého Rádia Alfa. Působil také na různých pozicích v České televizi, například jako vedoucí ekonomické redakce či moderátor. V ČRo strávil profesně zhruba 20 let, zastával kromě jiného pozici šéfproducenta Producentského centra a ředitele Centra výroby.

Mgr. Eva Hazdrová Kopecká, dipl. um.
Ředitelka Programu ČRo. Moderátorka a hudební redaktorka ČRo Vltava, muzikoložka, hudební publicistka.

Michael Prostějovský
Odborník v oblasti hudebního divadla a filmu. V roce 1966 začínal v redakci Mikrofóra Československého rozhlasu, téměř 20 let působil jako redaktor německých stanic Deutsche Welle a Deutschlandunk v Kolíně nad Rýnem. V roce 1994 do češtiny přeložil libreto muzikálu Jesus Christ Superstar a poté řadu dalších. Přednášel historii i současné trendy muzikálu na katedře divadelní vědy FFUK, je členem odborné poroty Ceny Thálie v oblasti hudebního divadla. Od roku 1990 spolupracuje na pořadu Muzikál expres, který vysílá ČRo Dvojka.

JUDr. Václav Žmolík
Novinář, publicista, scenárista, rozhlasový a televizní redaktor a moderátor. Mezi jeho nejznámější tvorbu patří rozhlasový a televizní seriál Po Česku, který vyšel i knižně. Dlouhá léta působil na Radiožurnálu. Poslední tři roky je kmenovým moderátorem ČRo Dvojka, kde se podílí na pořadech Odpoledne s Dvojkou, Výlety, Po Česku či Tobogán.

Rada Českého rozhlasu přizvala do panelu tyto osobnosti (v abecedním pořadí):

Mgr. Zdenka Burešová
Mediální teoretička, vyučující na Katedře mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky Univerzity Palackého v Olomouci. Zabývá se především možnostmi analýzy mediálních obsahů a zpravodajstvím. Členka výzkumného týmu, který pro Radu ČRo analyzoval mimo jiné i zábavní pořady vysílané stanicí ČRo Dvojka.

Prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
Mediální teoretik, překladatel a publicista, vedoucí katedry mediálních studií MUP a člen katedry mediální studií FSV UK v Praze. Vypracoval koncepci mediální výchovy pro základní školy a gymnázia. Je spoluautorem publikací Politická komunikace a média (2000), Úvod do studia médií (2001), Média a společnost (2002), Základy mediální výchovy (2007), Masová média (2009, 2015) a Dějiny českých médií (2011). V letech 1997-2000 byl předsedou Rady České televize.

PhDr. Jan Kolář
Publicista. 1992-2014 pracoval jako šéfredaktor Divadelních novin. Souběžně byl v letech 1996-2001 vedoucím redakce zábavy rozhlasové stanice Praha. Je autorem pěti rozhlasových her a pěti několikadílných rozhlasových dramatizací, např. podle románu I. McEwana Nevinný. S J. Schmidem napsal divadelní hry Franz Kafka je z Prahy a Masaryk mezi minulostí a dneškem. V r. 1991 mu vyšla publikace Jak to bylo v Semaforu a v r. 2010 kniha rozhovorů 12x v hlavní úloze.

Radim Smetana
Hudební skladatel a dlouholetý dramaturg a producent hudebních pořadů v Československé potažmo České televizi. V letech 1982-1990 pracoval jako redaktor v Československém rozhlase, kde se podílel na řadě pořadů jak pro domovskou Redakci malých hudebních žánrů tak i napříč jinými redakcemi - Mikroforum, 3x 60 a to stereo, Dobré ráno atd.

Teze šéfredaktora Dvojky Miroslava Dittricha ‒ úvodní materiál k veřejné debatě o stanici Dvojka 11. května 2016

Analýza vybraných pořadů stanice ČRo Dvojka
http://www.rozhlas.cz/rada/tiskovezpravy/_zprava/ctyri-odborne-analyzy-vysilani-ceskeho-rozhlasu-v-roce-2015--1593820

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio