Posluchačka Milada Šípková (duben 2014)

30. duben 2014

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 30. 4. 2014

Text e-mailové stížnosti

Dobrý den,

ráda bych Vás upozornila na to, že reklama tabákových výrobků je podle zákona 40/1995 Sb. o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb, o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů zakázána.

Váš sobotní /5.4.2014/ pořad Nezatloukat aneb My dva a čas Hany Švejnohové a jejího hosta Karla Hingara byl o dýmkách. Obecně mám pořady na Dvojce ČR velmi ráda, nicméně obsahem tohoto pořadu byla jednoznačně propagace kouření.

Myslím, že toto téma je velmi ošemetné a ve veřejnoprávním rozhlase byste si toho měli být vědomi.

S pozdravem
MUDr. Milada Šípková

Odpověď Rady ČRo

Vážená paní Šípková,

Rada ČRo obdržela Vaši stížnost ze dne 5. 4. 2014 a vyžádala si vyjádření vedení Českého rozhlasu. Toto vyjádření Ing. Miroslava Dittricha, šéfredaktora Českého rozhlasu Dvojka, které přikládáme, vzala Rada na své veřejné schůzi 30. 4. 2014 na vědomí.

S pozdravem

doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
úřadující předseda Rady ČRo

Odpověď za Český rozhlas

V pořadu "Nezatloukat aneb My dva a čas vysílaném" v sobotu 5. 4. 2014 byl hostem moderátorky Hany Švejnohové sběratel dýmek Karel Hingar. V úvodu pořadu explicitně zaznělo, že následující rozhovor nemá za cíl propagovat kouření a také v něm nezaznělo nic, co by mohlo být chápáno jako výzva ke kouření, drobné zmínky o účincích tabáku měly spíše odrazující vyznění. Rozhovor byl především věnován historii dýmek, jejich výrobě, materiálům a sběratelství - v tomto duchu byly i čtyři živé telefonáty posluchačů v závěru pořadu, z nichž ani jeden se netýkal kouření.

Ing. Miroslav Dittrich
šéfredaktor
Český rozhlas Dvojka

Spustit audio