Posluchačka Marie Panírková (srpen 2014)

27. srpen 2014

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 27. 8. 2014

Text stížnosti
viz. připojený dokument

Odpověď Rady ČRo

Vážená paní Panírková,

jménem Rady Českého rozhlasu tímto odpovídám na Vaši stížnost ze 14. 7. 2014.

Rada ČRo si vyžádala prostřednictvím generálního ředitele Českého rozhlasu vyjádření ze strany ČRo. Vypracoval je Ing. Jakub Papírník, ředitel Odboru techniky ČRo.
Rada Českého rozhlasu toto vyjádření na své veřejné schůzi dne 27. srpna 2014 vzala na vědomí. Text připojujeme v příloze.

Je škoda, že jste Radě ČRo nenapsala dříve. Věříme, že velkorysé řešení, které ČRo ve Vašem případě zvolil, může Vaše dosavadní nesnáze s poslechem stanice ČRo Dvojka alespoň trochu kompenzovat.

S pozdravem
Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
předseda Rady ČRo

Odpověď za Český rozhlas
viz. připojený dokument

Spustit audio