Posluchačka Kateřina Moravcová (duben 2014)

30. duben 2014

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 30. 4. 2014

Text e-mailové stížnosti

Vážený pane Rausi,

ráda bych touto cestou vyjádřila svoje zklamání ze zkrácení stopáže pořadu Portréty z 50 na 30 minut. Tento pořad považuji za jeden z nejkvalitnějších, které Český rozhlas nabízí. Vždy jsem obdivovala, jak může pan Sedmidubský vystihnout osobnost v 50 minutách. Poloviční prostor, který má pořad nyní vymezen, je dle mého názoru zcela nedostačující. Žádám proto jeho opětovné prodloužení.

Děkuji a jsem s pozdravem,

Kateřina Moravcová

Odpověď Rady ČRo

Vážená paní Moravcová,

Rada ČRo se seznámila s Vaší stížností ze dne 24. 2. 2014. Rada požádala o vyjádření vedení Českého rozhlasu. Toto vyjádření Mgr. Ondřeje Nováčka, ředitele Centra vysílání, které připojujeme, vzala Rada ČRo za svém zasedání 30. 4. 2014 na vědomí.

S pozdravem

doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
úřadující předseda Rady ČRo

Odpověď za Český rozhlas
viz. přiložený dokument

Spustit audio