Posluchačka Jaromíra Treglerová (duben 2014)

30. duben 2014

Projednáno na veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu 30. 4. 2014

Text e-mailové stížnosti

Vážení,

prosím o vysvětlení proč byl pořad "Písničky od srdce" přeřazen z celoplošného na regionální vysílání. Důvodem nemohla být poslechovost, ta byla podle webu ČRo cca 100 000 posluchačů. Pořad do kterého volali posluchači z celé republiky a také hodně ze zahraničí, byl velmi oblíben u všech věkových kategorií. Přeřazením na regionální vysílání pořad velmi utrpěl a především bylo znemožněno tisícům posluchačů pořad využívat.
Důvodem nemohla být ani stránka ekonomická, za jednu zkušenou redaktorku a moderátorku nastoupilo několik nových "rádoby"moderátorů, což dokládá pořad 12 ve 12, včetně jeho příšerné upoutávky.

Stížnosti posluchačů jsou vysvětlovány nedostatečně! Jak je možné, že odpovědný pracovník ČRo pan Mgr.Zavoral, nezná ani název pořadu o kterém rozhoduje. Pořad se jmenuje "Písničky od srdce" a ne "Písničky na přání", což je postatný rozdíl. Také pan Ing. Dittrich posluchače ujišťoval, že se na pořadu nic nemění, což je v rozporu se skutečností. Je velký rozdíl mezi pořadem celoplošným a regionálním, ale to pan šéfredaktor určitě ví.

Žádám vás také za nás laiky a nespokojené posluchače o přesné vysvětlení věty, uváděné vždy jako důvod změn odpovědnými pracovníky v reakcích na stížnosti posluchačů. Dlouhodobou snahou Českého rozhlasu je jasné vymezení jednotlivých programových okruhů a jejich vzájemné doplnění. Jako celoživotní posluchačka Prahy nyní Dvojky si ji vysvětluji tak, jak se k názoru posluchače vyjádřil na webu pan Hritz, "komu se to nelíbí, ať si přeladí".
Takové arogantní jednání k posluchačům kteří ČRo platí poplatky, určitě není slušné ani profesionální.

S pozdravem

Jaromíra Treglerová

Odpověď Rady ČRo

Vážená paní Treglerová,

Rada ČRo obdržela Vaši stížnost ze dne 26. 2. 2014 a vyžádala si vyjádření vedení ČRo. Toto vyjádření ze strany Ing. Miroslava Dittricha, šéfredaktora Českého rozhlasu Dvojka, které přikládáme, vzala Rada ČRo na své veřejné schůzi dne 30. 4. 2014 na vědomí.

Se srdečným pozdravem

doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.
úřadující předseda Rady ČRo

Odpověď za Český rozhlas

Vážená paní Treglerová,

odpovídám na Váš dopis ze dne 26. února 2014, ve kterém se dotazujete na změny ve vysílání stanice Český rozhlas Dvojka.

Začnu Vaším posledním dotazem, protože v něm tkví jádro celé záležitosti. Ano, Český rozhlas má opravdu dlouhodobou snahu jasně vymezit jednotlivé programové okruhy (stanice) tak, aby se vzájemně doplňovaly. Jako médium veřejné služby musí Český rozhlas nabízet nejširší škálu pořadů a programů pro veřejnost. A bylo by neekonomické a protismyslné, aby stejné nebo velmi podobné pořady vysílal na různých okruzích (stanicích). A to byl právě případ pořadu „Písničky od srdce“. Typově jde o pořad písničky na přání a ty už dlouhá léta vysílají regionální stanice. Bylo tedy rozhodnuto, že tento typ pořadu budou vysílat jen regionální stanice. Dvojka nemusela po změně od ledna 2014 vynaložit žádné finanční prostředky navíc. Cena jedné hodiny je stejná, ať už to byly „Písničky od srdce“ nebo „Kolotoč“ nebo pořad „12 ve 12“.

Rád bych Vám také sdělil, že i když písničky na přání vysílají regionální stanice, může kterýkoliv člověk popřát ve vysílání komukoliv po celé České republice. Stačí napsat nebo zatelefonovat do příslušné regionální stanice a její pracovníci rádi přání zařadí do svého pořadu písničky na přání.

A ještě dodatek. Vyjádření kolegy J. Hritze na webu bylo nešťastné. My nechceme, aby naši posluchači přelaďovali na jinou stanici. Velmi si jich vážíme a doufáme, že zůstanou věrnými Dvojce. Pevně věřím, že se to týká i Vás, vážená paní Treglerová.

S pozdravem

Ing. Miroslav Dittrich
šéfredaktor Český rozhlas Dvojka

Spustit audio