Posluchačka Věra Hejtmánková (leden 2014)

29. leden 2014

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 29. 1. 2014

Text e-mailové stížnosti

Vážení,

podávám stížnost ve věci vysílání rozhlasu. Nebudu zde uvádět jednotlivé rozhlasové stanice. Ani konkrétní moderátory a konkrétní pořady. To, na co si chci stěžovat, je natolik rozšířeno, že jmenovat jednotlivé stanice, pořady a moderátory se mně vůči nim jeví nefér. Zároveň jsem přesvědčena, že je to natolik škodlivé a odsouzeníhodné, že by to nejen mělo být řešeno Vaší radou, a to včetně zaujmutí stanoviska, s následným doporučením všem stanicím.

Jedná se o to, že rozhlasové stanice, s celostátní působností, zpravidla mluví pouze o Čechách. Pokud se pořad týká skutečně jen Čech a jindy je zase pořad týkající se Moravy, případně našeho Slezska, je to v pořádku. Tady nelze nic namítat. Ale ve většině případů tomu tak není. Mluví se o Čechách i v případě, kdy má moderátor, či jím pozvaný host, velmi pravděpodobně na mysli celou republiku.

Chápu, že opakovat v Čechách, na Moravě a ve Slezsku může působit nepřirozeně a vyhovuje tak jen někomu. Navíc, naše Slezsko má z původního Slezska jen asi 1/20 území, tedy ani to zcela neodpovídá. Nemusí to jít každému "do pusy". Ale stačí přece říct u nás, v naší republice, v České republice apod. Moderátoři se určitě v této věci poněkud zlepšili. Alespoň pokud mohu soudit z ČRo2, který sleduji poměrně často. Ale je velmi trapné, když si pozvou nějakého hosta, často lidi považované za osobnost, člověka, který by měl být vzdělaný a ten je ve své řeči pořád "v Čechách", ač je podle smyslu velmi pravděpodobné, že má na mysli celou republiku. A tady si myslím, že není nic neslušného a že by bylo zcela namístě, když by se jej moderátor zeptal, má-li na mysli celou republiku. Nejen, že je takové přehlížení občanů žijících mimo Čechy neslušné, nevhodné, snad i odporující občanským právům, ale navíc to někdy informaci skutečně degraduje, ta se může stát nesrozumitelnou a je přinejmenším nepřesná.

Děkuji, že se budete vážně zaobírat velkým a dlouhodobým problémem, zatěžujícím mmj. i vztahy mezi obyvateli Moravy a Čech, případně našeho Slezska.

V úctě

Věra Hejtmánková

Odpověď Rady ČRo

Vážená paní Hejtmánková,

jménem Rady ČRo potvrzuji přijetí Vaší stížnosti z 22. 12. 2013 a sděluji, že radní, na základě Vašeho textu, si vyžádali vyjádření pana Mgr. Ondřeje Nováčka, ředitele Centra vysílání ČRo, se kterým vyjádřili souhlas.
Vážená paní, přeji Vám mnoho hezkých chvil při poslechu stanic a studií Českého rozhlasu a zůstávám v úctě

Bohuš Zoubek, místopředseda Rady ČRo

Odpověď za Český rozhlas

Vážená paní Hejtmánková,

děkujeme za Váš e-mail o zaměňování pojmu "Česká republika" s pojmem "Čechy". Jak jste sama uvedla, problém je dlouhodobý, ale naštěstí se ho daří ve vysílání postupně eliminovat. Zdaleka to není jen problém Českého rozhlasu, ale vyskytuje se napříč všemi médii v ČR. Jak píšete, většinou chybují hosté ve vysílání nebo respondenti v příspěvcích. O problému tedy víme, uvědomujeme si ho a snažíme se zaměňování pojmů z vysílání odstraňovat. Našim redaktorům a moderátorům na poradách průběžně připomínáme, aby si na tuto problematiku dávali pozor a v rámci možností na případnou záměnu upozorňovali i své respondenty a hosty pořadů. Ne vždy je to vhodné a možné, protože řada pořadů je vysílána živě a moderátoři musí souběžně hlídat ještě řadu dalších věcí.

Přejeme si tedy stejně jako Vy, aby hostů, kteří ve vysílání použijí nepřesné označení Čechy pro celou republiku, bylo co nejméně.

S pozdravem

Mgr. Ondřej Nováček
ředitel Centra vysílání

Spustit audio