Pozvánka na veřejnou debatu na téma „Věda – nevěda“, aneb má současná věda dostatečný prostor ve veřejnoprávních médiích?“ (středa 17. dubna 2019 od 16 hod.)

5. duben 2019

5. dubna 2019

Rada Českého rozhlasu tímto zve zájemce na veřejnou debatu na téma: „Věda – nevěda, aneb má současná věda dostatečný prostor ve veřejnoprávních médiích?“. Akce se koná ve středu 17. dubna 2019 od 16 hod. v Galerii Vinohradská, Český rozhlas, Vinohradská 12, Praha 2.

Anotace: 
Jaké informace z oblasti vědy se mohou zájemci dozvědět z veřejnoprávních médií? Jsou pořady s touto tématikou jen vědecky podložené, nebo je zde prostor i pro alternativní názory? Jak rozlišit nový vědecký přístup od pavědy a jsou vždy nové poznatky prezentovány srozumitelně? Na tyto a další otázky budou hledat odpovědi:

Prof. Dr. Pavel Jungwirth, CSc., fyzikální chemik, vysokoškolský pedagog, popularizátor vědy

 - vystudoval obor fyzika na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze se zaměřením na chemickou fyziku, je fyzikální chemik, v Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR se zabývá počítačovým modelováním biomolekul. Přednáší na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Je držitelem řady vědeckých ocenění včetně Spiers Prize od britské Royal Society of Chemistry a Medaile Jaroslava Heyrovského. Dlouhodobě působil na univerzitách v USA, Izraeli a Švýcarsku. V roce 2009 byl zvolen členem Učené společnosti ČR.

Mgr. Miroslav Bobek, přírodovědec, publicista, ředitel pražské ZOO

- vystudoval zoologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, v letech 1993 až 2009 působil v Českém rozhlase. Zde se věnoval popularizaci vědy, v roce 2005 koncipoval vybudování populárně naučné stanice Leonardo. Inicioval a pak řadu let organizoval projekt Africká odysea, později se stal autorem a vedoucím projektu Odhalení, který byl jako "trochu jiná reality show" s gorilami zahájen v pražské zoo na podzim 2005. Pražská zoo na jeho popud mj. ve spolupráci s Armádou ČR zorganizovala již čtyři letecké transporty koní Převalského do Mongolska a aktivně se zapojila do ochrany goril nížinných v Africe (zejména projekt Toulavý autobus). V červnu 2014 byl zvolen prezidentem Unie českých a slovenských zoologických zahrad (UCSZOO). Je rovněž nositelem Medaile Vojty Náprstka a také Medaile přátelství, kterou mu udělil mongolský prezident.

MUDr. Jaromír Šrámek, předseda Českého klubu skeptiků Sisyfos

- v současné době se v Ústavu histologie a embryologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy věnuje kvantitativní analýze histopatologických změn spojených s chorobnými procesy, zejména s metabolickým syndromem. V rámci skepticismu se zajímá především o aplikaci postupů medicíny založené na důkazech a o „pseudobiomedicínské inženýrství“.

Claire Klingenberg, Český klub skeptiků Sisyfos

 - je prezidentkou Evropské rady skeptických organizací (ECSO) a založila projekt “Do Not Be Fooled!”, seminář kritického myšlení pro střední školy, jenž v české verzi “Nenech se nachytat!” právě probíhá na českých středních školách a gymnáziích. Claire se pět let zabývá testováním nadpřirozených schopností v rámci projektu Paranormální výzva. Přednáší na vědecko-skeptických konferencích od Helsinek po Manchester.

Daniel Stach, Česká televize

- redaktor a moderátor pořadu Hyde Park Civilizace, který se zaměřuje na otázky vědy a současné společnosti, od srpnu 2016 je členem týmu vědecké redakce České televize, kde moderuje pořad Věda 24.

Začínal v Českém rozhlase Radiu Wave, kde moderoval pořad Sports Take. Nyní komentuje například Pražský mezinárodní maraton, Český pohár horských kol nebo Světový pohár ve vodním slalomu, právě divoká voda je mu hodně blízká. Vodnímu slalomu se věnuje od jedenácti let, byl v juniorské reprezentaci, ale nyní už se na závod dívá spíš jako komentátor nebo organizátor.

JUDr. David Šťáhlavský, redaktor, autor vědeckopopulárních pořadů ČRo

- od roku 2015, kdy se vrátil do Českého rozhlasu, se věnuje popularizaci vědy a techniky. Od roku 2016 je vedoucím Tvůrčí skupiny Publicistika, která vytváří pro všechny stanice Českého rozhlasu kromě vědecko-technických i pořady s duchovně-náboženskou tématikou a pořady pro národnostní menšiny.  Posluchači ho mohou pravidelně slýchat jako moderátora ČRo Plus v Magazínu Leonardo, Hovorech a u kulatého stolu Názorů a argumentů. O zázracích přírody a metách techniky rád vypráví na Dvojce Českého rozhlasu ve zVědavostech. 

Petr Sobotka, redaktor a autor pořadu Meteor

- působí v Tvůrčí skupině Dokument Českého rozhlasu, v rámci které připravuje od roku 2014 pořad Meteor pro stanici ČRo Dvojka a Leonardo Plus pro stanici ČRo Plus. Jak sám říká, pořad Meteor ho provází celým životem, který rád poslouchal už jako chlapec a který ho přivedl k astronomii, které se věnuje již od základní školy. Od roku 2006 byl hlavním autorem a moderátorem pořadu Nebeský cestopis. Vystudoval bakalářský obor astrofyzika na Masarykově univerzitě v Brně, od roku 2009 je tajemníkem České astronomické společnosti.

Debata bude otevřena i otázkám z publika a moderovat ji bude Miroslav Dittrich.

Zvukový záznam z veřejné debaty bude přístupný na internetových stránkách Rady ČRo:  https://rada.rozhlas.cz/

Jménem Rady Českého rozhlasu 
Hana Dohnálková, předsedkyně Rady ČRo

autor: Rada Českého rozhlasu
Spustit audio